" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου 2010

Επίθεση με παπούτσι στον πρωθυπουργό

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου