" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Κυριακή, 17 Ιουνίου 2018

Γιά τήν κακήν τους τύχη,πάντα οἱ ὀλίγοι ἔκαναν τό Θαῦμα τῆς Ἱστορίας ! Ἔτσι,θά γίνῃ καί τώρα ...


Ξέρετε,αὐτή ἡ «νίκη» ἐπί τοῦ Ἑλληνισμοῦ,σέ ποιόν προσμετράται; Ἐγώ,θά σᾶς τό γράψω εὐθέως,ἄνευ κανενός ἐνδοιασμοῦ : 

Σ'ἐκείνους πού μισοῦν,μ'ἕνα μῖσος ἀπύθμενο,προερχόμενο ἀπό τά βάθη τῆς Προϊστορίας,ἕνα μῖσος πού τούς δίνει ζωή καί αἰτιολογεῖ τήν μισάνθρωπη ὁντότητά τους. 

Ἐκείνους,πού δημιούργησαν τόν κομμουνισμό,τόν καλλιέργησαν μέσῳ τεχνιτῶν ἀντιπαραθέσεων,τόν γιγάντωσαν μέσα ἀπό τά ...σαλόνια τους,ὅπου τό βρώμικο, τοκογλυφικό, αἱματοβαμμένο χρῆμα τους,ἔρρε ἄφθονο γιά νά μπορέσουν νά ἑδραιώσουν ἕναν γίγαντα σαπίλας καί ζόφου,μπροστά στό Φῶς τοῦ Ἑλληνισμοῦ ! 


Αὐτοί,πού ἀπό τά πανάρχαια χρόνια,τρύπωναν,σάν τούς ἀρουραίους,στήν Ἑλληνική Γῆ,ἄρπαζαν ἐξουσίες καί ροκάνιζαν,μέ τούς  βρωμερούς καί δυσώδεις ὁδόντες τους,κάθε τι πού εἶχε κτιστῇ πάνω σέ ἀξίες καί ἰδανικά ἐξυψώσεως τοῦ ἀνθρώπου ! 

Αὐτοί,πού ἔκαναν σκοπό τους μοναδικό,τόν μονομερή πόλεμο κατά τῆς Συμπαντικῆς ἐννοίας,τοῦ 
Ἑλληνισμοῦ. Διότι ἤξεραν,πώς μόνον ἐμπόδιο στήν σιχαμερή τους ὁντότητα,ἦταν Αὐτός !  


Δεῖτε τους,λοιπόν,ἕναν πρός ἕναν,πόσο μῖσος βγαίνει ἀπό τά μάτια τους. Πόση κακία πηγάζει ἀπό τό βάθος τῆς φαινομενικῆς τους,ὑποστάσεως καί ξεχειλίζει πρός τά ἔξω σέ μία ὑποκριτική καί ψευδεπίγραφη ...ἑλλαδική παρουσία ! 


Χαίρονται καί συγχαίρουν ὁ εἷς τόν ἄλλον,ἴδια βρωμερά περιττώματα,μιᾶς χθόνιας ῥάτσας,πού νομίζει πώς κλέβοντας τήν ζωή τοῦ Ἕλληνος θά ἐπιτύχῃ τήν ἑδραίωσιν τῆς παρασιτικῆς του ὁντότητος ! 

Ξέρω,ἔχουμε μείνῃ ὀλίγοι,ὅμως,ὅπως καί αὐτοί γνωρίζουν,αὐτό δέν ἔχει καμμία ἀξία.Διότι γιά τήν κακήν τους τύχη,πάντα οἱ ὀλίγοι ἔκαναν τό Θαῦμα τῆς Ἱστορίας ! Καί αὐτούς εἶναι πού σήμερα,μέσῳ τῶν χειρίστων ἐπιβολῶν (τήν κομμουνιστικόμορφη δημοκρατία τους,τήν ὁμοφυλοφιλία,τόν πολύ-πολιτισμό,τούς καθοδηγουμένους ἐμφυλίους σπαραγμούς,τά μνημόνια καί τόν προκλητικό πλουτισμό τῶν δικῶν τους) προσπαθοῦν νά ἀφανίσουν.

Δέν θά τό πετύχουν,ὅμως (τό γνωρίζουν καί καίγονται τά δυσώδη σωθικά τους,γι'αὐτό)ἀκόμη κι'ἄν μείνει μονάχα ἡ Πελοπόννησος,Ἑλλάδα,γιά ἀκόμη μία φορά θά ἠττηθοῦν ! Καί αὐτή,νά εἶστε βέβαιοι,θά εἶναι καί ἡ τελική καί ὁριστική ἦττα τους ! 

Ἡ Πελασγική

Θά τά ἔκανε ὅλα ...Ἀρκάδι,ἀλλά ἦταν ἐκείνη ἡ σοβαρή συνάντησις μέ τόν ...Johnny Walker !


«Λοιπόν,γιά νά ἐξηγηθοῦμε, ἀπό ἐδῶ,ἀπ' τήν Μακεδονία :

ὅπως ῥίξαμε τήν κυβέρνηση Σαμαρᾶ Βενιζέλου,ἔτσι θά ῥίξω καί τήν ἑπομένη κυβέρνηση ἐάν παραχωρήσῃ ἔστω καί μία σπιθαμή ἑλληνικῆς γῆς» Ὅμως,αὐτή ἡ συνάντησις,μέ τόν ...Johnny Walker,ἦταν τόσο σοβαρή,πού δέν ...πρόλαβε νά τά κάνῃ ὅλα ...Ἀρκάδι ! Καλά,ὁ Βούτσης,τώρα,γιατί μίλησε γιά ...ἀνάγκες ; ! 


Ἡ Πελασγική 

Σάββατο, 16 Ιουνίου 2018

69 χρόνια περίμεναν και πῆραν τήν ἐκδίκησίν τους ! Τόσο τραγική ἐξέλιξι γιά τήν Ἱστορία τῆς Ἑλλάδος,ποιός τήν περίμενε ; ! ! !


Τό ξέρατε,ὅταν ψηφίζατε,τί ἐστί (τ)συριζα. Ξέρατε ποιά ἦταν ἡ θέσις του,γιά τό σκοπιανό καί τό ξεπούλημα τῆς Μακεδονίας. Γνωρίζατε πώς εἴχατε νά κάνετε μέ κουμμούνια,μέ ἀνελέητα ὅντα πού ΜΙΣΟΥΝ,τόν Ἑλληνισμόν ! 

Καί δέν τό ἔκρυβαν διόλου ! 


Ἦταν,λοιπόν,θέμα χρόνου. Ἀφοῦ τό εἶχε δηλώσῃ καί ὁ Ἄξελ Χαβαναγκίλα,στίς προγραμματικές του δηλώσεις,ὅταν πρωτο-ἐξελέγη,ἀπό ἐσᾶς,πρωθυπουργός αὐτῆς τῆς χώρας : 


Καί τόν ΞΑΝΑ-ψηφίσατε

Ἔτσι,69 χρόνια μετά τήν ἧττα,κατά τόν τρίτο γύρο τῆς ἀναμετρήσεως τῶν δυνάμεων τοῦ Ἑλληνισμοῦ κατά τῶν δυνάμεων τοῦ σκότους,τῶν ἀνηλεῶν ἐχθρῶν του,ἔρχονται νά πανηγυρίσουν τήν μεγάλη νίκη τους !


 Τό πρῶτο οὐσιαστικότατον πλῆγμα ἐπετεύχθη ! Καί ἕπεται συνέχεια,δυστυχῶς...


Ἡ Πελασγική

Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2018

Εἴχατε τήν εὐκαιρία νά γίνετε ἥρωες και τήν χάσατε !


Κύριοι τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς,εἴχατε μία χρυσή εὐκαιρία νά γίνεται ἥρωες μέ τήν ὁμαδική σας παραίτησιν καί νά δημιουργήσετε τεράστιο πολιτικό θέμα καί κυβερνητική κρίσιν. Τήν χάσατε καί μάλιστα τόσο ἄσχημα,μέ τήν συγκυρία τῶν γεγονότων νά γυρνᾷ εἰς βάρος σας ! 

Μπορεῖ,κατά τό Σύνταγμα,ἡ παραίτησις τῶν 18 βουλευτῶν τῆς Χ.Α.,νά μήν εἶναι ἐπαρκής στό νά προκυριχθοῦν Ἐθνικές ἐκλογές (ἀπαιτοῦνται 100 παραιτήσεις βουλευτῶν καί τῶν ἀναπληρωματικῶν τους),ὅμως τό σἰγουρο εἶναι πώς μία ὁμαδική παραίτησις καί τῶν ἀναπληρωματικῶν μέχρι ἐξαντλήσεως τοῦ ἀριθμοῦ αὐτῶν,θά δημιουργοῦσε τεράστιο πολιτικό ζήτημα καί βεβαίως δέν ὑπῆρχε περίπτωσις νά ψηφιστῇ ἡ προδοτική συμφωνία,μέχρι νά ἀναπληρωθοῦν οἱ θέσεις τῶν παραιτηθέντων. 

Καί αὐτό θά σήμαινε ἀρκετό διάστημα,ἀφοῦ θά ἔπρεπε νά διεξαχθοῦν τοπικές ἐκλογές γιά τήν θέσιν τῶν παραιτηθέντων. Διάστημα πού σαφῶς θά λειτουργοῦσε ἀρνητικῶς καί εἰς βάρος τῆς προδοτικῆς κυβερνήσεως τῶν συριζανελ ! 

Ἔπρεπε,λοιπόν,νά παραιτηθοῦν σήμερα,κατά τήν διάρκεια τοῦ συλλαλητηρίου,οἱ βουλευτές τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς,νά ἔβγαιναν ἔξω ἀπό τήν βουλή,νά ἀνακοίνωναν στό πλῆθος τοῦ Λαοῦ τήν πρᾶξιν τους καί νά ἑνώνονταν μαζύ τους διαλαλώντας τήν ἀντίθεσίν τους στήν προδοσία πού συντελεῖται. 

Θά γίνονταν ἥρωες,ναί ἤ ὄχι; Καί κυρίως θά ἀποδείκνυαν πώς ὅταν λένε πώς ἀγαποῦν τήν Πατρίδα καί τό Ἔθνος, καί ἀγωνίζονται γιά τά Ἰδεώδη αὐτά,τό ἐννοοῦν. 

 Ἀντ'αὐτοῦ, ἔγινε ὅτι ἔγινε ( καί προσωπικῶς τό βρίσκω καί ὁλίγον ὕποπτον (;),τό νά μήν γνωρίζῃ ὁ ἀρχηγός τῆς κοινοβουλευτικῆς ὁμάδος  τί θά περιέχῃ μία ὁμιλία,ἑνός μέλους αὐτῆς !Ὅταν μαλιστα πρόκειται γιά κάτι τόσον πολύ σοβαρόν ! ! ! ), καί ἀντί νά κυττοῦμε τήν προδοσία,κυττοῦμε τήν ...ἀνοησία...Μπάς καί ὅλοι καί ὅλα, εἶναι μία καλοστημένη θεατρική πρᾶξιν καί ἐμεῖς τά κορόϊδα πού πέφτουμε στήν παγίδα τους ἀγόμενοι καί φερόμενοι κατά τίς δικές τους βουλές ; Ἔτσι καί τά συλλαλητήρια,οἱ πορεῖες,τί εἶναι; Ἁπλῶς,μία ἐκτόνωσις ; ! ! !  


Ἡ Πελασγική

Καί τώρα,τόν λόγον ἔχει(;),ὁ Λαός !

Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2018

Ἄχ,κατακαημένη Ἑλλάς μέ τούς προδότες πού γεννᾶς ! ! !


Ἐπεί δή,μετά τήν προδοτική συμφωνία μέ τά Σκόπια,ἀκούγονται κάποιες ἀνοησίες περί οὐσιαστικῆς ὠφελείας τῆς ἑλληνικῆς πλευρᾶς,κάτι πού καί ἡ ἀντίδρασις τοῦ σκοπιανοῦ προέδρου ἐνισχύει, καί ἔχει νά κάνῃ μέ τήν ἀπώτερη προσάρτησιν τῶν Σκοπίων στήν Ἑλλάδα,ἄς ξεκαθαρίσουμε τό θέμα,μία καί καλή καί νά μήν ἀφήνουμε νά καλλιεργοῦνται μπουρδολογίες καί ἀερολογίες.

Αὐτό πού ἔχει σημασία καί ἀποτελεῖ οὐσιαστικόν παράγοντα τῆς προδοτικῆς συμφωνίας τῶν κατσαπλιάδων τῆς ἑλλαδικῆς κυβερνήσεως,εἶναι ἡ παράδοσις,ἄνευ ὄρων,τῆς Ἱστορίας μας καί τῆς Κληρονομιᾶς μας. Διότι,ἡ Μακεδονία δέν εἶναι ἕνας ἁπλός γεωγραφικός προσδιορισμός,ἀλλά εἶναι κομμάτι τῆς Ἑλληνικῆς Ἱστορίας,εἶναι ἡ κληρονομιά τῆς ῥάτσας μας.

Ὅταν παραδίδεις τήν Ἱστορία σου,εἶναι σάν νά παραδίδεις καί τήν ἐδαφική σου ἀκεραιότητα.

Οἱ σκοπιανοί δέν παραδέχονται,μέ τήν συμφωνία αὐτήν,πώς κατά βάθος εἶναι Ἕλληνες,ὅπως βλακωδῶς ἀκούστηκε καί γράφηκε,γιά τόν ἁπλούστατο λόγον πώς καί γλῶσσα ἔχουν,τήν γνωστή σλαυο-«μακεδονική» πού προπαγανδίσουν σχεδόν ἐδῶ καί 30 χρόνια,ἀκόμη καί οἱ διάφορες ἀριστερές καί ἀριστερίστικες ὀργανώσεις ἐν Ἑλλάδι,ἀλλά και τά τελευταῖα 15 χρόνια,διεκδικοῦν περιουσίες στήν Μακεδονία (ἀπό Φλώρινα,Κιλκίς,Πέλλα μέχρι καί Θεσσαλονίκη,Καβάλα καί Σέρρες ! ). Μέ τήν «εὐγενική» συνδρομή τῆς Τουρκίας,μάλιστα,φαίνεται νά ἔχουν πολύ μεγάλη πιθανότητα δικαίωσίν τους ! 
Ἄρα,ποιό θά εἶναι τό ἀποτέλεσμα; Πώς τά Σκόπια δέν περιορίζονται μονάχα στόν σημερινό τους γεωγραφικό προσδιορισμόν,ἀλλά «ἱστορικῶς» βρίσκονταν καί στήν Μακεδονία μας ! Πρᾶγμα πού αὐτομάτως ἀνοίγει τόν δρόμον γιά τήν «ἀπελευθέρωσιν» τῶν «κατεχομένων» ὑπό τῆς Ἑλλάδος,«δικῶν» τους, ἐδαφῶν ! ! ! 

Νά,λοιπόν,πού στηρίζεται ἡ προσπάθειά τους πού,μέσῳ της προδοτικῆς συμφωνίας τῶν κατσαπλιάδων τῆς ἑλλαδικῆς κυβερνήσεως,ἐπετεύχθη,νά ἀναγνωρίσουν τήν σλαυο-«μακεδονική» γλῶσσα καί «ἐθνότητα» ! 

Καί μέ τήν ἴδρυσιν τῶν ἀναλόγων συλλόγων καί βεβαίως τήν ἀναγνώρισίν τους ἀπό τό ἑλλαδικό προδοτικό κράτος (ὅπως μέ τούς τουρκοσυλλόγους στήν Θράκη) θά ἐπιτύχουν αὐτο πού διακαῶς ἐπιθυμοῦν ! 

Ἄρα,αὐτοί πού ἔχουν τό ὤφελος,εἶναι ἀποκλειστικῶς καί μόνον,οἱ σκοιανοί,καί βεβαίως ἐκεῖνοι πού κινοῦν τά νήματα,πίσω ἀπό τό σκοπιανό θέμα. Ποιοί,δέν χρειάζεται νά τά ξανά-λέμε,γνωστοί καί περιούσιοι...

Ἄς σταματήσουν λοιπόν οἱ ἀνοησίες καί μπουρδολογίες,πού ἄρχισαν νά σπείρονται εντέχνως,δεξιά κι'ἀριστερά,μετά τήν πλαστή καί χονδροειδῶς θεατρική,ἀντίδρασιν τοῦ προέδρου τῆς Βαρδάσκας ! 

Σταματεῖστε νά παίζετε τό παιχνίδι τους,ἀκόμη καί παιχνίδι τῶν ἐγχωρίων προδοτῶν,γιατί ἡ οὐσία εἶναι μία καί μόνη : ἡ Μακεδονία μας,ἡ Ἱστορία μας,ἡ Κληρονομιά μας ΞΕΠΟΥΛΗΘΗΚΑΝ ! Καί τό κακόν εἶναι πώς ἑτοιμάζεται καί τό νέο ξεπούλημα στά ἀλβαναριά,ὅπως εἶπε καί, ὁ βραβευμένος ἀπό τούς ἑβραίους,Κοτζιᾶς ! 

Ἄχ,κατακαημένη Ἑλλάς μέ τούς προδότες πού γεννᾶς ! ! ! 

Ἡ Πελασγική

Τρίτη, 12 Ιουνίου 2018

Λοιπόν,γιά νά ἐξηγηθοῦμε,Καμμένε,σοῦ ὑπενθυμίζουμε τήν ὑπόσχεσίν σου. Θά τήν ῥίξῃς τώρα τήν συγκυβέρνησιν πού ΞΕΠΟΥΛΗΣΕ τήν Μακεδονία ;

φωτό
Σέ προεκλογική συγκέντρωσιν(2015),στήν Βόρειο Ἑλλάδα (Κοζάνη),ὁ Καμμένος εἶχε εἰπῇ : 

« Αὐτός πού ἀνέτρεψε τήν Κυβέρνησιν Μητσοτάκη,γιά τήν Μακεδονία. 

Ἔρχεται σήμερα, ὡς πρωθυπουργός τῆς χώρας ὁ Σαμαρᾶς,κάνει συμφωνία μέ τόν Νίμιτς τήν ὁποία ἀναγγέλει στήν Βουλή καί λέει : « Γεωγραφικό προσδιορισμό γιά τό ὄνομα τῶν Σκοπίων» 
Καί μετά,βγαίνει ἀξιωματοῦχος τῶν ΗΠΑ καί λέει ἡ ἑπομένη κυβέρνησις θά τό λύσῃ !

Λοιπόν,γιά νά ἐξηγηθοῦμε, ἀπό ἐδῶ,ἀπ' τήν Μακεδονία :

 Ἡ ἑπομένη κυβέρνηση μέ Ἀνεξάρτητους Ἕλληνες δέν θά ἔχῃ κανένα σύνθετο ὅρο μέ τό ὄνομα Μακεδονία γιά γεωγραφικό προσδιορισμό. Γιά νά λέμε τά σῦκα,σῦκα καί τήν σκάφη,σκάφη,ὅπως ῥίξαμε τήν κυβέρνηση Σαμαρᾶ Βενιζέλου,ἔτσι θά ῥίξω καί τήν ἑπομένη κυβέρνηση ἐάν παραχωρήσῃ ἔστω καί μία σπιθαμή ἑλληνικῆς γῆς» Λοιπόν,γιά νά ἐξηγηθοῦμε,Καμμένε,σοῦ ὑπενθυμίζουμε τήν ὑπόσχεσίν σου. Θά τήν ῥίξῃς τώρα τήν συγκυβέρνησίν σου,πού ΞΕΠΟΥΛΗΣΕ τήν Μακεδονία ;  

Τέλος τά ψέμματα καί οἱ δικαιολογίες. Τέλος οἱ ἀξιολογήσεις περί σοβαροῦ καί μή σοβαροῦ γεγονότος. Ἐδῶ,τώρα ἔχουμε νά κάνουμε μέ παραχώρησιν ἐθνικῆς κυριαρχίας ἐπί τοῦ ἑλληνικοῦ ἐδάφους. 

Διότι,τό Βόρειος Μακεδονία σημαίνει πώς ὑφίσταται καί Νότιος. 

Καί ποῦ εἶναι αὐτή; Στό ἑλληνικό ἔδαφος. Ποιός ἐδῶ καί πλέον τῶν 60 χρόνων,κάνει λόγον γιά ἀπελευθέρωσιν τῆς Μακεδονίας ;Τά Σκόπια. Ποιοί μιλοῦν γιά μακεδονική γλῶσσα,μακεδονικό ἔθνος ; Τά Σκόπια. Ποιοί διεκδικοῦν (δικαστικῶς) περιουσίες ἐπί τοῦ ἑλληνκοῦ ἐδάφους,ἐδῶ καί πλέον τῆς 10ετίας ; Κάτοικοι προερχόμενοι ἀπό τά  Σκόπια. 

Πῶς εἴπαμε,ἡ Κυβέρνησις πού ἀνήκεις,συμφώνησε νά λέγονται,ἐπισήμως πλέον,τά Σκόπια ; Βόρειος ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ! 

Ἄν τε,κατάΚα(η)μμένε, ἦρθε ἡ ὥρα σου. Ἡ ὥρα τῆς ὑποσχέσεως πού εἶχες δώσῃ ἀπό τήν Μακεδονία,πρό 3ετίας. 

«Ἡ ἑπομένη κυβέρνηση μέ Ἀνεξάρτητους Ἕλληνες δέν θά ἔχῃ κανένα σύνθετο ὅρο μέ τό ὄνομα Μακεδονία γιά γεωγραφικό προσδιορισμό. Γιά νά λέμε τά σῦκα,σῦκα καί τήν σκάφη,σκάφη,ὅπως ῥίξαμε τήν κυβέρνηση Σαμαρᾶ Βενιζέλου,ἔτσι θά ῥίξω καί τήν ἑπομένη κυβέρνηση ἐάν παραχωρήσῃ ἔστω καί μία σπιθαμή ἑλληνικῆς γῆς»

Ἰδοῦ,γιά ἐσέ,πεδίον δόξης λαμπρόν ! 

Ἡ Πελασγική

Ὁλοκλήρωσαν τό ...ἔργο τους.Τώρα,σειρά ἔχει ...ἄλλος... Ποιος,ἄρα γε ;Ὁλοκλήρωσαν τό ...ἔργο τους.Τώρα σειρά ἔχει, ἄλλος... Ποιος,ἄρα γε ; 

Θυμηθεῖτε τούς αὐτουργούς : 
Καί ἰδού ! Τό ἀπό-τελείωμα ! ! ! 


Τήν φωτό μέ τήν λεζάντα,ἀνέβασε στό τουΐτερ,τό Ἀδωνάϊ. Πάει γιά μεγάααλη θέσιν ! ! ! 
Ἄ, μήν ξεχνοῦμε καί τόν ἕτερον καλο-βολεμένο πού μᾶς πλημμυρίζει μέ ἰσλάμ : 


Ἀλλά καί γιά τούς ἀδερφούς Κυπρίους,μία ἀπό τά ἴδια... Εἴπαμε : ὅπου Ἑλληνισμός, βάλλεται ...


Ὑπάρχει κανείς πού δέν καταλαβαίνει κάτι ; Λυποῦμαι... Γιά πολλά,μά πάρα πολλά ...


Ἡ Πελασγική 


Μᾶς δουλεύουν ψιλό γαζί ! ! !


Βρεῖτε τίς διαφορές ! 

Κ Α Μ Μ Ι Α ! ! ! 

Ὅλα ἴδια ! Κοστούμια,ὑποκάμισα,ὑποδήματα,φάτσες,γελάκια ...

Τί λέτε,μᾶς δουλεύουν ἤ ὄχι ; 

Πανεύκολλη ἀπάντησις ...

Καί μετά περιμένετε ἀπό τά συλλαλητήρια νά κάνουν πίσω,ποιοί ; 

Οἱ ἐκ τῆς ἡμεδαπῆς ; Ἀστεῖα πράγματα ! Δηλωμένα δουλικά τῆς ΝΤΠ ! 

Οἱ σκοπιανοί ;  

Χά !  

Μά καί μόνον πού φόρεσε τά ἴδια ροῦχα μέ τόν Axel,ὁ Ζάεφ,ἀποδεικνύει τήν πλάκα πού κάνουν μέ τούς ὑποτακτικούς ἐκ τῆς ἑλλαδικῆς ! 

Σκέτη κοροϊδία τό πρᾶγμα...

Γιά προδοσία,τί λόγος νά γίνῃ ; Εἴπαμε προδίδεις κάτι ὅταν ἀνήκεις σ'αὐτό,ὅταν τό πιστεύεις καί κοπιάζεις γιά τό καλόν του. Ποιός ἀνήκει ἐδῶ ; Ποιός πιστεύει στίς Ἀξίες καί τίς Ἰδέες τοῦ Ἑλληνισμοῦ ;Ποιός κοπιάζει γιά τό καλό τοῦ τόπου ἐτούτου ; 

Πάντως ΟΧΙ,ὁ Axel καί οἱ κάθε λογῆς καρανίκες...

Τό κατάπιαμε καί αὐτό ; Ἔ, ΑΝΤΕ ΓΕΙΑ ! ! ! 

Ἡ Πελασγική

Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2018

Ἰσλάμ: γιατί ἡ Λευκή φυλή πρέπει νά ἐκλείψῃ ! Καί αὐτό εἶναι ...περιούσιος ἐπιταγή !

Η ΑΓΝΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΘΕ ΚΑΚΟΥ 
 ΜΗ ΤΑΪΖΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΚΟ ……………..

ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΌ ΙΣΛΆΜ ΈΧΕΙ ΥΠΟΤΆΞΕΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΎΣ ΓΙΑ 1.400 ΧΡΌΝΙΑ

POLITICAL ISLAM HAS SUBJUGATED CIVILIZATIONS FOR 1,400 YEARS

About Dr. Bill Warner, Author

Oμιλία του Dr. Bill Warner για την έρευνά του σχετικά με τα 1400 χρόνια του Ισλάμ. Δείτε πως δημιουργήθηκε και πως επεκτάθηκε το Ισλάμ στον κόσμο.


ΙΣΛΑΜ :ΔΕΙΤΕ ΠΟΥ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΥΝ ΤΑ ΠΕΤΡΟΔΟΛΑΡΑ ΤΟΥΣ ΠΑΝΤΕΣ ….. .
ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΜΕΤΡΗΤΑ ΤΕΤΟΙΑ ΒΙΝΤΕΟ ΠΑΝΤΟΥ ΣΕ ΟΛΟ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ

ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΤΟ ΚΑΚΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ …………

ΙΣΛΑΜ, ΣΑΡΙΑ ΚΑΙ ΜΟΧΑΜΕΝΤ-Η ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ Η ΦΡΙΚΤΗ ΑΛΗΘΕΙΑ


(6.330 προβολές Δημοσιεύτηκε στις 7 Οκτ 2012 )

Η ΕΥΡΩΠΗ ΕΞΙΣΛΑΜΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΚΑΤΑΙΓΙΣΤΙΚΟΥΣ ΡΥΘΜΟΥΣ, ΗΔΗ ΤΟ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΣΤΗ ΜΙΚΡΗ ΜΑΣ ΕΛΛΑΔΑ.

ΠΡΕΠΕΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΝΑ ΞΥΠΝΗΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΛΗΘΑΡΓΟ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΡΙΞΕΙ ΟΙ ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ,ΟΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΙ ΗΓΕΤΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΟΥΝ.

ΞΥΠΝΗΣΤΕ ΟΣΟ ΕΙΝΑΙ ΝΩΡΙΣ !! 
ΞΥΠΝΗΣΤΕ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΕ ..!!

ΚΑΙ ΜΕ ΟΛΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΑΚΟ ΠΟΥ ΖΟΥΜΕ ΛΟΓΩ ΙΣΛΑΜ

ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΑΥΤΟ ΕΧΕΙ ΜΟΝΟ 6.330 προβολές ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΒΙΝΤΕΟ ΠΟΥ ΣΕ ΧΡΟΝΟ ΡΕΚΟΡ ΕΧΟΥΝ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΠΡΟΒΟΛΕΣ .

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΠΟΥ ΑΦΗΣΑΝ ΝΑ ΑΠΛΩΘΕΙ ΤΟ ΙΣΛΑΜ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΕΙΣ 

ΑΠΛΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΗΣΑΝ 

ΕΔΩ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΝ …………………


ΜΑΘΕΤΕ ΤΗΝ ΩΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ .........

Δημοσιεύτηκε στις 22 Μαρ 2013

Στο βίντεο βλέπουμε τον Louis Farrakhan ηγέτη του Έθνος του Ισλάμ στις ΗΠΑ να προειδοποιεί τις λευκές γυναίκες και γενικότερα τους λευκούς για τον επικείμενο θάνατό τους ως φυλή εξαιτίας της ηλίθιας ιδεολογίας του πολυπολιτισμού και της επιμειξίας που μας επέβαλαν οι περιούσιοι!!

ΑΚΟΜΑ ΕΙΜΑΙ ΞΑΦΝΙΑΣΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΥΒΕΡΝΩΝΤΕΣ .............

ΕΝΩ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΑΦΗΝΟΥΝ ΤΟ ΙΣΛΑΜ ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΕΤΑΙ !

ΜΟΙΡΑΣΤΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ

ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΑ ΖΩΗΣ Ή ΘΑΝΑΤΟΥ ! ! !

ΑΥΤΟΙ Ή ΕΜΕΙΣ

ΑΓΩΝΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΝΙΚΗ

ΚΑΛΗ ΛΕΥΤΕΡΙΑἈπό τήν Ἑλληνίδα Γιαγιά,σέ σχόλιόν της,ΕΔΩ

Κυριακή, 10 Ιουνίου 2018

Καί... οἱ «Σοφοί τῆς Σιών» σήμερα,ἔκλεισαν τήν φετινή τους σύναξιν ἐν Τορίνῳ...

«Προωθούμε κατά γράμμα τις επιταγές της Νέας Τάξης Πραγμάτων»

 Σήμερα ἔκλεισαν,γιά ἐφέτος,τήν συνάντησίν τους,ἐν Τορίνῳ,οἱ ἐκ Μπίλντεμπεργκ ἀδερφοί,οἱ «Σοφοί τῆς Σιών» !

Ἐκεῖ ἦταν καί ὁ Κούλης,ὁ γουρλομάτης,πού θέλει νά γίνῃ ὁ νέος πρωθυπουργός τῆς ἑλλαδικῆς !

Ναί,ἀπό ἐκεῖ ἔστειλε καί τό μαντάτο τῆς διαγραφῆς Καμπόσου ! Εἴπαμε,οἱ ἐξετάσεις πρέπει νά δίνονται συχνάκις καί τό προσκύνημα ἀκόμη πιό συχνά ! Πῶς,ἄλλως τε,θά πάρουμε τό «ἐλευθέρας» ; 

Ἔλα ντέ; ! ! !Ἡ Πελασγική

Τό άδωνάϊ,δίνει συνεχῶς ἐξετάσεις.Ξέρετε σέ ποιούς...

φωτό
Ἔτσι εἶναι,ἀγαπητοί μου,αὐτοί δέν δέχονται μόνον μία συγγνώμη,οὔτε κάν ἀρκοῦνται στό καπελάκι πού θά φορέσῃς. Πρέπει νά δίνῃς ἐξετάσῃς σέ κάθε περίστασιν πού τυγχάνει νά θίγονται. Ἐξετάσεις ὑποτελείας καί μάλιστα στόν ὑπερθετικό βαθμό !

«Πρέπει να ξεριζώσουμε από την Ελλάδα τον αντισημιτισμό. Τέλεια και παύλα και δε σηκώνω κουβέντα σε αυτό».

Εἶπε τό ἀδωνάϊ,μαζύ μέ πολλά πολλά ἄλλα πού ἀποδεικνύουν πόσο καλό δουλικό ἔχει καταντήσῃ :

«Ο Καμπόσος έκανε κάτι που είναι αδιανόητο . Επανήλθε με ένα χυδαίο βίντεο κατά του Γιάννη Μπουτάρη. Και με μια αντισημιτική συνωμοσιολογία...Όλος αυτός ο παλαιάς κοπής αντισημιτισμός μέσα από την επιχειρηματολογία Καμπόσου είναι μια αηδία. Έρχεται ο δήμαρχος Άργους να διαδώσει στην Ελλάδα τέτοιας παλιάς κοπής αισχρό αντισημιτισμό;

»Το Ισραήλ είναι κρίσιμος σημαντικός και πολύτιμος σύμμαχος για την Ελλάδα.»

Ἄ, ναί; Γιά θυμήσου,λοιπόν, τί ἔλεγες,πάλαι ποτέ :

Αδωνις Γεωργίαδης «Η Ιστορία του Ισραήλ είναι μια σελίδα, τι να μας πούν;»


Βρέ άδωνάϊ,δέν πηγαίνεις νά κάνῃς παρέα μέ τό τζεϊσον-άντίγονο, πού σοῦ πάῃ γάντι; Ἄντε,γιατί ἔχεις καταντήσῃ ἐμετικός,πιά !

Ἡ Πελασγική


Παρασκευή, 8 Ιουνίου 2018

Δημήτριε Καμπόσε,περιποιεῖ τιμήν,αὐτή ἡ διαγραφή,γιά ἐσένα !


Ὁ Δημήτριος Καμπόσος,Δήμαρχος Ἄργους - Μυκηνῶν,σήμερα διεγράφη ἀπό τό κόμμα τῆς νουδου,μέ πρωτοβουλία τοῦ Κούλη,παρακαλῶ ! Καί ὅλα αὐτά γιά τί; Γιά χάριν τοῦ μπουτάρ-ογλού καί τῶν ἑβραίων ! ! !

Μά τόσο πολύ πειράζει τούς ἑβραίους ἡ ἀλήθεια; Τόσο πολύ θέλουν νά ἀποδεοκνύουν πώς ὅποιος,μά ὅποιος κάνει τό ...λάθπς νά πῇ τά πράγματα μέ τό ὄνομά τους,ὅπως φωνάζει ἡ ἴδια ἡ πραγματικότης,καρατομεῖται ! ! !

Καί τί εἶπε ὁ κ. Δήμαρχος ; Αὐτά πού ὅλοι μας λένε καί γράφουμε τίς τελευταῖες ἡμέρες : Πώς ὅποιος,μά ὅποιος εἶναι ὑποτακτικός τῶν ἑβραίων ἤ ἑβραῖος τῇ καταγωγῇ,τυγχάνει προστασίας ὑπέρ τῶν πάντων !


Καί ἦρθε ἡ διαγραφή !

Μά πόσο πιό ὑποτακτικός μπορεῖ νά εἶναι κάποιος ;Πόσο,μά πόσο πιό ἐμετικά δοῦλος στόν σιωνισμόν;

Ἀλλά ἔτσι εἶναι,ἀκριβῶς ὅπως τά λέει ὁ κύριος Δήμαρχος : « ὅποιος δέν φορᾶ τό καπελάκι τοῦ ἐπιτίθενται ὅλοι »  ἤ ἀλλιῶς : μαῦρο φίδι πού τόν ἔφαγε...

Καί μετά μᾶς κάνει ἐντύπωσιν τό προσκύνημα τοῦ Άδωνάϊ ἤ τοῦ Βορίδη,τῶν πάλαι ποτέ ἑβραιοφάγων... ! ! !


Ὅμως ξέρει ὁ Δήμαρχος,ἀλλά καί ἐμεῖς ἴσως πολύ καλύτερα (γείτονες εἴμαστε,Ναύπλιον -Ἄργος) πώς ὁ κόσμος,ὁ λαός τοῦ Ἄργους καί τῆς εὐρυτέρας περιοχῆς τοῦ Δήμου,δέν ἐπιλέγη τόν Δημήτρη Καμπόσο ἐπεί δή ἀνήκε στό κόμμα τῆς νουδου,ἀλλά γιατί ἔχει νά ἐπιδείξῃ ἔργον ! Καί ἔργον μάλιστα οὐσιαστικό καί ὄχι γιά τό θεαθῆναι ...

Καί θά βγαίνει Δήμαρχος,ὅσες φορές θέτει ὑποψηφιότητα. Αὐτό εἶναι σίγουρον !


Κύριε Καμπόσε,νά ξέρετε πώς καί μόνον πού βγήκατε καί εἴπατε αὐτά πού εἴπατε,ἔχετε ἀνέβη σέ τέτοιο βαθμό στήν ἐκτίμησίν μας,ὅσο κανένας πολιτικός,ἐδῶ καί 200 χρόνια ! ΜΠΡΑΒΟ σας !

 Ἡ Πελασγική

Θά προλάβῃ ἡ Εὐρώπη νά σωθῇ ἀπό τήν λαίλαπα τοῦ ἰσλάμ;


Ἀπό τήν μία ὁ Ὀρμπάν τῆς Οὐγγαρίας καί τά αὐστηρότατα μέτρα πού ἐδῶ καί 4 χρόνια παίρνει κατά τῶν μουσουλμανικῶν ὀρδῶν,ἀπό τήν ἄλλη ἡ Ἐλβετία πού ψηφίζει νόμους κατά τῆς μουσουλμανικῆς εἰσβολῆς,ἣ Ῥωσσία πού καί αὐτή δειλά μέν (λόγῳ τοῦ μουσουλμανικοῦ πληθυσμοῦ πού ὑπάρχει στήν χώρα),ἀλλά κάνει σοβαρά βήματα δέ,πρός τήν ἴδια κατεύθυνσιν, Καί ἀπό τήν ἄλλη ἡ Αὐστρία πού ἐσχάτως ξύπνησε καί παίρνει δραστικά μέτρα μέ ἀπελάσεις ἰμάμηδων καί κλείσιμο τζαμιῶν. Καί ὁ Σαλβίνι,ἐξ Ἰταλίας, ἐπικροτεῖ καί στηρίζει,μέ ὅ.τι μπορεῖ νά σημαίνει αὐτό...

Πατριωτική ασπίδα κατά του Ισλάμ στην Ευρώπη – Σαλβίνι: Στηρίζω Κουρτς, όχι στα τζαμιά


Τό ἐρώτημα πού γεννᾶται εἶναι :Θά προλάβῃ ν'ἀντισταθῇ ἡ Εὐρώπη ἤ μήπως εἶναι ἤδη ἀργά;


Καλά,γιά τήν Ἑλλάδα οὔτε λόγος νά γίνεται...Ἐδῶ.τά μουσλίμ ἔχουν τήν καλλίτερη καί ἀσφαλέστερη προστασία ἀπό τσυριζα,ανταρσίες-Κωνσταντίνου,Καρανίκες καί τό κακό συναπάντημα !


Ἀπ' ὅτι καταλαβαίνετε,οἱ ἀποφάσεις ἔχουν ληφθῇ. Ἡ Ἑλλάς εἶναι καταδικασμένη ...Καί ἕνα βίντεο ἀπό τήν Ἑλληνίδα Γιαγιά,σχετικόν μέ τό θέμα τῆς λαθρομεταναστεύσεως :


Ἡ Πελασγική

Πολιτικάντηδες,θά συμπαρασταθεῖτε στούς Ἕλληνες τῆς Χιμμάρας γιά τίς βεβηλώσεις στό ἑλληνικό νεκροταφεῖον,ὅπως κάνατε μέ τούς ἑβραίους;;


Θρασύδειλη επίθεση αγνώστων στην Χιμάρα, βεβήλωσαν μνήμα και έβαψαν με σπρέι αυτοκίνητα με ελληνικές πινακίδες


Γι'αὐτές τίς βεβηλώσεις,στό ἑλληνικό νεκροταφεῖον τῆς Χιμμάρς,θά διαμαρυρηθεῖτε; Θἀ φορέσετε καπελάκια μέ τό «why»; 
Σᾶς ἐρωτῶ ἐπεί δή πρόκειται γιά τούς ὀμοεθνεῖς Ἕλληνες,μιάς καί δηλώνετε καί ἐσεῖς Ἕλληνες...

Ἤ μήπως δέν περισσεύει τό αἴσθημα τῆς συμπαραστάσεως γιά κανέναν ἄλλον παρά μόνον γιά τούς ἑβραίους ; 


Ἑλλαδῖτες πολιτικάντηδες,οὔτε γιά φτύσιμο δέν ἀξίζετε ! ΟΥΣΤ ! ! ! 

 Ξέρω,κακῶς καί πολύ ἀφελῶς, ἒρωτῶ! 

Σᾶς εἶναι ἒντελῶς ἂδιάφορον τί παθαίνουν οἱ ὅπου τῆς γῆς Ἕλληνες,ἔ; Χεσμένους τούς ἔχετε ὅπως ἀκριβῶς καί προφανῶς ἀντιπροσωπευτικῶς,εἶπε καί ὁ μπουτάρ-ογλού... 

 Ἄντε νά δοῦμε καί τό πόπολο πότε θά ξυπνήσῃ νά σᾶς χέσῃ μία καί καλή ὅλους σας,μέχρι καί 10ου βαθμοῦ συγγενείας ! 


  Ἡ Πελασγική

Τετάρτη, 6 Ιουνίου 2018

Ὁ δήμαρχος Ναυπλίου,ὄχι μόνον ἀπέρριψε τήν πρότασι ψηφίσματος γιά τήν Μακεδονία,ἀλλά οὔτε κάν τήν ἔθεσε πρός συζήτησιν !!!Ὁ δήμαρχος Ναυπλίου,Κωστοῦρος καί ὁ κύριος μέ τό ὄπλον γνωστός καί μή ἐξαιρετέος ...
Μέ πολιτικάντικες μπουρδολογίες,ὁ δήμαρχος Ναυπλίου (Κωστοῦρος,λέγεται),ἀπέρριψε τήν πρότασιν τοῦ προέδρου τῆς Δημοτικῆς Κοινότητος Ναυπλίου,Δημητρίου Μπουγιώτη , περί ἐκδόσεως ψηφίσματος, ὑπέρ τῆς Μακεδονίας καί τῆς προστασίας τῆς Ἱστορικῆς μας κληρονομιᾶς. 

Τόσον πολύ «ἀνατρίχιασε» ὁ Κωστοῦρος σέ μία τέτοια περίπτωσιν,πού οὐδέ κάν ἔθεσε πρός συζήτησιν στό Δημοτικό Συμβούλιο,τήν πρότασιν ! ! ! 

Απαράδεκτη η εισήγηση για έκδοση ψηφίσματος για τη Μακεδονία

Ὅμως,τόν Σεπτέμβριο τοῦ 2013,ὄχι μόνον δέχτηκε νά συζητηθῆ ἡ πρότασις τοῦ Γκιόλα ( -βαμμένος πρώην πασόκος,ὠφελημένος οἰκογενειακῶς ἀπό τήν πράσινη λαίλαπα-, στήν ἀξιωματική ἀντιπολίτευσιν τοῦ Δήμου τότε,βουλευτής τοῦ τσυριζα σήμερα, ὄχι θά ἔμενε στό μπασοκ καί στήν ...ἀπ' ἔξω...) γιά καταδίκη τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς καί τήν δολοφονία Φύσσα,ἀλλά καί τήν ὑποστήριξε μέ τόση θέρμη ὥστε νά περάσῃ τό ψήφισμα ὁμοφώνως ! ! ! 

Ἐπίσης ὁμοφώνως καί ἡ καταδίκη γιά τήν «ἐπίθεσιν» στόν Μπουτάρ-ογλού,ἦρθε ἀπό Κωστοῦρο καί δημοτικό συμβούλιο Ναυπλίου ! Δέν τούς εἶδα ὅμως νά νοιάζονται καί πολύ γιά τό : « χέστηκα ἐάν ὁ Κεμάλ ἔσφαξε Ἕλληνες» τοῦ ἐν λόγῳ τουρκολάγνου δημάρχου Θεσσαλονίκης ! Ἐκεῖ μόκο ψιλοκομμένο...Ναί βρέ,αὐτή εἶναι ἡ Νέα Τάξις Πραγμάτων καί αὐτοί οἱ ἐκλεκτοί της πού μᾶς κυβερνοῦν καί ἄμα σᾶς ἀρέσει ἄν ὄχι «πεθαίνετε»,πού ἔλεγε καί ὁ Ἀδωνάϊ Γεωργιάδης (καί τήν προσαρμογή του σ'αὐτή τήν παραγματικότητα,,μᾶς  ἀποδεικνύει παντί τρόπῳ ). Ἡ Πελασγική

Τρίτη, 5 Ιουνίου 2018

Τό ἔγγραφο τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν πού ἐστάλη στήν ἑλληνική κυβέρνησι τό 1992 καί ἀπέτρεψε τήν παράδοσι τοῦ ὀνόματος «Μακεδονία» στά Σκόπια γιά σύνθετη ὀνομασία.


ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ - ΒΟΜΒΑ ΞΕΧΑΣΤΕ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ

Η Ακαδημία προειδοποιεί: τα Σκόπια δεν έχουν αθώα κίνητρα!


«Η ψευδεπίγραφη "Μακεδονία" διεκδικεί την πραγματική Μακεδονία»!

Ντοκουμέντο-βόμβα της Ακαδημίας Αθηνών με ατράνταχτες ιστορικές αποδείξεις δεν δέχεται ούτε για αστείο, και με οποιαδήποτε άλλη μορφή ή σύνθετη ονομασία,παραχώρηση του ονόματος της Μακεδονίας μας στους Σκοπιανούς.

Το έγγραφο του ανώτατου πνευματικού ιδρύματος της χώρας είχε αποσταλεί από το 1992 στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, στα κόμματα, στις ξένες ακαδημίες και σε όλα τα πνευματικά ιδρύματα εντός και εκτός Ελλάδος.

Ρητό και κατηγορηματικό το εθνικό στοπ από την Ακαδημία: «Η πολιτική αξίωση της Δημοκρατίας των Σκοπίων να ονομαστεί "Μακεδονία" αντιβαίνει στα ιστορικά δεδομένα που είναι αποδεκτά από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα»!

Το έγγραφο-φωτιά, αφού αποδεικνύει με ιστορική ακρίβεια ότι οι σημερινοί Σκοπιανοί κατοικούν στην περιοχή που έζησαν οι αρχαίοι Παίονες και Δάρδανοι -ορκισμένοι εχθροί τότε των Μακεδόνων, καταλήγει στο συγκλονιστικό διά ταύτα - αυστηρή προειδοποίηση για την πολιτική μας ηγεσία… Για το ποιος θα είναι ο επόμενος μεγάλος κίνδυνος για την Ελλάδα, αν συμπράξει με την έγκριση της (νομιμοποίηση) στην παραχώρηση του ονόματος με τον μανδύα της σύνθετης ονομασίας, όπου τελικά θα μείνει σκέτο το «Μακεδονία»…


Υπογραμμίζει η Ακαδημία:

«Τα Σκόπια έχουν δικαίωμα να γίνουν κυρίαρχο κράτος. Δεν δικαιούνται όμως να αποκτήσουν, με διεθνή αναγνώριση, ένα πλεονέκτημα που δεν έχει κανένα κράτος στον κόσμο: Να χρησιμοποιούν ένα όνομα που και μόνο του προπαγανδίζει εδαφικές διεκδικήσεις».

Λέει με απλά ελληνικά και προειδοποιεί η Ακαδημία την κυβέρνηση και τα κόμματα (ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, ΣΥΝ) που σήμερα από κοινού και με σπουδή προωθούν τη σύνθετη ονομασία…

Δεν μπορείτε, απαγορεύεται να δώσετε, (με όποιο πρόσχημα), το όνομα, γιατί αύριο θα βρεθείτε απέναντι στο μεγάλο πρόβλημα των εδαφικών διεκδικήσεων. Δεν εννοούν να αντιληφθούν οι κοντόφθαλμες ηγεσίες ότι το όνομα και μόνο το όνομα είναι το όχημα του αλυτρωτισμού.

Δεν εννοούν να αντιληφθούν ότι πίσω από το κρατίδιο υπάρχει και δραστηριοποιείται ένας πολυεθνικός συνδυασμός δυνάμεων που θέλει την Ελλάδα να βρίσκεται εσαεί δέσμια εξαρτήσεων και συμφερόντων.


Έγγραφο-βόμβα
της Ακαδημίας

Ιδού το συγκλονιστικό κείμενο της Ακαδημίας, που αποκαθιστά την ιστορική αλήθεια για τα Σκόπια και που οριοθετεί αυστηρά το χρέος της πολιτικής ηγεσίας της χώρας.


«Ενημέρωση της επιστημονικής κοινότητας για το θέμα της ονομασίας της ΠΓΔΜ (1992). Η Σύγκλητος της Ακαδημίας Αθηνών στη συνεδρία της 17ης Ιανουαρίου 1992 έλαβε την απόφαση να θέσει υπόψη της επιστημονικής κοινότητας και άλλων προσωπικοτήτων τα ακόλουθα:

Αυτήν τη στιγμή μια μείζονος σημασίας πολιτική αξίωση διατυπώνεται, η οποία αντιβαίνει στα ιστορικά δεδομένα που είναι αποδεκτά από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Πρόκειται για την απαίτηση της Δημοκρατίας των Σκοπίων να ονομαστεί "Μακεδονία"

Τα ονόματα Μακεδόνες και Μακεδονία ανάγονται στην αρχαιότητα. Έτσι κάθε χρήση τους στην εποχή μας παραπέμπει σε αρχαία δεδομένα, είτε νομίμως είτε καταχρηστικώς. Συντελείται κατάχρηση όταν το όνομα "Μακεδονία" αποδίδεται σε εδάφη που δεν κατοικήθηκαν από Μακεδόνες και δεν αποτέλεσαν τμήματα του μακεδονικού βασιλείου. Υπ' αυτές τις συνθήκες η γνώση των αρχαίων δεδομένων δεν είναι απλή επιστημονική περιέργεια. 

Οι αδέσμευτοι ερευνητές συμφωνούν ότι το μέγιστο μέρος της μέχρι τώρα ομόσπονδης δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας, που διεκδικεί το γεωγραφικό όνομα "Μακεδονία" και το εθνικό όνομα "Μακεδόνες", εκτείνεται ως επί το πλείστον σε εδάφη όπου κατά την αρχαιότητα κατοικούσαν όχι Μακεδόνες, αλλά Παίονες, Δάρδανοι και άλλοι λαοί.
Η σημερινή πόλη των Σκοπίων κείται στην αρχαία Δαρδανία. Οι Δάρδανοι παρέμειναν έως το τέλος οι αμείλικτοι εχθροί των Μακεδόνων, από τους οποίους, όπως παραστατικά γράφει ένας λατίνος ιστορικός, τους εχώριζε "άσβεστο μίσος" (odium immortale). 
Οι Παίονες έμειναν κι αυτοί ως επί το πλείστον ανεξάρτητοι. Στα διαστήματα που ήσαν υποτελείς των Μακεδόνων, δεν έπαυαν να έχουν δικούς τους βασιλείς και τα νομίσματά τους να φέρουν το εθνικό ΠΑΙΟΝΩΝ, αντί του εθνικού ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ. 

Έτσι τα βόρεια σύνορα του μακεδονικού βασιλείου δεν ξεπέρασαν ποτέ την Ηράκλεια (Μοναστήρι - Βιτώλια), τις κορυφογραμμές του όρους Βαρνούς (Nidze), τις Ιδομενές (στο ύψος της Γευγελής) και το όρος Όρβηλος (Μπέλες). 
Επομένως, η σημερινή ομόσπονδη δημοκρατία με το όνομα της Μακεδονίας δεν περιλαμβάνει παρά ελάχιστα τετραγωνικά χιλιόμετρα της ιστορικής Μακεδονίας (μεταξύ των ελληνικών συνόρων και του Μοναστηριού και περί τη Δοϊράνη). 

Επιπλέον του ότι δεν έχει δικαίωση η ως άνω χρήση των ονομάτων "Μακεδόνες" και "Μακεδονία", δεν έχει καν αθώα κίνητρα: Η ψευδεπίγραφη "Μακεδονία" διεκδικεί την πραγματική Μακεδονία, που είναι τμήμα της Ελλάδας και κατοικείται από Έλληνες. Ήδη η ομόσπονδη δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας με το όνομα "Μακεδονία" έχει προπαγανδίσει την ιδέα απελευθερώσεως της "υπόδουλης" Μακεδονίας. Ένα ανεξάρτητο κράτος με το όνομα "Μακεδονία" θα συνεχίσει με μεγαλύτερη έμφαση αυτήν την εκστρατεία(!)

Η ομόσπονδη γιουγκοσλαβική δημοκρατία έχει δικαίωμα να γίνει κυρίαρχο κράτος. Δεν δικαιούται όμως να αποκτήσει με διεθνή αναγνώριση ένα πλεονέκτημα που δεν έχει κανένα κράτος στον κόσμο: Να χρησιμοποιεί ένα όνομα που και μόνο του προπαγανδίζει εδαφικές επιδιώξεις.»

πηγή
ἀναδημοσίευσις ἀπό : Διόδοτος 

Κυριακή, 3 Ιουνίου 2018

Μά ποιοί διαφεντεύουν τίς τύχες μας,ἐπί τέλους ! Καί ἀλήθεια,πόσο ...τυχαῖον ἦταν νά συμβῆ αὐτό;


Ὁ ...στρατηγικός σύμβουλος τοῦ πρωθυπουργοῦ τῆς ἑλλαδικῆς
,ἔγραψε σέ μέσον κοινωνικῆς δικτυώσεως,σχετικῶς μέ τήν Μακεδονία καί τόν Μεγάλο Ἀλέξανδρο. Τί ἔγραψε ; Διαβᾶστε ἐδῶ :

Η ΣΥΡΙΖΟΨΕΚΑΣΜΕΝΗ ΛΕΤΣΑΡΙΑ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ!

Μήν περιμένετε ἀπό ἐμένα νά ἀναδημοσιεύσω τέτοιας μορφῆς κείμενα,πού ἄν μή τί ἄλλο ἀποδεικνύουν τόν ἀνθελληνισμόν στήν νιοστή ! 

Κυρίως ὅμως,γιά τό ποιός τά ἔγραψε,ἀποδεικνύει ἐπίσης τό ΑΝΑΞΙΟΥ ΛΟΓΟΥ τῆς ἀναδημοσιεύσεως ! Ἰδοῦ : 


Μά ποιοί διαφεντεύουν τίς τύχες μας,ἐπί τέλους ! Καί ἀλήθεια,πόσο ...τυχαῖον ἦταν νά συμβῆ αὐτό;


Βρέ,Καρανίκα,μεῖνε μέχρι ἐκεῖ πού κατέχεις τό θέμα καί ἄσε τά λοιπά, διότι ἐκτίθεσαι άνεπανορθότως ! Μέχρι ἐκεῖ πού μπορεῖς,ξέρεις ἐσύ...


Ἄν τε,γιατί δέν τό ἔχει καί πολύ ὁ κόσμος νά σοῦ βγάλῃ τό παρατσούκλι...Βλέπεις ὑφίστανται καί οἱ ὁμοιότητες ! Ἐπιστημονικῶς,ἐννοῶ...


Υ.Γ. Καρανίκα, στήν Θεσσαλονίκη (Βόρειον Ἑλλάδα),μεγάλωσα κι'ἐγώ,μέχρι τά 15 μου χρόνια. Ὁ πατέρας μας,πρίν ἀκόμη πᾶμε σχολεῖο,ἐμένα καί τά ἀδέρφια μου, μᾶς πήγαινε στήν Πέλλα καί μᾶς μιλοῦσε γιά τόν Μεγαλέξανδρο καί τήν Μακεδονική Αὑτοκρατορία πού ἔδωσε τέτοια δόξα στήν Ἑλλάδα ! Ὅμως,βλέπεις δέν ἦταν κομμούνι,ὁ πατήρ μου,ἄρα κατά συνέπεια ἀγαποῦσε τήν Πατρίδα του,αὐτή πού ἐσύ ἀπαξιώνεις τόσο μά τόσο τραγικά γιά κάποιον πού θέλει (; ! ! ! ) νά λέγεται Ἕλλην καί νά κάνῃ λόγον γιά :«ἀγάπη πρός τήν Πατρίδα». 

Ὤχ,συγγνώμη,« χώρα» τήν λέει.  

Ἀλλά καί πάλιν,εὐτυχῶς, προσδιορίζει τόν ὄρον, μέ τήν ἄκρως ἐπιτυχῆ (γιά τό κομμουνιστικό ὑποτυπῶδες μυαλό του), φρᾶσιν, ἐπεξηγών : 

«Αγαπάμε τήν χώρα μας όχι γιά νά κυριαρχήσουμε στα Βαλκάνια με πόλεμο,αλλά γιά να συνυπάρξουμε οι λαοί,με την δημοκρατία,την συνεργασία,την αγορά και τον πολιτισμό μεταξύ των λαών αυτών.» 

Ναί,ὁμολογῶ τέλεια ἐπεξήγησις πού δέν χωρᾶ καμμία ἀπολύτως ἀμφιβολία μέ ποιόν ἔχουμε νά κάνουμε. Καί ταυτοχρόνως νά κλαῖμε τήν μαύρη καί κακή μας μοῖρα πού ΠΑΝΤΑ,μόνοι βγάζουμε τά μάτια μας ... 

Δύσμοιρη Ἑλλάς ...

Ἡ Πελασγική