" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου 2018

Τρέξε πόπολο νά ὑποκλιθῇς στόν περιούσιο γόνο ! ! !

φωτό
Ὄχι πώς μοῦ προξένησε καί καμμία ἐντύπωσιν ἡ ὑποψηφιότης τοῦ Παύλου Γερουλάνου,γιά τόν Δῆμο Ἀθηνῶν. Ἴσα-ἴσα πού καί πολύ ἄργησε στό νά διεκδικήσῃ καί πάλιν ἕνα καινούργιο θῶκο ! Ἐπ' εὐκαιρίᾳ τῆς ἀνακηρύξεως τῆς ὑποψηφιότητός του,ἄς θυμηθοῦμε γιά ἀκόμη μία φορά πόσο περιούσιος εἶναι καί τῇ καταγωγῇ ...

οἰκογένεια Γερουλάνου παρουσιάζεται στήν Πάτρα (καταγωγή ἐκ Κεφαλληνίας,ἀλλά πῆγαν στήν Πάτρα μετά ἀπό τούς σεισμούς), ν' ἀρχίζῃ κάπου στό τέλος τῆς ἑκατονταετίας τοῦ 1700,μ' ἕναν ἐξ αὐτῶν νά παντρεύεται κάποια Δελαπόρτα (γόνος εὔπορης Κεφαλλονίτικης οἰκογενείας,βεβαίως-βεβαίως. Λέει τό βίκιπαίδεια...). Δέν πᾶνε νά λένε, ἡλίου φαεινώτερον εἶναι πώς πρόκειται γιά ὅνομα ἐξ Ἰταλίας ! Μήπως ὅμως καί τό Γερουλάνος εἶναι κάτι παρόμοιο; Ποιός ξέρει,ὅταν γίνεται λόγος γιά Ἰόνιο,Ἑπτάνησα,Ἐνετοκρατία  καί 1700 μᾶλλον κάτι τέτοιο μᾶς ...μυρίζει...

Ἀπό τόν γάμο αὐτό γεννιέται ἕνας Ἰωάννης Γερουλάνος πού πρόκειται νά γίνῃ ὁ πατέρας τοῦ μετέπειτα «μέγα ἱατροῦ» καί καθηγητή,(διαβᾶστε :Μαρίνου Γερουλάνου),ὁ ὁποῖος ὑπέγραψε τό πιστοποιητικό θανάτου τοῦ Ἰωάννου Μεταξᾶ (Διαβᾶστε :  Μήν ξεχνοῦμε καί τήν δολοφονία τοῦ Ἰωάννου Μεταξᾶ.Ναί,ἀπό «φίλους» και «συμμάχους» πού ἤθελαν νά μᾶς σώσουν,ὅπως σήμερα δῆλα δή...)


Μαρίνος Γερουλάνος (ὁ ἱατρός)
Αὐτός ὁ Ἰωάννης,(ὁ πατήρ τοῦ ἱατροῦ),γεννᾶ τόν Νικόλαο καί τόν Μαρίνο. Μᾶς ἐνδιαφέρει,ἐν προκειμένῳ ὁ Μαρίνος,πού εἶναι ὁ ἱατρός καί ἀπό τόν γάμο του μέ κάποια Μαργαρίτα Mitziaff,γίνεται πατήρ 5 παιδιῶν. Χμμ,πάλι ἀλλοδαπή στήν οἰκογένεια,ἔ;

Ἐξ αὐτῶν ὁ Ἰωάννης Γερουλάνος παντρεύεται τήν Δέσποινα Στρέϊτ ,τῆς οἰκογενείας Στρέϊτ (νομικοί  πολιτάντηδες καί τραπεζίτες (διαβᾶστε ὅπως δήποτε :Στέφανος Στρέϊτ),γερμανικῆς καταγωγῆς ) καί τῶν Λόντων τῆς Ἀχαΐας μέ καταγωγή ἀπό τό Φανάρι,χμμ... (Ἀνδρέας Λόντος,ἀγωνιστής τοῦ '21 καί πολιτικάντης φυσικά...)


Μαρίνος Γερουλάνος (β΄)
Μέ τήν Στρέϊτ ὁ Γερουλάνος ἀποκτᾶ 4 παιδιά. Μεταξύ αὐτῶν καί ὁ Μαρίνος (β΄) πού πρόκειται νά γίνῃ ὁ πατήρ τοῦ Παύλου Γερουλάνου,ὑπουργοῦ τοῦ ΓΑΠ. Τόν θυμᾶστε;

Ἀπό τόν Καλλιγᾶ καί τους Μαυροκορδάτους στόν Γερουλάνο τοῦ Πολιτισμοῦ καί ἀπό τόν Μπενάκη στόν Ἀντώνη Σαμαρά ἤ ἀλλιῶς : Μία μεγάλη ἱστορία ΕΞΟΥΣΙΑΣ !!!

Ἐνῶ ἡ μητέρα του Αἰμιλία τό γένος Καλλιγᾶ εἶναι ἐγγονή τοῦ Ἀντώνη Μπενάκη ( ὁ τρελλαντώνης τῆς Δέλτα) τῶν Μπενάκηδων ἀπό τούς ὁποίους προέρχεται καί ὁ Σαμαρᾶς! Κάπως ἔτσι λοιπόν, ...μεταφράζεται καί ἡ τοποθέτησις ὁλοκλήρου τῆς οἰκογενείας Γερουλάνου,στό ὁμώνυμο μουσεῖον. Ναί,ἐκεῖνο μέ τά σκάνδαλα ἐπί ὑπουργίας τοῦ υἱοῦ τῆς οἰκογενείας,Παύλου :

Τα οικογενειακά «ρουσφέτια» Γερουλάνου κοστίζουν 3,6 εκατ. ευρώ!

Καί ἐννοεῖται,πώς τήν παράδοσιν ἀκολούθησε καί ὁ Παῦλος ὁ νεώτερος. Παντρεύεται καί αὐτός ἀλλοδαπή. Κάποια ὁνόματι  barazi lara

Ὄχι πώς ἡ κυρία εἶναι καμμιά τυχαία,ἔ; Ἄλλως τε τέτοιο γόνο πού παντρεύτηκε εἶχε ὅλες τίς προϋποθέσεις νά γίνῃ μία ...ἐξέχουσα προσωπικότης τῆς ...ἐλίτ ! Ὑπῆρχαν καί οἱ πατρογονικές κληρονομιές τῆς νήσου τῆς Κεφαλλονιᾶς,ὁπότε :

φωτό Στίς σελίδες τοῦ ἐν λόγῳ περιοδικοῦ φιγουράρει (τί ψάρευε ἄρα γε;)καί ἡ Δαμανάκη. Ναί,ναί ἡ Μαρία τοῦ «ἐδῶ πολυτεχνεῖο»
Barazi Lara ἀπόφοιτος τοῦ Χάρβαρντ,προϋπηρεσία στήν Credit Lyonnais Bank στή Νέα Ὑόρκη . Καί μετά πῆρε τήν θέσι τοῦ συζύγου,πού ἀπό τό 1994 ἕως τό 1998, ἦταν οἰκονομικός δ/ντής τῆς Ἀλιείας Κεφαλλονιᾶς. Ἀπό τό 1998 ἀνέλαβε ἡ Lara ἔως καί σήμερα. Καί ὄχι μόνον. Ἀπό θέσεις καί θέσεις νά δεῖτε !

Ξαναγυρνώντας στήν οἰκογένεια τοῦ Παύλου,πᾶμε στήν μητέρα τῆς Αἰμιλίας (γιαγιά τοῦ Παύλου Γερουλάνου),Εἰρήνη,ἡ ὁποία εἶναι ἡ κόρη τοῦ τρελλαντώνη Μπενάκη πού παντρεύτηκε τόν Παῦλο Καλλιγᾶ (παπποῦ τοῦ Γερουλάνου ἀπ'τόν ὁποῖο πῆρε καί τό ὄνομα),συνεργάτης τοῦ Βενιζέλουἀλλά καί νομάρχης Φλωρίνης. Γόνος τῆς ... ἀρχοντικῆς οἰκογενείας τῶν Ἀννίνων (ὁ πρῶτος Παῦλος Καλλιγᾶς, προτίμησε τό Καλλιγᾶς ἀπό τό Ἄννινος,ἀπό τό χωριό καταγωγῆς τῶν Ἀννίνων Καλλιγάτα Κεφαλλονίας) καί τῶν Μαυροκορδάτων ! Παντοῦ μέσα οἱ Μαυροκορδάτοι ! ! !

Ὁ πρό-παπποῦς τοῦ Παύλου Καλλιγᾶ,ὁ Παῦλος Καλλιγᾶς (α΄) ὁ νομικός,ἱστορικός,λογοτέχνης καί πολιτικός (ἀπ' ὅλα ἔχει ὁ μπακτσές) γεννήθηκε στήν Σμύρνη. Ἐννοεῖται,ὅμως,πώς μία τέτοια ἀριστοκρατική οἰκογένεια,δέν θά μπλεκόταν σέ μάχες καί ἐπαναστάσεις γι'αὐτό τήν εἶχαν κάνῃ γιά Τεργέστη μόλις ξέσπασε ἡ ἐπανάστασις τοῦ '21. Ἀλλά ὁ γόνος τους θέλησε νά πάρει θώκους καί ὀφίτσια στίς κυβερνήσεις τοῦ νεοσυσταθέντος ἑλλαδικοῦ κράτους,ἀπό ὑπουργιλίκια ἕως διοικήσεις τῆς Ἐθνικῆς τραπέζης (κυρίως αὐτῆς,ἀλλοίμονο  ! ! ! ). Καί ναί,στό ἑλλάντα ὅλα τά ὅνειρα γίνονται πραγματικότης ἀρκεῖ νά βαστᾷ ἡ σκούφια σου ἀπό τήν ἴδια πάντα ῥάτσα...

Ἔτσι λοιπόν μᾶς προέκυψε καί ἡ νέα φιλοδοξία τοῦ Παύλου Γερουλάνου γιά τόν Δῆμο Ἀθηναίων. Ἕνα νέο...ὅνειρο,μία νέα φιλοδοξία ἀπό ἐκείνους πού τό μόνον πού ἔχουν μάθουν στήν ζωή τους εἶναι νά τούς τιμᾶ τό πόπολο ἀλλά κυρίως νά τούς ταΐζῃ καί νά γεμίζῃ τίς τσέπες τους χωρίς τόν ἐλάχιστον κόπον !

Ο Παύλος Γερουλάνος υποψήφιος για τον Δήμο ΑθηναίωνΤρέξε πόπολο νά ὑποκλιθῇς στόν περιούσιο γόνο ! ! ! 


Ἡ Πελασγική

Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2018

Στό παρασκήνιο τῆς Ἱστορίας,τά σχέδια τῶν ἐξουσιαστῶν δίδουν τήν δική τους ...ἀλήθεια !


Καθώς πλησιάζει ἡ ἐπέτειος  τῆς 28ης Ὀκτωβρίου,ὅλο καί κάποιο συναφές θέμα δημοσιεύουμε,ἐπί τῇ τιμῇ αὐτῆς, ἀλλά καί γιά νά μήν ξεχνοῦμε τίς μεγαλειώδεις σελίδες τῆς ἱστορίας τοῦ γένους μας.

Διαβάζοντας κάποιο συναφές μέ τήν ἡμέρα,ἄρθρο,μοῦ ἔκανε ἐντύπωσιν ἕνα γεγονός στό ὁποῖο δέν τοῦ ἔχει δωθῇ ἡ πρέπουσα σημασία καί ἀξία. Πρόκειται γιά τόν ...περίεργο θάνατο τοῦ Διοικητοῦ γενικῆς Ἀσφαλείας τῶν Ἀθηνῶν,τήν περίοδο ἐκείνη (1940),Σπυρίδωνος Παξινοῦ,ἐκ Κερκύρας,ὁ ὁποῖος κατά τήν διάρκεια τοῦ πολέμου καί ἐνῶ εἶχε καταφύγῃ στήν Αἴγυπτο,βρισκόμενος σέ δεξίωσι, ὅπου λογικῶς τό ποτό ἐλαφρύνει τό νοῦ καί κυρίως ἀφήνει ἀνέλεγκτον τήν γλῶσσα,εἶχε πῆ,ἀπευθυνόμενος σέ ἄγγλο ἀξιωματικό :

φωτό
«Μετά τόν πόλεμο θά γράψω ἕνα βιβλίο διά τόν θάνατο τοῦ Ἰωάννου Μεταξᾶ, πού εἶμαι σίγουρος ὅτι δέν θά σᾶς ἀρέσῃ ».

Τήν ἐπομένη ἡμέρα ἐπεσυνέβη καί ὁ θάνατός του ! Βρέθηκε δολοφονημένος σέ κάποιο στενό τοῦ Καΐρου. Ἡ ἐπίσημος ἀνακοίνωσις τῆς τοπικῆς ἀστυνομίας ἡ ὁποία μάλιστα δέν καθυστέρησε καθόλου ( πού σημαίνει ούδεμία ἔρευνα ! ) ἔλεγε πώς ὁ Παξινός πρῶτα ἐληστεύθη καἰ κατόπιν ἐδολοφονήθη !

Αὐτά ἀναφέρει,μεταξύ ἄλλων,σέ ἄρθρο του στήν ἐφημερίδα «Καθημερινή»,ὁ δημοσιογράφος καί ἱστοριοδίφης,Γεώργιος Λεονταρίτης. Ὅμως τό περίεργον στήν ὑπόθεσι Παξινοῦ εἶναι πώς στίς βιογραφίες του ἀναφέρεται πώς δολοφονήθηκε τό 1958,στό Καράτσι τοῦ Πακιστάν,ὅπου βρισκόταν ὡς ναυλομεσίτης. Στό Πακιστάν βρέθηκε μετά ἀπό τήν φυλάκισή του στήν Συρία,ἀπό τούς ἄγγλους τήν ἐπομένη τοῦ περιστατικοῦ πού ἀναφέρθηκε ἀνωτέρῳ,μέ τήν κατηγορία πώς ἦταν πράκτορας τῶν γερμανῶν. Στήν συνέχεια μεταφέρθηκε σέ φυλακές στό Καράτσι τοῦ Πακιστάν τό ὁποῖο τότε ἦταν ὑπό ἀγγλική κυριαρχία (βρέ τά ἐγγλεζάκια,κυρίαρχοι παντοῦ,εἴτε ...ἐπισήμως -ἀποικία- εἴτε ἀνεπισήμως- προτεκτοράτο-).

Μετά τόν Β΄Παγκόσμιο πόλεμο ἀποφυλακίστηκε καί πῆγε στήν Ἰνδία ὅπου ἐργάστηκε στίς ἐπιχειρήσεις τῶν Ῥάλλη. ( ἔχουμε γράψῃ γι'αὐτούς καί τίς ...μπίζνες τους,ἐδῶ).

« Στη συνέχεια άνοιξε ναυλομεσιτικό γραφείο στο Καράτσι του Πακιστάν από τις εργασίες του οποίου απέκτησε σημαντική περιουσία, ενώ διατέλεσε επίτιμος Πρόξενος της Ελλάδος στο Πακιστάν. Σύμφωνα με ανταπόκριση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων που δημοσιεύθηκε σε Αθηναϊκές  και επαρχιακές (ἐδῶ καί ἐδῶ οἱ δημοσιεύσεις) εφημερίδες της εποχής, ο Παξινός βρέθηκε κατακρεουργημένος από κτυπήματα με μαχαίρι κοντά στην εξώθυρα του διαμερίσματος του στο Καράτσι και μεταφέρθηκε ημιθανής στο εκεί νοσοκομείο όπου και εξέπνευσε, ενώ ο δολοφόνος του διέφυγε.

Η σορός του Παξινού, μετά τις απαραίτητες διατυπώσεις, μεταφέρθηκε και τάφηκε στην Ελλάδα. Το Φεβρουάριο του 1959 στις Ελληνικές εφημερίδες δημοσιεύθηκαν πληροφορίες ότι ο δολοφόνος του Παξινού ήταν Έλληνας φίλος του, υπάλληλος αεροπορικής εταιρείας στο Πακιστάν »(ἀπό ἐδῶ)

Ἀλλά καί στό βίκιπαίδεια,διαβάζουμε τήν ἀνάλογον βιογραφία σύν ἕνα ἀκόμη γεγονός :

«Ο Παξινός ήταν παντρεμένος, (η γυναίκα του ονομαζόταν Ιουλία) χωρίς να αποκτήσει παιδιά. Τον Απρίλιο του 1939 η σύζυγος του Παξινού ήταν η κουμπάρα στον γάμο του κρατούμενου στη Γενική Ασφάλεια Αθηνών στελέχους του ΚΚΕ Κώστα Θέου και νονά του γιού του, ώστε το παιδί να μπορέσει να αποκτήσει όνομα και να δηλωθεί στο ληξιαρχείο για να φοιτήσει στο σχολείο» (ἐδῶ) (ἡ ὑπογράμμισις δική μου)

Ὅμως παραπάνω,στήν ἴδια βιογραφία,διαβάζουμε :

«Το 1935 έγινε υποδιοικητής της Γενικής Ασφάλειας Αθηνών και το 1936 επί δικτατορίας Μεταξά ο υφυπουργός Δημοσίας Ασφαλείας Μανιαδάκης τον έστειλε να εκπαιδευτεί στη γερμανική Γκεστάπο στη δίωξη του κομμουνισμού. Επέστρεψε το 1937 όπου τοποθετήθηκε επικεφαλής της υπηρεσίας δίωξης του κομμουνισμού και του νεοσυσταθέντος Κέντρου Αλλοδαπών, το οποίο ήταν υπηρεσία αντικατασκοπείας» (ἐπίσης ἀπό : ἐδῶ) (καί πάλι ἡ ὑπογράμμισις δική μου)

Τί ἀκριβῶς θέλει νά μᾶς περάσῃ ὁ συγγραφεύς τοῦ ἀνωτέρου κειμένου πού ἀφορᾷ τόν Παξινό; Ἀπό τήν μία παρουσιάζεται ὡς διώκτης καί μάλιστα ἰδιαιτέρας ἐκπαιδεύσεως (γερμανική γκεστάπο) τῶν κομμουνιστῶν καί ἀπό τήν ἄλλη ἡ σύζυγός του παντρεύει καί γίνεται νονά σέ κομμουνιστές καί μάλιστα ἐγκλείστους ; ! ! !

Τό περίεργο λοιπόν στήν ὑπόθεσι Παξινοῦ, εἶναι : εἴτε πώς ὁ Λεονταρίτης ἔγραψε ψευδῶς πώς ὁ Παξινός ἐδολοφονήθη στό Κάϊρο,εἴτε πώς ἔγραψε τήν ἀλήθεια πού κάποιοι ἤθελαν νά μήν γίνῃ γνωστή ! Ποιοί ἄλλοι,φυσικά,ἀπό τούς ἐγγλέζους πού προφανῶς τόν ἔβγαλαν ἀπό τήν μέσι. Γιατί νά τόν φυλακίσουν ὅταν τόσο εὔκολα μποροῦσαν νά τοῦ κλείσουν τό στόμμα μία καί καλή; Ἄλλως τε,ὁ Παξινός μετά τόν πόλεμο δέν θά ἐρχόταν στήν Ἑλλάδα ; Στό Πακιστάν θά πήγαινε; 
Ὅπως τό ἴδιο περίεργη εἶναι καί ἡ ἐμπλοκή τῶν Ῥάλληδων μέ τό ὄνομα Παξινός. Προφανῶς γιά νά ἐπιβεβαιώσουν πώς ἦταν ζωντανός; Διόλου ἀπίθανο ἀφοῦ εἶναι τῆς ἰδίας ῥάτσας μέ τά ...ἐγγλεζάκια.
Ποιός θά διέψευδε μία τέτοια στημένη ἱστορία; Ὁ Παξινός δέν εἶχε παιδιά,ὅσο γιά τήν σύζυγο ἡ ὁποία εἶχε μείνῃ στήν Ἑλλάδα,δέν ξέρουμε τί ἀπέγινε. Ἐκτός καί ἐάν οἱ σχέσεις πού ἐδημιούργησε (κουμπαριές μέ τά κομμούνια) τίς ἄνοιξαν ἄλλους ὀρίζοντες καί τῆς ἔκλεισαν τούς παλαιούς...

Εἶχαν πολλούς λόγους νά τόν μισοῦν τά κομμούνια,βλέπετε : 

«διακρίθηκε ιδιαίτερα στην προσπάθεια του Υφυπουργείου Ασφαλείας να υπογράψουν δήλωση μετανοίας και αποκήρυξης του κομμουνισμού φυλακισμένα ηγετικά στελέχη του ΚΚΕ και στη συνέχεια κάποια από αυτά να περάσουν στην υπηρεσία της Ασφάλειας, όπως ο Τυρίμος, ο Μανωλέας, ο Μύτλας κ.α » (καί αὐτό ἀπό : ἐδῶ) ( φυσικά ἡ ὑπογράμμισις δική μου)

Καί βεβαίως τά ἐγγλεζάκια,τοῦ ἀμαύρωσαν καί τό ὄνομα θέτοντάς του τήν ταμπέλα : πράκτορας τῶν γερμανῶν- ναζί ! Καί αὐτό,μᾶλλον,εἶναι τό καλλίτερό τους,πάντα ! 

Γιατί τά γράφω ὅλα αὐτά; Γιά νά σᾶς ἀποδείξω,ἀκόμη μία φορά,πώς οἱ ἐξουσιαστές μας ἔχουν πάντα τούς τρόπους νά κάνουν αὐτό πού θέλουν,ὅπως τό ἔχουν σχεδιάσῃ καί ἀλλοίμονο σ'αὐτόν πού θά σταθῇ ἐμπόδιο στά σχέδιά τους. 

Πάντως ὅπως καί νά ἔχῃ ἡ πραγματικότης μέ τό συγκεκριμένο πρόσωπο,ἕνα εἶναι αὐτό τό ὁποῖο συμφωνοῦν ἀμφότερες οἱ πλευρές. Πώς ὁ Παξινός ἀπείλησε μέ ἀποκαλύψεις,σχετικῶς μέ τόν θάνατο τοῦ Ἰωάννου Μεταξᾶ,ἕνα γεγονός πού συνέβη σέ μία χρονική συγκυρία τέτοια κατά τήν ὁποία πολλά πράγματα θά μποροῦσαν νά ἔχουν διαφορετική πορεία. Ἴσως καί ἡ ἴδια ἡ Ἱστορία,ὄχι μόνον τῆς Ἑλλάδος ...


Ἡ Πελασγική

Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2018

Μικροεγκληματικότητα,ἔ;Τό βίντεο ἐδῶ : Η Γεροβασίλαινα, στην Ομόνοια...

"ΒΡΟΧΗ" από πέτρες και ΜΟΛΟΤΩΦ!!! (Και τραυματίες αστυνομικοί!)

ΗΘΕΛΑΝ ΝΕΚΡΟΥΣ! – ΣΤΑ «ΚΑΓΚΕΛΑ» ΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ! – ΚΑΛΟΥΝ ΣΕ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ – «ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΙΑΘΕΣΗ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΑΒΕΙ»

Σκέψου δῆλα δή,νά μήν ἦταν ...μικρο-ἐγκληματικότητα...

Μήπως μᾶς ἑτοιμάζουν τά ρόμπο κόπ -μπάτσους,καί θέλουν νά τό αἰτιολογήσουν μέσῳ αὐτῶν τῶν περιστατικῶν τῶν,οὔτως ἤ ἄλλως,δικῶν τους ...παιδιῶν ;

Κάτι σάν αὐτό;

Μην... ανησυχείτε. Σύντομα, κοντά μας... κι εδώ... προγραμματισμένα...

 Ἄμ αὐτό ἀκριβῶς ἐννοοῦνμέ τήν μικρο-ἐγκληματικότητα. Στό ψαχνό μέ τήν μία ! 

Ἡ Πελασγική

Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου 2018

Ζοῦμε τούς ἐσχάτους καιρούς !


Δέν μπορῶ νά ἐπαναλαμβάνω τά ἴδια καί τά ἴδια : 

Ἐδῶ καί 10 χρόνια,τά γράφουμε καί τά ΞΑΝΑ-γράφουμε,ὅσοι δέν καταλαβαίνουν ἄς μᾶς κάνουν τήν χάριν, νά πᾶνε νά πνιγοῦνε...

ΩΧ! Ο ΣΚΟΠΙΑΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΛΕΚΕΙ ΤΟ ΕΓΚΩΜΙΟ ΤΟΥ «ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ» MISTER TSIPRA… 

 Πλέον θά ἀναρτῶ τά γεγονότα πού ἀποδεικνύουν τήν ἐσχατιά τῶν καιρῶν πού βιώνουμε ὡς Ἔθνος.. Ὄχι ὡς Κράτος,διότι αὐτό εἶναι ἀνύπαρκτον ὅσον ἀφορᾷ τήν ἐθνικότητά του,ἀπό καταβολῆς του... Γεγονότα πού,δυστυχῶς,μᾶς ἐπιβεβαιώνουν...ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ… ΕΘΝΟΚΑΘΑΡΣΗ ΤΩΝ «ΜΑΚΕΝΤΟΝΕΤΣ» ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ… ΠΑΙΖΟΥΝ ΚΑΙ «ΕΛΛΗΝΕΣ» ΗΘΟΠΟΙΟΙ! ΧΟΡΗΓΟΣ Ο ΚΑΜΙΝΗΣ!

Καί ναί,ἀνάμεσα στούς χορηγούς τῆς ταινίας καί ὁ δῆμος Ἀθηναίων. Καί ποιός παίρνει τίς ἀποφάσεις στόν δῆμο ἀθηναίων; Ἡ πλειοψηφία,δῆλα δή ἡ παράταξις Καμίνη,ἄρα ὁ Καμίνης ! ὁ -ίνης :

Μήπως, δέν εἶστε Ἕλλην,«κύριε» Καμίνη;Κήδεψαν πάλι οἱ Σκοπιανοί τήν Ἑλλάδα σέ καρναβάλι

Ανθελληνική Παράνοια στα Σκόπια- Η περίπτωση της ΜΚΟ «GDOM»Προβοκατόρικο δημοσίευμα της ελβετικής Blick βάζει θέμα ένωσης Βόρειας και Νότιας Μακεδονίας. ΠΡΟΣΟΧΗ! ΔΩΣΤΕ ΒΑΣΗ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ...

Καί τό «κερασάκι στήν τοῦρτα» :

ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΡΕ ΘΑ ΕΚΑΝΕΣ ΤΕΤΟΙΑ ΠΛΑΚΑ ΡΕ ΑΠΛΥΤΕ ΓΕΛΩΤΟΠΟΙΕ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ! ΑΝΗΚΟΥΣΤΕΣ ΑΙΣΧΡΟΤΗΤΕΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΦΑΓΗΣ ΤΟΥ ΜΕΛΙΓΑΛΑ ΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΗΣ ΚΝΕ … «ΠΑΡΑΜΕΝΩ ΝΕΑ, ΓΙΑΤΙ ΕΣΠΡΩΧΝΑ ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΑΔΑ»! ΣΠΑΕΙ ΠΛΑΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΟΛΟΦΟΝΗΜΕΝΟΥΣ….ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΤΩΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΖΗΤΩΚΡΑΥΓΑΖΕΙ! (ΒΙΝΤΕΟ) 

Ζοῦμε τούς ἐσχάτους καιρούς ! 

Ἡ Πελασγική

Κυριακή, 14 Οκτωβρίου 2018

Ἀθάνατος !


Ἡ Μακεδονία εἶναι Ἑλλάδα ! 

φωτό

Σβήνοντας τά ἴχνη τοῦ Ἑλληνισμοῦ, στά βάθη τῆς Ἀνατολῆς...


Ἀρχίζοντας τό κείμενο αὐτό,πρέπει νά συμφωνήσουμε πώς ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος μέ τίς κατακτήσεις του ἐπέτυχε τήν ἐπικράτησιν τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἕως τά βάθη τῆς Ἀσίας. Καί κάνοντας λόγο γιά ἑλληνισμό ἐννοοῦμε τόν πολιτισμό ἐκεῖνον πού σέβεται καί ἐξυψώνει τόν ἄνθρωπο. Δέν ἦταν τυχαῖο πού ἀρκετοί λαοί ἀπό ἐκείνους πού τέθησαν ὑπό τόν ζυγό τῶν Μακεδόνων,τό ἔκαναν μέ τήν θέλησί τους,ἀναιμάκτως !

 Ἔτσι,μέσῳ αὐτῆς τῆς ἐπικρατήσεως ὁ Ἑλληνισμός ἐπέτυχε μία ἐπικράτησιν πού ἴσως ποτέ ἄλλοτε δέν εἶχε γνωρίσῃ. Οἱ ἀγῶνες ἐπικρατήσεως τῶν ἐπιγόνων τοῦ μεγάλου Στρατηλάτου,μπορεῖ σέ κάποιο βαθμό νά ἀδυνάτησαν τήν δύναμι τῆς αὐτοκρατορίας,ὅμως ἡ οὐσία ἦταν μία καί μόνη : Οἱ ἡγεμονίες πού ἐδημιουργήθησαν καί ξεκινοῦσαν ἀπό τόν Εὔξεινο Πόντο, τήν Κασπία Θάλασσα τά Ἰμαλάϊα καί τό Νεπάλ καί ἔφθαναν ἀνατολικῶς ἕως τήν Ἰνδία τόν Ἰνδικό καί Περσικό, κόλπους καί δυτικῶς ἕως τήν Ἰλλυρία καί μέρος τῆς κάτω Ἰταλίας καί Σικελίας (κακά τά ψέμματα ἡ Σικελία ἦταν ἀνέκαθεν ἑλληνική) ἀλλά καί νοτίως, τήν Μεσόγειο θάλασσα τήν Αἴγυπτο καί τήν Ἐρυθρά θάλασσα. Καί τί γινόταν στούς τόπους αὐτούς; Μά ὑπῆρχε ὁ Ἑλληνισμός ἀπό τήν γλῶσσα,τήν γραφή,τήν ἀρχιτεκτονική,τίς καλές τέχνες,τίς ἐπιστῆμες ! Δῆλα δή,ὑπῆρχαν οἱ καλλίτεροι οἰωνοί ἀναπτύξεως ἑνός παγκοσμίου πολιτισμοῦ πού θά πατοῦσε σέ βάσεις δυνατές,σέ βάσεις Ἑλληνικές !

Καί ἐάν γιά τήν Αἴγυπτο,τήν Μικρά Ἀσία ἕως καί τόν Εὔξεινο καί τήν Κασπία τά πράγματα ἦσαν πολύ πιό κοντά στόν ἐλληνισμό,στά βάθη τῆς Ἀνατολίας καί ἕως τήν Πενταποταμία ἦταν τό πλέον δύσκολο. Ἀπό κάθε ἄποψιν,ἀφοῦ ὁ ἤδη ὑπάρχων πολιτισμός σ'ἐκείνους τούς μακρινούς τόπους,βασιζόταν σέ μία φιλοσοφία πού ἔδιδε στόν ἄνθρωπο ἰδιαιτέρα ἀξία. Μέ ἐπιρροές ἀπό τόν σινικό πολιτισμό καί Κομφουκισμό ( ὁ Κομφούκιος θεωρεῖται ὁ Σωκράτης τῆς Ἀνατολῆς) καί ὁ Βουδδισμός βρέθηκε κοντά σ'αὐτά πού πρέσβευε ὁ ἑλληνισμός.


φωτό
Ἔτσι, ὁ Μένανδρος,ὁ βασιλεύς τῆς Βακτριανῆς,ὁ ἐπονομαζόμενος Δίκαιος,λέγεται πώς ἀσπάσθηκε τόν Βουδδισμό καί μάλιστα τόν διέδωσε στίς περιοχές πού κατέλαβε ἐπεκτείνοντας τό βασίλειό του (Ἰνδοελληνικό Βασίλειο).

 Στό ἑλληνιστικό βασίλειο τῆς Βακτριανῆς,τό ὁποῖο δημιουργήθηκε ἀπό τόν Διόδοτο τόν Α΄, ὅταν ἀποσχίσθηκε ἀπό τό Βασίλειο τῶν Σελευκιδῶν (250 π.Χ.),ἱστορικῶς ἔχει ἀποδειχθῆ πώς ὁ ἑλληνισμός ἐπέτυχε νά συνδυάσῃ δύο πολιτισμούς ὥστε μέσῳ αὐτοῦ νά προωθηθῆ καί τελικῶς ἐπικρατήσῃ σέ τόπους καί λαούς τόσο διαφορετικούς ! Εἶναι αὐτό τό ἰδιαίτερο πού ἔχει ὁ ἑλληνισμός καί τόν κάνει νά ξεχωρίζῃ καί νά γίνεται ἀποδεκτός.


φωτό
Ὁ Μένανδρος ( Μιλίντα στά ἰνδικά) ,φυσικἀ δέν πιστεύουμε πώς ἕνας Βασιλιᾶς ἀσπάσθηκε μία διαφορετική,ἀπό τήν δική του,θρησκεία,ἀλλά σίγουρα ἦρθε κοντά σ'αὐτήν καί τήν προστάτευε ὄχι μόνον γιά λόγους πολιτικούς (εὔλογον),ἀλλά καί διότι διέκρινε σ'αὐτήν, τήν ἰδιαίτερη σημασία πού διδόταν στήν πνευματική ἀνύψωσι τοῦ ἀνθρώπου. Γι'αὐτό καί τόν εἶπαν Δίκαιο καί Σωτῆρα. Μάλιστα ἔχει γραφῇ καί κάποιο κείμενο τό Μιλίντα Πάνια, δῆλα δή,οἱ ἐρωτήσεις τοῦ Μιλίντα - Μενάνδρου σ'ἕναν βουδδιστή σοφό,τόν Ναγκασένα πού μοιάζει πολύ μέ τούς Πλατωνικούς διαλόγους.


φωτό
Γιατί τά λέω ὅλα αὐτά; Ἁπλῶς διότι τό βασίλειο τῆς Βακτριανῆς καί γενικώτερα ἡ κυριαρχία καί ἐπιρροή τοῦ Ἑλληνισμοῦ στους μακρινούς τόπους τῆς Ἀνατολῆς πού μέχρι καί τόν 10 μ. Χ. αἰ. βλέπουμε νά ὑφίσταται,χάνεται καί κυριολεκτικῶς ἐξαφανίζεται κυρίως μέ τήν ἐξάπλωσιν τοῦ Ἰσλάμ ! Σᾶς κάνει ἐντύπωσιν; Ἐμένα πάλι καθόλου ! Ποιοί μισοῦν τόν Ἑλληνισμό; Ποιοί τόν μάχονται μέχρι ἐσχάτων;  Ἔ, αὐτοί εἶναι καί έδῶ οἱ ἠθικοί αὐτουργοί !

«το ανεξάρτητο Ελληνικό βασίλειο της Βακτριανής (250 - 125 π.Χ.), το οποίο και μετεξελίχθηκε αργότερα στο Ινδοελληνικό βασίλειο(180 π.Χ. - 10 μ.Χ.), και συνεχίστηκε με την μερικώς εξελληνισμένη αυτοκρατορία των Κουσανιτών(1ος - 3ος αιώνας).

Η αλληλεπίδραση των Ελληνικών και Βουδιστικών πολιτισμών καλλιεργήθηκε κατά την πάροδο αρκετών αιώνων, και παρήκμασε τον 5ο αιώνα μ.Χ. με τις εισβολές της αυτοκρατορίας των Εφθαλιτών και αργότερα εξαλείφθηκε με την επέκταση του Ισλάμ.» (ἑλληνοβουδδισμός, ἐδῶ)


Γιά σκεφτεῖτε : Στήν Δύσιν ὁ Ἑλληνισμός ἀποδέχεται τόν Χριστιανισμό τόν ἐνσωματώνει στήν δική του φιλοσοφία καί δημιουργεῖτε ὁ Ἑλληνο-Χριστιανισμός. Ἡ Δύσις,μέσῳ τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας δέχεται τήν κυριαρχία τοῦ Ἑλληνσμοῦ. Ἡ Ἀνατολή ἕως τά βάθη της,μέσῳ τοῦ ἑλληνιστικοῦ Βασιλείου τῆς Βακτριανῆς καί τοῦ Ἰνδοελληνικοῦ Βασιλείου,τό ἴδιο. Τί ἔπρεπε νά κάνουν οἱ ἐχθροί τοῦ Ἑλληνισμοῦ ; Μά φυσικῶς νά ἐφεύρουν τό ἀντίπαλο δέος :τό Ἰσλάμ ! Καί ξέρετε πότε φοβήθηκαν περισσότερο ; Ὅταν ὁ Χριστιανισμός,μέσῳ τοῦ Ἑλληνισμοῦ,ἄρχισε νά διαδίδεται στόν ἀραβικό κόσμο (εἶναι γνωστή,ἱστορικῶς, ἡ ἀνέκαθεν,καλή σχέσις τῶν Ἑλλήνων μέ τούς Ἄραβες)! Καί ἦρθε ἕνας Μωάμεθ νά τούς δώσῃ τήν χεῖρα βοηθείας πού ἀναζητοῦσαν. Ἦρθε; Ἔ, καλά,τόν ...ἔφεραν...

Καί ἀπό τήν ἄλλη,ὅτι δέν ἔκαναν τά σχίσματα καί οἱ αἰρέσεις στήν Βυζαντινή Αὐτοκρατορία,τό ἐπέτυχαν μέσῳ τοῦ Ἰσλάμ καί τῶν βαρβάρων ὀρδῶν πού κατέβασαν ἀπό τά Ἀλτάϊα ὄρη...Χωρίς τό Ἰσλάμ καί τό «στό ὄνομα τοῦ Προφήτη»,ὁ Ἑλληνισμός θά εἶχε ἄνετη ἐπικράτησιν σ'ὁλόκληρο τήν Εὐρώπη. Τήν Ἑλληνική,οὔτως ἤ ἄλλως, Εὐρώπη...

Τήν ἴδια θρησκεία καί σήμερα δέν χρησιμοποιοῦν; Τήν Ἑλλάδα δέν ἔχουν πλημμυρίσει μέ μουσλίμ; Γιά νά δοῦμε κάποια στοιχεῖα γιά τόν βουδδισμό στήν Ἑλλάδα, πού στήν οὐσία,ὅπως ἔγραψε καί ὁ ἀγαπητός Διηνέκης (ἐδῶ),ἦρθε περί τό τέλος τῆς δεκαετίας τοῦ '60 :

Ὄσο καί νά ψάξουμε γιά ποσοστά,δέν μποροῦμε νά βροῦμε τίποτε περισσότερο ἀπό τό : Ο αριθμός των οπαδών του βουδισμού στην Ελλάδα δεν είναι υψηλός (ἐδῶ) .

Καί ἐάν συγκρίνουμε τό σχεδόν 1% γιά τούς ἰσλαμιστές ( ἀπογραφή 1991),πού ἀναφέρεται ἐπισήμως,ἀντιλαμβάνεσθε πώς οἱ Βουδδιστές στατιστικῶς θά ἔλεγα πώς εἶναι μᾶλλον ἀνύπαρκτοι ! Καί ἐάν τό 1991 τό ἰσλάμ ἦταν 1%,σκεφτεῖται πόσο ἔχει ἀνέβῃ (τρομακτικῶς θά ἔλεγα) τό μέγεθος,μέ τήν πλημμύρα, μᾶλλον τσουνάμι,τῶν μουσλίμ πού ἔχουν καταφθάσῃ τήν τελευταία δεκαετία ! 


φωτό
Ἀναρωτιέμαι λοιπόν,ἀπό τί ἔχει νά φοβηθῇ,ἄρα γε,ὁ Ἑλληνισμός ; Ἀπό τούς ἐλαχιστοτάτους βουδδιστές ἤ ἀπό τούς μουσλίμ πού γεννοβολοῦν καί σάν κουνέλια; Καί ξανά λέω,δέν εἶναι τό ποιά θρησκεία θά ἐπιβληθῆ ἀλλά ποιά χρησιμοποιεῖται ὡς μέσον ἐπικρατήσεως τῶν γνωστῶν παγκοσμιοποιητῶν,τῶν γνωστῶν,γνωστοτάτων ἐχθρῶν τοῦ Ἑλληνισμοῦ ! Τοῦ Ἑλληνισμοῦ ὡς ἔννοια Συμπαντική ! 

Καί μετά μᾶς κάνει ἐντύπωσιν τό ξεπούλημα τῆς Μακεδονίας ! ! ! 

Ὕστερα, ἀπό αὐτή τήν μικρή ἔρευνα πού ἔκανα (ὅπου καί διαφοροποιήθηκε ἡ ἄποψίς μου περί τῶν βουδδιστῶν ἐν Ἑλλάδι),διεπίστωσα γιά ἀκόμη μία φορά,πόσο πολύ χτυπιέται ὁ Ἑλληνισμός ἀπό τούς γνωστούς προ-αἰωνίους ἐχθρούς του. Ναί, τούς συγκεκριμένους πού ἀντιλαμβάνεσθε... Ὅπου τό ἔδαφος γινόταν γόνιμο γιά τήν βαθιά σπορά τοῦ Ἑλληνισμοῦ,ἔρχονταν ἐκεῖνοι γιά νά κάψουν τά πάντα καί νά τά καταστήσουν ἄγονα. Ἐκεῖνοι...
Καί αὐτό εἶναι πού ...ψάχνω νά βρῶ. Ποιοί εἶναι τέλος πάντων ...ἐκεῖνοι; Ἀπό ποῦ ἔχουν ἔρθει; Γιατί αὐτό τό ἄμετρο καί γνοφώδες μῖσος πού εἶναι πέραν πάσης ...γηΐνης ἀναλύσεως ; Τά ἔχω ξανά-ἀναρωτηθῆ,χωρίς καμμιᾶς ἀπαντήσεως. Ἀκόμη...Ἡ Πελασγική 

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2018

Κατέφθασε καί ἡ δευτέρα προδοσία !


Ἰδού,ὁ χείριστος ΕΦΙΑΛΤΗΣ στήν Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους ! 
Μετά τήν προδοσία τῆς Μακεδονίας μας,ὁ εἷς ἐκ τῶν πρωτεργατῶν τῆς ἐπαισχύντου συμφωνίας τῶνΠρεσπῶν,Κοτζιᾶς,εἶχε πῇ πώς σειρά εἶχε τό θέμα τῆς Ἀλβανίας καί οἱ μεταξύ μας διαφορές. Ποιές διαφορές,δῆλα δή,αὐτά πού διεκδικοῦν οἱ κατσαπλιάδες ἀλβανοί εἰς βάρος τῆς Πατρίδος μας,διότι ἀπό τήν δική μας πλευρά ὄχι μόνον δέν ἔχουμε οὐδεμία ἀπαίτησιν ἀλλά καί ἐκεῖ ἀκόμη πού δικαίως θά ἔπρεπε νά διεκδικήσουμε (ἑλληνική μειονότητα τῆς Βορείου Ἠπείρου) παριστάνουμε πώς δέν ὑφίσταται κανένα ἀπολύτως θέμα !

Στήν γραμμή αὐτῆς τῆς ἐπερχομένης προδοσίας,ὁ Καμμένος,ὁ ἀποδεδειγμένως πατριδοκάπηλος,δήλωσε τό ἀπίθανο : ἀναβάθμισι καί ἐνίσχυση τῶν σχέσεων μέ τήν Ἀλβανία καί μάλιστα δημιουργία τόξου ἀναχαιτήσεως τῆς Ῥωσσίας στά Βαλκάνια ! ! !

«Να αναχαιτίσουμε την Ρωσία από τα Βαλκάνια» – Απίστευτη πρόταση Καμμένου – «Δημιουργία τόξου σταθερότητας και με τους Αλβανούς»!

Τί ἐννοεῖ ὁ Καμένωφ ; Τά ἁπλῶς ἐννοούμενα,γιά ἔναν κοινό νοῦ : Ἀλβανία - Σκόπια - Ἑλλάδα κατά τῆς Ῥωσσίας. Ἤ ἀλλιῶς : Ἰσλάμ (Ἀλβανία) - Ἰσλάμ ( γυφτοσκόπια - 40% εἶναι τό μουσουλμανικό στοιχεῖο ἐκεῖ καί μέ τά λαθρό προφανῶς αὐξάνει ) - Ἰσλάμ ( Ἑλλάδα). Μήν ἀπορεῖται γιά τό τελευταῖο,ἀφοῦ μέ τά ἑκατομμύρια μουσλίμ καί λαθρό τῶν τελευταίων χρόνων ἐάν γίνῃ κάποια μέτρησι φοβοῦμαι πώς τά ποσοστά θά μᾶς ἀφήσουν ἐνεούς  ! !!
Καί ὅλο αὐτό τό ἰσλαμικό τόξο,ἐνισχυμένο ἀπό τήν πατρῶνα τουρκιά (ἔτσι ὀνειρεύεται νά πραγματώσῃ τήν νέα ὀθωμανική αὐτοκρατορία της), κατά τῆς Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς Ῥωσσίας !

Καί ξέρετε,τό ζητούμενο τῶν παγκοσμιοποιητῶν- σιώνων, δέν εἶναι τό εἶδος τῆς θρησκείας πού θα ἐπιβληθῇ,ἀλλά μέσῳ αὐτῆς, ἡ ἐπιτυχής δική τους κυριαρχία. Καί ἡ μόνη θρησκεία πού μπορεῖ νά γίνῃ τό ὅπλο τους εἶναι τό ἰσλάμ. ( Τό γιατί δέν εἶναι τοῦ παρόντος ν' ἀναλυθῇ ἀλλά κυττάξτε ποιοί λαοί τό ἀντιπροσωπεύουν καί θά καταλάβετε...). Καί οἱ ἀνωτέρω χῶρες γνωρίζουμε πολύ καλῶς πώς δέν εἶναι τίποτε ἄλλο παρά πιόνια τῶν παγκοσμιοποιητῶν - σιώνων.

Αὐτός ὁ ἀνεκδιήγητος,πατριδοκάπηλος,ἐφιάλτης Καμμένος ( Καμένωφ),λοιπόν, ἔδωσε τό ἐναρκτήριο λάκτισμα γιά τήν νέα μεγάλη προδοσία. Ἐπεί δή,τό αἷμα νερό δέν γίνεται : 

Οἱ κομμουνιστικές ῥίζες τοῦ Καμμένου...Προδοσία πού θά φέρῃ καί τήν πρώτη δόσι ἀπωλείας ἐδαφῶν ἀπό τήν Πατρίδα μας. Ἡ συνέχεια θά εἶναι πολύ τραγικώτερη ἀφοῦ ἡ παράδοσις τῆς Θράκης μας εἶναι τετελεσμένο γεγονός ὅπως καί τοῦ Αἰγαίου,ἀλλά καί τῆς Μακεδονίας μας πού θά ἔρθῃ ὡς φυσική συνέχεια τῆς ἐπαισχύντου συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν !

Τό θέμα εἶναι : εἴμαστε ἀκόμη ζωντανοί ; Ἄν ναί,τότε ἡ ἀντίδρασις δέν πρέπει νά ἔχει χαρακτῆρα διαδηλώσεων,πλέον,ἀλλά πραγματικῆς Ἐπαναστάσεως. Ἐδῶ καί τώρα,ΣΗΜΕΡΑ !

Υ.Γ. Τό θέμα Βαλκάνια καί Ἑλλάς ἔχει νά κάνῃ μέ τό ὑπέδαφος καί τόν πλοῦτο πού κρύβει μέσα του. Συμπεριλαμβανομένου καί του πετρελαίου,βεβαίως -βεβαίως. Τούς ...ὑδατάνθρακες πού ἔλεγε ὁ Καμμένος,ἔχοντας στό μυαλό του τίς μακαρονάδες,τό βόδι...Τά ἔχουμε,ἐπανειλημμένως γράψῃ.

Ὁ ἀποσιωπώμενος ὀρυκτός πλοῦτος τῆς Μακεδονίας

ΙΚΑΡΙΑ ΚΑΙ ΟΥΡΑΝΙΟ (U235 – U234 – U238) 


Ἡ Πελασγική

Τρίτη, 9 Οκτωβρίου 2018

Τά διαμάντια τῆς Θράκης,Σπυράκη-Ζάεφ,δωρεά ἑλληνικῶν ἐλικοπτέρων στά Σκόπια,ἡ Μέρκελ στό Ἰσραήλ καί ὁ Τσίπρας στό New York μέ μυστικοσύμβουλο τῆς Χίλαρυ : Mr.V ἐκπομπή 26η


ΟΔΥΣΣΕΙΑ TV

Ἔχουμε ἱερό πόλεμο ...


 ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΤΕΒΑΖΟΥΝ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΥΣ! ΠΟΙΟΣ ΤΟΥΣ ΔΙΝΕΙ ΕΝΤΟΛΗ; 


ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΑΝΤΙΔΡΑ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ; ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΚΟΛΠΟ; - ΣΧΕΔΙΟ COUDENHOVE-KALERGI

Τό θέμα ΕΔΩ

Δεῖτε καί αὐτό :

Every day hundreds of Dutch school children are forced to ...bow to Islam ! ('VIDEO')  

Δευτέρα, 8 Οκτωβρίου 2018

Κέρκυρα,μία μεγάλη φιδοφωλιά ! (μέρος ε΄)


Συνυφασμένος μέ τήν Κέρκυρα,ὁ κατωτέρῳ. Ἄς τόν δοῦμε ...

φωτό
Διαβάζουμε ἀπό τήν σελίδα τοῦ ἰδίου τοῦ Δένδια (Ὦ,ναί, ἔχει καί ἰστοσελίδα !)

Ο Νίκος Δένδιας γεννήθηκε στην Κέρκυρα. Κατάγεται από τους Παξούς.

Είναι απόφοιτος του Κολλεγίου Αθηνών και αριστούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου Master of Laws (LL.M.) του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, με ειδίκευση στο Ναυτικό και Ασφαλιστικό Δίκαιο στο University College (U.C.L.) και στην Εγκληματολογία στο London School of Economics and Political Science (L.S.E.). Είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω. Γνωρίζει Αγγλικά και Ιταλικά. 

Είναι παντρεμένος με τη Δάφνη Λάλα

Ἔπ, Λάλα; Θυμᾶστε πού εἴχαμε γράψῃ γιά τό χωριό Λάλας,στήν Ἠλεία;

Ἡ ἀλβανική καταγωγή τοῦ Λαλιώτη

Ο Όμηρος πρώτος αναφέρει τους Παξούς. Οι κάτοικοι ήταν ηπειρωτικής καταγωγής, ελληνόφωνες. Πρώτοι έποικοι φαίνεται να ήταν οι Φοίνικες, που είχαν αποικία τους την Κεφαλονιά.
Κατά το Στράβωνα, το όνομά της στους Παξούς έδωσε η Φοινικική λέξη «πακς», που σημαίνει γεωμετρικό «τραπέζιο», δηλαδή νησί με τραπεζοειδές σχήμα, όπως φαίνεται από τη θάλασσα  (ἐδῶ)

1537: Γίνεται μεταξύ των συμμαχικών στολών Ισπανών, Ενετών και Πάπα, μια σπουδαία ναυμαχία εναντίον των Τούρκων, προ των Παξών υπό την ηγεσία του ναύαρχου της Γένοβας Αντρέα Ντόρια. Τα τούρκικα πλοία βυθίστηκαν και η θάλασσα των Παξών γέμισε πτώματα. Ο Χαϊρεντίν Μπαρμπαρόσσα θέλησε να εκδικηθεί την καταστροφή που προκάλεσε ο Ντόρια. Μετά από λεηλασίες και αιχμαλωσίες, ο Μπαρμπαρόσσα αποφάσισε να πολιορκήσει την Κέρκυρα. Σύντομα βρέθηκε σε δύσκολη θέση, έλυσε την πολιορκία και αποσύρθηκαν τα στρατεύματα του αφού είχαν προκαλέσει τεράστιες καταστροφές. Στη συνέχεια ο τούρκικος στόλος, υπό την αρχηγία του Μπαρμπαρόσσα, εμφανίστηκε στους Παξούς και το νησί λεηλατήθηκε από άκρη σε ακρη. Δεν έμεινε λίθος επί λίθου. Η καταστροφή, ολοκληρώθηκε την επόμενη χρόνια, όταν οι Παξοί έγιναν το ορμητήριο του Τοργκούτ. Το νησί ερημωσε.
1571: Ο τουρκικός στόλος με ναύαρχο το Λουτσαλή Πασά λεηλάτησε εκ νέου το νησί, σφάζοντας και τους εναπομείναντες κατοίκους και ερημώνοντας τα πάντα. (ἐδῶ)

Ποιοί κατοίκησαν στήν συνέχεια τό νησί; Μά ποιοί ἄλλοι ἀπό τούς κυριάρχους του,τούς Ἐνετούς.
Ποῦ ἀλλοῦ πρέπει νά ψάξῃ κανείς γιά νά βρῇ τίς ῥίζες τῶν Παξινῶν,μέ τά ἀσυνήθιστα ὁνόματα; ...

Ὅταν ἔγραψα στό google,τήν λέξι Dedi,αὐτό πού ἔδωσε ὡς ἀποτέλεσμα ἦταν :Ἕνας ἀρχαῖος αἰγύπτιος μάγος,ἕνας ἑβραῖος τραγουδιστής καί ἕνας ἰσραηλινός ποδοσφαιριστής ! Τυχαῖον να εἶναι ὅλοι τους ἑβραῖοι; Γιατί καί οἱ Αἰγύπτιοι (τουλάχιστον ὅσον ἀφοροῦσε τούς μάγους) ἑβραιΐλα μύριζαν...Djedi (Dedi) ἀρχαῖος αἰγύπτιος μάγος :
 "Υπάρχει ένας κοινός που ονομάζεται Djedi , που ζει στο Djed-Sneferu. Είναι ένας απλός πολίτης, αλλά 110 ετών, τρώει 500 ψωμιές, έναν ώμο βοείου κρέατος και πίνει 100 βάζα μπύραςκάθε μέρα. Είναι ικανός να αναστήσει τα αποκεφαλισμένα όντα... μπορεί να κάνει τά λιοντάρια τόσο υπάκουα πού τόν ακολουθούν σαν σκυλιά...έχει γνώση του αριθμού των Iput στο wenet - ιερό του Thoth . " (ἐδῶ)

Ἐνδιαφέρουσα πληροφορία αὐτή τοῦ Αἰγυπτίου μάγου ! Διαβᾶστε την.Δέν νομίζω,ὁ Ῥότσιλντ,νά ἐπέλεξε τυχαίως τόν Δένδια,γιά νομικό του σύμβουλο. Ἐννοεῖται πώς μέ αὐτούς τούς τύπους ἄλλα μετροῦν...Ξέρετε...

Ἄλλως τε,ὁ Ῥότσιλντ πού κληρονόμησε ἀπό τόν Χατζηκυριάκο Γκίκα,τό σπίτι στήν Κέρκυρα,δέν ἔκανε τό συγγενολόϊ τυχαίως...Γιά τούς Γκίκα ἐδῶ :

Ὁ ΓΚΙΚΑΣ Χαρδούβελης τοῦ ...εἰδικοῦ σκοποῦ...

Στήν ἔρευνα μέ τήν λέξι Dendi,βρῆκα ἕνα ἀποτέλεσμα μόνον,πού εἶχε νά κάνῃ μέ κάποιον (προφανῶς διάσημο) παίκτη ἡλεκτρονικοῦ παιχνιδιοῦ (is a Ukrainian professional Dota 2 player) ὁνόματι :Danil Dendi. Νάτο  καί πάλιν τό ἑβραϊκό στοιχεῖο :Δανιήλ !

Τί νά πῶ,ὅλα,περιέργως,καταλήγουν σ'αὐτούς...

Κέρκυρα, μία μεγάλη φιδοφωλιά ! (μέρος α΄) 
Κέρκυρα,μία μεγάλη φιδοφωλιά ! (μέρος β΄) 
Κέρκυρα,μία μεγάλη φιδοφωλιά ! (μέρος γ΄) 

Κέρκυρα, μία μεγάλη φιδοφωλιά ! (μέρος δ΄)


Ἡ Πελασγική

Ἐθνικισμός ΚΑΙ στήν λατινική Ἀμερική ; Ἔ, ναί !ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΙΣΤΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΣΤΙΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ!


Ἐάν ἔχεις τό πρόβλημα στόν ἐγκέφαλο ἀπό κούνια... !


Ἔτσι εἶναι,ὅταν τό πρόβλημα εἶναι ἀπό γεννησιμιοῦ σου. Κάνεις ὅποια τρέλα σοῦ ἔρθῃ καί δέν ὑπολογίζεις τίποτα. Μά τίποτα ! 

Τώρα,θά μοῦ πῇς,μά ἕνας ὑπουργός; Ἔ, ναί,βρέ,ἐσεῖς τόν κάνατε ὑπουργό,τί θέλετε τώρα;Νά σαματήσῃ νά βγάζῃ τ'ἀπωθημένα του; Ἄν τε βουλῶστε το,ἐπιτέλους !


Τα φόρεσε και τα… μπλου τα ναυτικά ο υπουργοπάνοςἩ Πελασγική

Σάββατο, 6 Οκτωβρίου 2018

Τό Ὅμαιμον, τό Ὁμόθρησκον καί τό Ὁμότροπον.


Ο Αλιέκσι Χαβαναγκίλα και το Κούλι-Μαρέβα Χαβαναγκίλα, έχουν τον ίδιο θείο, και το ίδιο αφεντικό, εκτός από το Ομαιμον, το Ομόθρησκον και το Ομότροπον. 

 Και ο λαγός (στιφάδο) έχει παρεξηγήσει τις «ιδεολογικές» «διαφορές» τους 
Ξυπνήστε. 1+1=2. ή 2+2=5. Αλιέκσι +Κουλί έσονται εις σάρκαν μία 

Ο Αλιέκσι και το Κουλί, είναι παιδιά της ιδίας Αγίας Οικογένειας και του ίδιου Ανώτερου Θεού. Του «Ονόματος». 
Il buon cugino Αλιέκσι και ο καλός εξάδελφος Κούλι ,ψήφισαν μαζί υπέρ του πατρός των, και κατά του Όρμπαν και ας τσακώνεται ο πράκτωρ υπουργός με τον τεως πορτ παρόλ της Μαμάς. 

 Το δίδαγμα είναι, ότι, ο Αριστερός Ιουδαίος και ο Νεοφιλελέ Ιουδαίος είναι από την ίδια Συναγωγή.

Δελτίο τῶν 11 

Βουδδισμός ἐν Ἑλλάδι : τό ἀθέατο μεῖζον πρόβλημα !

φωτό
Τί γίνεται μέ τούς βουδδιστές ἐν Ἑλλάδι; Περίεργα πράγματα,ἀπολύτως περίεργα ! Βουδδιστικά Κέντρα ἀπό τήν μία,βουδδιστικά μοναστήρια ἀπό τήν ἄλλη καί οἱ διαλέξεις πᾶνε κυριολεκτικῶς «σύννεφο» !Καί σέ ποίους ἀπευθύνονται; Ὄχι φυσικά στίς μεγάλες ἡλικίες,ἀλλά στά νέα παιδιά. Σ'αὐτά τά παιδιά πού δέν μποροῦν νά καταλάβουν τί σημαίνει ἀξία,ἰδανικά,ἰδέες διότι πολύ ἁπλῶς δέν τά διδάχθηκαν ποτέ καί ἀπό κανέναν ὅλα αὐτά ...

Ο δρόμος προς τη φώτιση

Τό 2001,ὁ βουδδισμός,ἀναγνωρίσθηκε ὡς ἐπίσημος θρησκεία στήν Ἑλλάδα,ἀπό τόν Λάμα Ὄλε Νύνταλ,ναί ἐκεῖνον τόν περίεργο Δανό πού ἱδρύει κέντρα βουδδιστικά ἀνά τήν Ἑλλάδα ἀπό τήν δεκαετία τοῦ '70 !

Γιά διαβᾶστε τί λέει,μία ἀπό τίς ἱδρύτριες τοῦ βουδδιστικοῦ κέντρου τοῦ ἐν λόγῳ,ἐδῶ. Μαριλίζ Ριτσάρδη,λέγεται ἡ κυρία.

φωτό
Τελικῶς,ἀπό τούς δρόμους τῆς ...φωτίσεως τοῦ Βούδδα,τήν βρίσκουμε ἡθοποιό,νά παίζῃ σέ σήριαλ σέ τηλεοπτικό κανάλι ! Τέτοια φώτισις ! ! !

ΚΛΕΜΜΕΝΑ ΟΝΕΙΡΑ

Σήριαλ πού πέρασε τά μηνύματα τῆς ...πολιτικῆς ὀρθότητος, πού ἤθελε,στό πόπολο.


Καί ὁ Βούδδας;

Ἄ, αὐτοί προσπαθοῦν νά φτιάξουν τόν ναό τοῦ Βούδδα στήν Χαλκιδική. Προφανῶς ἔχει μεγάλη σημασία νά φτιαχθῇ ἐκεῖ,ἀκριβῶς ἐκεῖ,ἕνας ναός !

«Όχι» του ΣτΕ σε δημιουργία βουδιστικού ναού στη Χαλκιδική

Βεβαίως ἦταν θέμα νομίμων ἐγγράφων καί ὄχι τοῦ δικαιώματος νά ἔχουν ναό. Ἄρα,τό ΣτΕ τούς ἄφησε τόν δρόμο ἐλεύθερο πρός τήν κατεύθυνσι αὐτή. Προφανῶς,θά ἔχουν ἤδη μπεῖ στήν διαδικασία αὐτή,ἀφοῦ ἔχουν περάσῃ 4 χρόνια...

Karma Gyaltsen Ling


Ἐν τέλει ...

Φοβερές αποκαλύψεις από έναν πρώην Βουδιστή...

...Το άτομο που θα παρασυρθεί από τις Βουδιστικές ομάδες του Γεληνίου Κορινθίας, καλείται να δώσει στην οργάνωση ό,τι έχει και δεν έχει. Έχουν δημιουργήσει ένα τέτοιο πρόγραμμα που συνεχώς σε «αρμέγουν» οικονομικά και δεν σου επιτρέπουν ποτέ να έχεις δραχμή δική σου. Τα μόνα λόγια που ακούς είναι «Φέρτε αυτά…, Δώστε τόσα…».
Σε κάθε μύηση τελείται η εορτή του Μαύρου Μαχακάλα. Σε αυτή τη γιορτή πρέπει να προσφέρεις κάποιο χρηματικό ποσό προς δόξαν του Μαχακάλα.

φωτό

βουδιστικό κέντρο της Αθήνας, ΚΑΡΜΑ ΝΤΡΟΥΜΠ ΓΚΙΟΥ ΤΣΕΚΟΡ ΛΙΝΓΚ- BODHIPATHΔέν ξέρω τί συμβαίνει σ'αὐτή τήν χώρα,ἀλήθεια. Χαμένα τά ἔχω...Τό πρόβλημα εἶναι μεγάλο καί σοβαρό ! 


Ἡ Πελασγική

Τετάρτη, 3 Οκτωβρίου 2018

Σιλωάμ ἐν Ἑλλάδι ...


Ἕνα σχόλιο τοῦ φίλου ἀναγνώστη Ἀγγέλου,στό δ΄μέρος τῆς ἔρευνας :  Κερκύρα μία μεγάλη φιδοφωλιά, μέ ἔκανε νά παρατηρήσω κάτι πολύ σημαντικό. Γράφει ὁ Ἄγγελος :

«ΑΠΟ ΨΗΛΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΟΚΤΑΓΩΝΟ...ΚΟΝ-ΙΟΡΔΟΥ,ΑΧ,ΒΑΧ...ΟΛΟΙ ΜΙΑ ΠΑΡΕΑ».


Ἄψογος ἡ ἐπισήμανσις τοῦ Ἀγγέλου ! Διότι, πραγματικῶς, ἡ στέγη ὅπου καί τό κτήριο στό ὁποῖο γίνονται οἱ δεήσεις τους καί οἱ σχετικές προσευχές,μυήσεις κ.λπ. μποῦρδες, εἶναι σέ ὁκταγωνικό σχῆμα. Τά δύο τετράγωνα,τό ἕνα πάνω στό ἄλλο,διαγωνίως.Ὁ τετραγωνισμός τοῦ κύκλου,τελειώτης ! ! ! Τό σύμβολον τῆς μυήσεως τοῦ Παραδείσου ! Ἤ ἡ κολυμβήθρα τοῦ Σιλωάμ (ἑβραϊκή λέξις πού σημαίνει «ἀπεσταλμένος» ) ...

Ποιός εἶναι ὁ ἀπεσταλμένος,πού θά ἔρθῃ νά μυήσῃ τούς Ἕλληνες; Νά μᾶς ... ἀναγεννήσῃ στήν κολυμβήθρα ;  Καί ὡς πρός τί θά μᾶς φωτίσῃ δῆλα δή;

Οκταέδρα ιερά κτίσματα και βαπτιστήρια

Ἀλλά καί ποῦ ἦρθαν; Στήν Κέρκυρα; Χμμ...Ὄχι μόνον...

Ξέρετε πώς ἀνάλογον κέντρο ὑπάρχει σέ περιοχή τῆς ὁρεινῆς Κορινθίας ; Ναί,ναί ὅντως ! Ἀπό τό 1987,παρακαλῶ ! Μήπως οἱ Κορίνθιοι δέν ἦσαν πού ἔκαναν ἀποικία στήν Κέρκυρα; Οἱ Γεφυραῖοι οἱ πρῶτοι ἐπικοιστές,Κορίνθιοι οἱ πρῶτοι ἄποικοι - κυρίαρχοι,τῆς Κερκύρας.


Καί τί σύμπτωσις,ὁ κατασκευαστής τοῦ βουδιστικοῦ Κέντρου Κάρμα Μπέρτσεν, ὁ Λάμα Ὄλε Νύνταλ,λέει ἀκριβῶς τά ἴδια μέ τούς ἰδιοκτῆτες τοῦ βουδιστικοῦ κέντρου Κερκύρας,σχετικῶς μέ τήν ἐπιλογή τοῦ μέρους καί τοῦ χώρου :

Συνεπαρμένος ἀπό τήν μοναδικότητα τῆς περιοχῆς ! ! !


Τελικῶς ποιά περιοχή εἶναι μοναδική,ἡ Κέρκυρα ἤ ἡ Κόρινθος; Ἔλα ντέ !

Ἐρευνόντας τό θέμα, βρίσκουμε πώς ἀνάλογο κέκτρο ὑπάρχει καί στήν Ἀθῆνα,ἀλλά καί στήν Θεσσαλονίκη

Ὅλα ἀπό τόν ἴδιο,τόν Λάμα Ὄλε Νύνταλ,Δανό τῇ καταγωγῇ !Μοναδικές καί αὐτές οἱ περιοχές ;  Καί αὐτή ἡ σελίς του:

Ο Διαμαντένιος Δρόμος του Βουδισμού


Τί ῥόλο παίζουν ἐν τέλει ὅλοι αὐτοί; Τί στό καλό ἐπιδιώκουν; Διαβάζουμε,ἀπό τήν σελίδα του :

«Το 2004 η Διεθνής Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων «Αθήνα 2004» ανέθεσε στον Λάμα Όλε Νύνταλ τη διοργάνωση των Βουδιστικών Υπηρεσιών για τους αθλητές και τους συνοδούς στο Κέντρο Θρησκευτικών Υπηρεσιών του Ολυμπιακού Χωριού. Με την υποστήριξη του Διεθνούς Ιδρύματος του Διαμαντένιου Δρόμου, δεκάδες Έλληνες και αλλοδαποί δάσκαλοι και μαθητές του Λάμα Όλε Νύνταλ συμμετείχαν ως εθελοντές στη λειτουργία του προγράμματος διαλογισμών».

Καί τό κράτος,αὐτό τό κ&λοκράτος τῶν προδοτῶν,τούς πριμοδοτεῖ καί τούς τιμᾶ ...ἰδιατέρως,ἔτσι;

Ὅπως τό ἔγραψε ὁ Ἄγγελος : ...ΚΟΝ-ΙΟΡΔΟΥ,ΑΧ,ΒΑΧ...ΟΛΟΙ ΜΙΑ ΠΑΡΕΑ.

Καί νά προσθέσω καί ἐγώ : ΚΟΝ,ὅπως λέμε ΚΟΕΝ... Καί ΙΟΡΔΟΥ,ὅπως : 

Ἰάρδανος :βασιλιάς της Λυδίας, γνωστός κυρίως ως ο πατέρας της Ομφάλης, την οποία υπηρέτησε ως δούλος ο Ηρακλής (σημ. Πελασγικῆς :προσέξτε ὁ Ἡρακλῆς πῆγε ἐκεῖ τιμωρημένος. Μέ ποινή !). Ο Ιάρδανος εξάλλου αναφέρεται ότι είχε και ικανότητες μάγου: έκανε μάγια στον εχθρό του βασιλιά Καμβλίτη, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να καταληφθεί από τέτοια τρομερή πείνα, ώστε καταβρόχθισε την ίδια του τη γυναίκα. (ἐδῶ)


( οἱ φωτό οἱ σχετικές μέ τό βουδιστικό κέντρο στήν Κόρινθο εἶναι ἀπό τήν ἰστοσελίδα του)


Ἡ Πελασγική