" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2009

ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΟΥΣ...

Ανάσα για περίπου 10.000 υπερχρεωμένα νοικοκυριά που κινδυνεύουν από καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια και χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις με ληξιπρόθεσμες οφειλές προσφέρουν τα νομοσχέδια που ετοίμασε η υπουργός Οικονομίας Λούκα Κατσέλη και ενέκρινε το υπουργικό συμβούλιο.
Πρόκειται για την εφαρμογή μιας μορφής «σεισάχθειας» προσαρμοσμένης στις συνθήκες που προκάλεσε η πρόσφατη κρίση, με σοβαρότατες επιπτώσεις σε χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
Το πρώτο από τα 4 συνολικά νομοσχέδια, με τα οποία επιδιώκεται να ξεπεραστούν τα προβλήματα που έχει σωρεύσει η κρίση σε καταναλωτές και επιχειρήσεις, κατατίθεται σήμερα στη Βουλή. Θα ακολουθήσει το νομοσχέδιο για τη ρύθμιση οφειλών των επιχειρήσεων, που θα περιλαμβάνει και την «αμνηστία» του Τειρεσία. Το κείμενο του δεύτερου νομοσχέδιου έχει ολοκληρωθεί και τις κύριες ρυθμίσεις του έδωσε χθες στη δημοσιότητα η υπουργός, αφού προηγουμένως επίσης έλαβε την έγκριση του υπουργικού συμβουλίου.
Παρουσιάζοντας τα δύο νομοσχέδια, η Λούκα Κατσέλη σημείωσε ότι τα στεγαστικά δάνεια σε καθυστέρηση είναι 72,9 δισ. ευρώ και αντιπροσωπεύουν το περίπου 7% των στεγαστικών, έναντι 65,7 δισ. πέρσι.
Στα καταναλωτικά η εικόνα είναι ακόμα χειρότερη. Σε ένα μήνα τα δάνεια σε καθυστέρηση αυξήθηκαν κατά 1 δισ. ευρώ, δηλαδή 34,9 δισ. φέτος από 33,9 δισ. πέρσι και αντιπροσωπεύουν το 11,7% των δανείων, έναντι 6,9% έναν χρόνο πριν. Το υπουργείο εκτιμά ότι μέχρι το τέλος του χρόνου τα ποσοστά αυτά θα αυξηθούν.
Πρώτα εξωδικαστικά, μετά Ειρηνοδικείο
Σύμφωνα με την υπουργό Οικονομίας, βασική επιδίωξη του νομοσχεδίου είναι να επιτυγχάνεται εξωδικαστικός συμβιβασμός για τη διευθέτηση των υποχρεώσεων, με τη μεσολάβηση φορέων, όπως ο Συνήγορος του Καταναλωτή, η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, καταναλωτικές οργανώσεις κ.λπ. Μάλιστα, η διαδικασία της προσφυγής στον εξωδικαστικό συμβιβασμό είναι υποχρεωτική και μόνο εφ' όσον δεν υπάρξει συμφωνία, ακολουθεί η προσφυγή στο Ειρηνοδικείο για την επίτευξη δικαστικού συμβιβασμού. Ειδικές ρυθμίσεις προβλέπονται για την προστασία της πρώτης κατοικίας, εφ' όσον δεν υπάρχει άλλο περιουσιακό στοιχείο του οφειλέτη για ρευστοποίηση.
Οπως τόνισε η κ. Κατσέλη, οι ρυθμίσεις που εισάγει το νομοσχέδιο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά εκτός των άλλων στοχεύουν και στον εξορθολογισμό των κριτηρίων δανεισμού εκ μέρους των τραπεζών. Τέλος, ένα σημαντικό παράπλευρο όφελος της ρύθμισης είναι ότι συμβάλλει στην ανάπτυξη μιας κουλτούρας διαβούλευσης, διαπραγμάτευσης και ρύθμισης των χρεών, που στη σημερινή πρακτική είναι ανύπαρκτη.

Ελευθεροτυπία, Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2009

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου