" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Κυριακή, 8 Οκτωβρίου 2017

Μέ παρενθέσεις δέν οἰκοδομεῖς τό μέλλον,μᾶλλον τό ...καταστρέφεις ἀπό τήν ἐμμονή σ'αὐτές...
« Οὐδέν μεῖζον ἐστί ἀνθρώποις Ἕλλησι τῆς ἐλευθερίας »

Ξενοφών

Γιά τούς Ἕλληνες δέν ὑπάρχει ὑψηλότερο ἀγαθόν ἀπό αὐτό τῆς Ἐλευθερίας,ἔλεγε ὁ Ξενοφών,ἀλλά βλέπετε ἔτυχε νά συμπέσῃ (χρονικῶς) στά χρόνια τῶν ἐπιτευγμάτων τῶν Ἑλλήνων καί ὄχι τῆς τραγικῆς κατρακύλας  πού κρατᾶ πανω ἀπό 2000 χρόνια ! 

Ἀλλά καί ἐκεῖνα τά ἐπιτεύγματα εἶχαν στήν ἀπαρχή τους «ἀμαρτίες» τῶν δημοκράταρων Ἀθηναίων καί τῶν ...ὑπόπτων (ἀπό κάθε ἄποψιν) Ἐρετριέων ...
Ἀγαπητέ μου πρόγονε,Ξενοφώντα,ἐάν ζοῦσες στήν σύγχρονον ἐποχή, ἔχω μεγάλη ἀπορία, τί ἀκριβῶς θά εὔρισκες γιά νά ὑμνήσῃς τοῦτον τόν λαό ! 

Μέ παρενθέσεις δέν οἰκοδομεῖς τό μέλλον,μᾶλλον τό ...καταστρέφεις ἀπό τήν ἐμμονή σ'αὐτές...


Υ.Γ. Ὁ Ξενοφών,ὡς ἕνας ἄνθρωπος πού ἀγαποῦσε τόν ἀθλητισμό καί τό Πνεῦμα ἀλλά καί πού θαύμαζε τόν σπαρτιατικό τρόπο ζωῆς ὅπως καί τούς πραγματικῶς μεγάλους ἡγέτες,προφανῶς ἔκρινε ἐξ'ἰδίων τά ἀλλότρια. Τὀ ἔλεγε ἄλλως τε : 
«τήν ἐλευθερίαν ἐλοίμην ἄν ἀντί ὧν ἔχω πάντων καί ἄλλων πολλαπλασίων»

Ἡ Πελασγική

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου