" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Παρασκευή, 8 Μαΐου 2015

Περὶ «Συρίζα»

Ἐρώτηση : Περὶ «Συρίζα»

(Ἕνας ἱερεύς)

Ἀπάντηση : Μᾶς ἐτέθη ἐρώτημα περὶ «Συρίζα» καὶ θὰ πρέπει νὰ ἐξηγήσουμε εὐθέως πὼς πρόκειται γιὰ κόμμα συμμοριακό, ὀπορτουνιστικὸ καί, κυρίως, μισελληνικό. Βεβαίως οἱ ψηφοφόροι του, ἀνόητοι καὶ ἀνελλήνιστοι σαφῶς, φρονοῦν τἀναντία. Αὐτοὺς ἐγκαταλείπουμε στὴ μυθομανῆ τους ὑπνοβασία, νὰ ὀνειρεύονται μηρυκαζόμενοι τὰ παραμύθια τῶν δημηγερτῶν συριζαίων. Ἀφοῦ στεροῦνται ἑλληνικῆς συνειδήσεως ἐγρηγορούσης ἂς ἀκολουθοῦν τὸν Τσίπρα· τοὺς εἶναι ἀρκετὴ ἡ αἰσχύνη τοῦ τσιπραίου ὀπαδοῦ, δὲν χρειάζεται ἄλλη.

Ἀναφερόμενοι στὸν Τσίπρα, νὰ ποῦμε πὼς αὐτὸς πάσχει ἀπὸ δύο εἴδη λώβης ἀνιάτου: εἶναι μισέλλην καὶ ἀντίχριστος. Θὰ γνωρίζετε πὼς αὐτὰ εἶναι ἰουδαϊκὰ χαρακτηριστικά. Περισσότερο διάφανα εἶναι αὐτὰ στοὺς προγόνους του. Ὁ παπποῦς του ἦταν κάτοικος τῆς intra muros Ἄρτας. Θὰ σᾶς εἶναι γνωστό, σὲ ὅλες τὶς πόλεις τῆς Ἑλλάδος, ποὺ ἦταν περιτειχισμένες – Χίου, Βόλου, Ρόδου, Χαλκίδος, Τρικάλων, Τσιφούτ Καστέλι (ἤγουν Κάστρο τῶν ἑβραίων) Κρήτης –, οἱ «περιούσιοι» ἔμεναν ἐντὸς τῶν τειχῶν, μαζὶ μὲ τοὺς τούρκους· ἐνῶ οἱ Ἕλληνες, ἐκτὸς τῶν τειχῶν, ἔκθετοι σὲ ὅλες τὶς ἐπιφορές. Ὁ δὲ υἱὸς ἐκείνου, ἤδη πεθαμένος, πρὸ ἡμερῶν, ὁ γνωστὸς στοὺς ἀδικημένους Παῦλος Τσίπρας, ὑπῆρξε κομμουνιστής, μεγαλοεργολάβος, μεγαλομέτοχος καὶ συνάμα, μέγας ἐκμεταλλευτής. Διηύθυνε τὴν ἑταιρεία «Σκαπανεύς».

Νὰ σᾶς παραθέσω μία τραγικὴ ἱστορία τῆς ὁποίας δράστης ὑπῆρξε τὸ κάθαρμα τοῦτο. Λίγα χρόνια πρίν, ὁ δεινὸς ἐκμεταλλευτὴς τοῦτος συγκεντρώνει 250 Ἕλληνες μηχανικοὺς καὶ τεχνίτες καὶ τοὺς μεταφέρει στὸ Κουβέϊτ, νὰ ἐργαστοῦν σὲ μεγάλο ἔργο ποὺ ἀνετέθη στὴ μεγαλοεργολαβικὴ ἑταιρεία του. Μόλις ἀφικνοῦνται στὴν ἀφιλόξενη μουσουλμανικὴ χώρα, ὁ ἀλήτης ἐκεῖνος τοὺς πῆρε τὰ διαβατήρια, καὶ ὑποσχόμενος ὅτι θὰ τοὺς καταβάλει τὸν μισθὸ ὕστερα ἀπὸ ἑξάμηνο, ἐξαφανίζεται!  
Οἱ προσληφθέντες, ἀφοῦ ἐργάστηκαν σκληρὰ ἐπὶ ἕξη μῆνες ἀμισθί, ἀνέμεναν νὰ παρουσιασθεῖ ὁ Τσίπρας, νὰ τοὺς ἀνταποδώσει τὸν ἐφ’ ἅπαξ μισθό τους ἀνερχόμενο σὲ πολλὰ ἑκατομμύρια. Ὅμως Τσίπρας, μισθός, διαβατήρια πουθενά! 
 Οἱ ταλαίπωροι ἐκεῖνοι ἄνθρωποι, ἀνυπεράσπιστοι, χωρὶς χρήματα, σὲ χώρα λυσσακή, θὰ πέθαιναν ἐκεῖ – ἕνας πέθανε! – ἐὰν δὲν κατέφευγαν στὸν Πρόξενο τῆς Ἑλλάδος, νὰ τοὺς χορηγήσει ἕνα διαβατήριο καὶ ἕνα ἀεροπορικὸ εἰσιτήριο γιὰ Ἀθήνα, καὶ ἐκεῖθεν πεζῆ γιὰ τὶς οἰκίες τους. Ρωτῆστε αὐτοὺς νὰ σᾶς ποῦν, τὶ σημαίνει Τσίπρας.

Δωρόθεος Μοναχός

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου