" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2019

Οἱ σύγχρονοι ἐφιάλτες... Mr.V ἐκπομπή 36η

Σέ ἀπ᾿εὐθείας μετάδοσιν ἐξέπεμψε τό Ὁδύσσεια tv τήν 36η ἐκπομπή του μέ καλεσμένο τόν Mr.V. 

Πολλά κι᾿ἀποκαλυπτικά τά θέματα ἑστιαζόμενα στήν προδοσία τῆς Πατρίδος μας ἀπό τούς Συγχρόνους ἐφιάλτες...

Παρακολουθεῖστε την : 


Ἀπό ἐδῶ 

Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2019

Δῆλα δή,ὁ μοναδικός πόνος τῆς Φραγκίας (Γαλλίας) εἶναι ὁ ἀντισημιτισμός; ! ! !


Γιά νά καταλάβω τί ἀκριβῶς σήμαινε αὐτό τό ...συλλαλητήριο ἐν τῇ πλατείᾳ τῆς δημοκρατίας (τους) εἰς Παρισίους,ἀπό χιλιάδες διαδηλωτές ἀλλά πρωτίστως ἀπό τήν παρουσία τους σ᾿αὐτό,σχεδόν σύσσωμου τοῦ πολιτικοῦ κόσμου !

Δέν ἦταν γιά τίς αὐξήσεις τιμῶν,δέν ἦταν γιά τήν ἀνεργία,δέν ἦταν γιά τίς πλημμῦρες τῶν λαθρέως εἰσερχομένων εἰς τήν γαλλική ἐπικράτεια,δέν ἦταν γιά τήν κατακόρυφο αὔξησιν τῆς ἐγκληματικότητος,δέν ἦταν γιά κανένα ἐθνικό θέμα ἀλλά ἦταν γιά τήν αὔξησιν τοῦ ἀντισημιτισμοῦ ! ! !


Τί ἔγινε,βρέ παιδιά,ἔχουμε τρελλαθῆ ἐν τελῶς ; Ἔχουμε χάσῃ κάθε ἔννοιαν διεκδικήσεως τῶν δικαίων τῶν λαῶν; Καί ποῦ,στήν Γαλλία τολμοῦν καί ὁμιλοῦν περί ἀντισημιτισμοῦ ὅταν εἶναι ἀπό τίς πρῶτες (ἴσως καί ἡ πρώτη) χῶρες τῆς Εὐρώπης πού ἐκαθιερώθη νόμος κατά τῶν ἀρνητῶν τοῦ ἑβραϊκοῦ ὁλοκαυτώματος ; !

Πρέπει νά πέφτῃ πολύ δούλεμα,ἀν μή τί ἄλλο. Καί τό ἄλλο θά μποροῦσε νά εἶναι κάποιοι νέοι νόμοι κατά ὅποιου μιλᾶ ἤ γράφει ὅτι δήποτε ἑναντίον τῶν ἑβραίων; Καί γιά τό παραμικρό ; Μᾶλλον πρός τά ἐκεῖ τό βλέπω νά πηγαίνῃ τό πρᾶγμα μέ πρωτοστατοῦσα τῆν Φραγκία καί θ᾿ἀκολουθήσουν,ἀναγκαστικῶς καί ὑποχρεωτικῶς καί οἱ λοιπές χῶρες,παγκοσμίως !


Προβλέπω νά στήσουν τίποτα σύγχρονα γκούλαγκ,ὅπου θά μᾶς μαζέψουν ὁμαδικῶς,ὅλους ἐμᾶς πού δέν καθόμαστε καλά καί κατά καιρούς κάνουμε λόγον γιά τήν κυριαρχία τους, παντοῦ ! Ἄλλως τε ἡ άδιαμφησβήτη κυριαρχία τους καί στόν χῶρο τοῦ ...πνεύματος καί τῆς ...γνώσεως δέν θά μποροῦσε νά μείνῃ ἔρμαιη στά χέρια ὅποιου γράφοντος καί μάλιστα σέ διαδικτυακό ἐπίπεδον ! 

Κυρίαρχοι παντοῦ ! Καί στήν γνῶσιν !

Καί τώρα πού ἀνέφερα τά γκούλαγκ,θυμήθηκα καί τήν τελευταία κατάκτησιν τῶν προοδευτικῶν-διεθνιστῶν-ἀνθρωπιστῶν ἐν Ἑλλάδι :

Τό παρατήρητήριο κατά τῶν ἀκροδεξιῶν πού ἱδρύθηκε,πού ἀλλοῦ στήν Σολούν ! Στήν Ἱερουσαλήμ τῶν Βαλκανίων. (Διαβᾶστε ἐδῶ) Ἀπό τούς ἱδρυτές ὁ,γνωστός καί μή ἐξαιρετέος, Τρεμόπουλος ὁ ὑπέρμαχος τῶν «σλαβομακεδόνων» καί ὄχι μόνον...


Καταλάβατε τί ἀκριβῶς σημαίνει τό συλλαλητήριο ἐν Παρισίοις ; Μπορεῖτε νά φαντασθεῖτε τί πρόκειται νά ἐπακολουθήσῃ λίαν συντόμως καί πόσο ζωφερό εἶναι τό μέλλον τῶν ἐλευθέρως σκεπτομένων ἀνθρώπων;

Ἐγώ,δέν θέλω οὔτε νά τό διανοηθῶ...
Ἡ Πελασγική 


Συνάντηση Ἀποστολάκη μέ τήν Χάνα,τόν Σόχα κι᾿ἀπό κοντά κι᾿ὁ Πάϊατ. Πῶς εἴπατε;


Μέ τήν ἐπιτροπή διεθνῶν σχέσεων τῶν ΗΠΑ(United States Senate Committee on Foreign Relations),τούς ἐξῆς 2 : Hannah Thoburn καί Chris Socha,τούς ὁποίους συνόδευε ὁ Πάϊατ, εἶχε ὁ ὑπουργός ἀμὐνης ( μή χειρώτερα !) Ἀποστολάκης.

Βρέ τόν Socha,πού τά λέει μέ τόν καπελάκια...
Τί ἤθελαν οἱ συγκεκριμένοι (σαφῶς ἑβραῖοι) καί ποιά ἦταν τά θέματα «ἀμοιβαίου ἐνδιαφέροντος» πού συζήτησαν ; Τί εἴδους ἀμοιβαία θέματα ἔχουμε μέ τίς ΗΠΑ ;

Καί ὁ ἄλλος,ὁ Πάϊατ,τί ἀκριβῶς ἤθελε μέ τούς ἐν λόγῳ; Μή καί δέν τά ποῦν καλά τά πράγματα γιά νά βοηθήση;


Ἡ Χάννα, «είναι βοηθός έρευνας στο Κέντρο για τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη και το Ίδρυμα Brookings( ριζοσπαστικῶς ἀριστεροῦ χαρακτήρος τό ἐν λόγῳ ἵδρυμα) όπου επικεντρώνεται στη Ρωσία, την Ουκρανία και την πρώην Σοβιετική Ένωση».

Σᾶς λέει κάτι, ἡ παρουσία τοῦ Πάϊατ,τώρα; 

Πάϊατ -Ποροσένκο,μία εἰκόνα χίλιες λέξεις ...
Κι᾿αὐτά,λίγες μέρες μετά τήν ψήφισι τῆς συμφωνίας τῶν λιμνῶν στήν ἑλλαδική βουλή καί τήν ἔγκρισίν της γιά τήν ἔνταξι τῆς Βαρντάσκα στό ΝΑΤΟ ! 

Ἄν τε Ἑλλάδα,Οὐκρανία σέ βλέπω,λίαν συντόμως ! Ἐκτός κι᾿ἄν δοθοῦν ὅλα ἀμαχητί (πού μᾶλλον ἔτσι θά γίνῃ...). 

Σολούν,Σολούν ἡ Ἱερουσαλήμ τῶν Βαλκανίων ! ! ! 


Υ.Γ.1 Μία μέρα πρό τῆς συναντήσεως μέ τόν Ἀποστολάκη,ὁ Chris Socha εἶχε συναντηθῇ μέ τόν ΥΠΕΞ τῆς Βαρντάσκα τόν Δημητρώφ... ΕΔΩ


Υ.Γ.2 Διαβᾶστε ὅπως δήποτε τί ἐστί : United States Senate Committee on Foreign Relations

Ἡ Πελασγική

Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2019

«Πάνω ἀπ’ τήν Λαμία εἶναι Βουλγαρία καί πάνω ἀπό τήν Ἄρτα εἶναι Ἀλβανία»

Ποιός φώναζε αὐτό τό σύνθημα (ἐπεί δή τό πίστευε,δῆλα δή) ;

1989: ΟΤΑΝ ΣΥΜΜΟΡΙΤΕΣ ΤΗΣ ΚΝΕ ΕΦΟΡΜΟΥΣΑΝ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΟΡΕΙΟ ΗΠΕΙΡΟ, ΜΕ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΝ ΑΛΗΤΑΡΑ ΠΟΛΑΚΗΝά ἐρωτήσω τώρα ἐάν εἶναι ἐθνικῶς ἐπιζήμιον,νά ἔχουμε ἕναν τέτοιο ΑΝΘΕΛΛΗΝΑ ὡς ὑπουργό καί μάλιστα στόν εὐαίσθητο χῶρον τῆς Ὑγείας; Δέν θά τό κάνω,διότι ὅταν στό ὑπουργικό του γραφεῖο φιγουράρει τό πορταῖτο τοῦ ἀρχι-δολοφόνου καί ἀρχι-σφαγιᾶ  τῶν Ἑλλήνων,Ἀ. Κλάρα -Βελουχιώτη,τά λόγια καί περισσότερο δέ οἱ ἐρωτήσεις εἶναι ἐκ τοῦ περισσοῦ ...


Ἕλληνες,τούς ψηφίσατε...

Ἡ Πελασγική  

Κυρίαρχοι παντοῦ ! Καί στήν γνῶσιν !Ὅταν ἀναφερόμεθα στούς ἑβραίους ἑστιάζουμε στό θέμα :χρῆμα-ἐξουσία. Μήπως νά ῥίξουμε καί μία ματιά καί στόν χῶρο τῆς ἐπιστήμης - φιλοσοφίας;
Δέν χρειάζεται νά κουραστοῦμε καί πολύ διότι ΚΑΙ ἐδῶ ὑπάρχει ἑβραϊκή κυριαρχία !

Ἀπό τήν ῥωμαϊκή κατάκτησι τῆς Ἑλλάδος καί μετά,σ᾿ὅποια χρονική περίοδο καί νά σταθῇ κανείς,ἀλλά πρωτίστως ἀπό τήν ἐποχή κυρίως τοῦ ...διαφωτισμοῦ (ἤ σκοταδισμοῦ;)  κι᾿ἐντεῦθεν μόνον ἑβραίους συναντᾷς σ᾿ὅλους τούς τομεῖς τῆς ἐπιστήμης καί φιλοσοφίας !  Τό ἐρώτημα : Τί ἔγινε, αἴφνης οἱ ἑβραῖοι ἔγιναν διάνοιες καί οἱ ἕλληνες μικρόνοες; 


Ὄχι,βεβαίως. Τό πρᾶγμα εἶναι ἁπλόν καί ἡ αἰτία αὐτῆς τῆς ἀλλαγῆς στούς κατόχους τῆς γνώσεως ἔχει ἀπόλυτον σχέσι μέ τήν ὕπουλη διείσδυσι τῶν ἑβραίων (μέσῳ τοῦ χρήματος) στίς ἐξουσίες τῶν αὐτοκρατοριῶν,στήν ἀρχή καί τῶν εὐρωπαϊκῶν κρατῶν στήν συνέχεια. Ὅσο γιά την Ἀμερική,ἔ, αὐτή ἦταν μία ἀπολύτως ἰουδαϊκή ὑπόθεσις,ὅπως μέχρι σήμερα τό ἴδιο ἰσχύει... Τήν Ἑλλάδα πού ἐντέχνως τήν κρατοῦσαν κάτω ὑπό διαφόρους κατοχές,ἀντιλαμβάνεσθε πώς τό μόνον πού δέν μποροῦσε ν᾿ἀπασχολήσῃ τούς κατοίκους της ἦταν ἡ μόρφωσις...

Καί ἔτσι οἱ ἑβραῖοι,«ἔλυναν καί ἔδεναν»,παντοῦ !  Στήν ἐποχή τοῦ διαφωτισμοῦ,λόγου χάριν,εἶχαν περάσῃ ὡς συνήθεια πού χαρακτήριζε τούς ἀριστοκράτες,τήν φιλοξενία ( τζάμπα φαΐ,ὕπνο καί γενικῶς ζωή καί κόττα) φιλοσόφων,ἐπιστημόνων καί καλλιτεχνῶν ! Κάτι δῆλα δή σάν τήν συνήθεια τῶν ἀρχαίων ἑλλήνων πού ἀνήκαν στήν κατηγορία τῶν οἰκονομικῶς εὐπόρων καί λειτουργοῦσαν ὡς προστάτες τῆς γνώσεως (χορηγίες κ.λπ.) καί κάποιων φιλοσόφων.

Στούς ἀριστοκρατικούς κύκλους (ὅπου ἀριστοκρατικούς βλέπε γότθους-ὁστρογότθους,οὕνους καί ὅτι ἄλλο βάρβαρο βάζει ὁ νοῦς σας,οἱ ὁποῖοι δημιούργησαν αὐτοκρατορίες,τήν φραγκία κυρίως καί αἴφνης ἔγιναν καί εὐγενεῖς ! ! ! ) σ᾿αὐτούς τούς κύκλους λοιπόν,μάζευαν τόν κάθε ἀεριτζῆ,μπουρδολόγο ὁ ὁποῖος εἶχε διαβάση (τί ἄλλο ;) ἀρχαίους Ἕλληνες φιλοσόφους (πολλά συγγράμματα τῶν ὁποίων μέχρι σήμερα κρατοῦν ἐρμητικῶς κλειστά...) καί κάτι ὁ μεσαίωνας κάτι ἡ ἀποβλάκωσις τῶν διαφόρων αἰρέσεων,κάτι τό ἰσλάμ πού εἶχε ῥίξη τήν δυσωδία του ἕως καί τήν Εὐρώπη,αὐτοί τό ἔπαιζαν γνῶστες ! Τό ἔπαιζαν,κυριολεκτικῶς,διότι τό μικρό μυαλό τους ποῦ νά καταλάβη καί νά νοηση τά λεγόμενα τοῦ Πλάτωνος,τοῦ Σωκράτους,τοῦ Ἀναξαγόρα καί ὅλων ἐκείνων τῶν τεραστίων νοῶν πού εἶχαν δώσῃ ἀπάντησι στά πάντα ! Καί μέ ἐκεῖνα τά ἐλάχιστα πού καταλάβαιναν ἔβαζαν καί διάφορες  ἀσαφεῖς λέξεις, γιά νά μήν μπορῆ νά τούς καταλάβη κανείς καί νά φαίνονται πώς μόνον αὐτοί μποροῦν νά κατέχουν τήν γνῶσιν. Ἔτσι ἐπεβλήθησαν ὡς ...φιλόσοφοι καί ἔτσι ἐπέτυχαν νά κυριαρχήσουν στούς ἐκπαιδευτικούς χώρους τῶν εὐρωπαϊκῶν κρατῶν.


Ἀπό ἐκεῖ καί πέρα ἦταν πολύ εὕκολο νά ῥίξουν τό δηλητήριό τους στίς κοινωνίες μέσῳ τῆς ἐλεγχομένης καί κατευθυνομένης γνώσεως πού παρεῖχαν στούς νέους ἀνθρώπους.Κάτι βεβαίως πού μέχρι σήμερα γίνεται.

Κυττᾶξτε στήν κατηγορία ἑβραῖοι φιλόσοφοι καί ἐπιστήμονες ( στό ἀγγλικό βικιπαίδεια) καί φρῖξτε ! 420 τόν ἀριθμό,παρακαλῶ !

Jewish philosophers

Καί δέν σταματᾶ μόνον ἐδῶ τό πρᾶγμα. Ἔπρεπε νά ἔχη καί τήν ἀνάλογον τιμή.Τί; Μά ἕνα βραβεῖο ! Ἰδού λοιπόν καί τό Νόμπελ,τό ὕψιστον (ἔτσι καθιερώθη στίς συνειδήσεις τοῦ κόσμου) τῶν βραβείων ! Λοιπόν,ἀπό τούς 903 (1895-2017) περίπου ἐπιστήμονες πού τό ἔχουν λάβῃ οἱ 203 ἦσαν ἑβραῖοι ! Τό ἕνα τέταρτο τοῦ συνόλου,δῆλα δή. Τόσοι πολλοί εἶναι πού ὑπάρχει καί εἰδική κατηγορία γιά τήν ἀφεντιά τους !


Κατάλογος Εβραίων βραβευθέντων με Νόμπελ

« από τους οποίους 203 ή 22,5% ήταν Εβραίοι ,αν και ο συνολικός εβραϊκός πληθυσμός αποτελεί λιγότερο από το 0,2% του παγκόσμιου πληθυσμού . Αυτό σημαίνει ότι το ποσοστό των Εβραίων βραβευμένων με Νόμπελ είναι τουλάχιστον 112,5 φορές ή 11,250% πάνω από το μέσο όρο. Έχουν υπάρξει διάφορες θεωρίες πρός εξήγηση του φαινομένου αυτού το οποίο έχει σοβαρά τραβήξει την προσοχή...» (Λέει τό ἀγγλικό βικιπαίδεια καί ὁ νοῶν νοείτω...) 

Καί ὄχι μόνον. Ὑπάρχει καί κατηγορία Ἰσραηλινῶν βραβευθέντων ! ! !

Κατάλογος ισραηλινών βραβευθέντων με Νόμπελ

Καί ἄν ὑπῆρχε καί βραβεῖο  φιλοσοφίας,ἔ,ἐκεῖ θά ῆταν καθαρῶς ὑπόθεσις ἑβραϊκή...

Ἄρα,δέν ἔχουμε μόνον σαρωτική ἑβραϊκή κυριαρχία,σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο, στό θέμα πλοῦτος,δύναμις-ἐξουσία,ἀλλά καί στό πνεῦμα,στήν ἐπιστήμη στήν γνῶσιν ! Μά τέλος πάντων αὐτός ὁ λαός ποῦ ἦταν κρυμμένος ἐκεῖνα τά χρόνια πού οἱ Ἕλληνες δημιουργοῦσαν τά πάντα ὥστε ν᾿ἀναμετρηθοῦν μαζύ τους καί ν᾿ἀφήσουν τό ὄνομά τους στήν Ἱστορία;

Αὐτό ὅμως πού μετρᾷ εἶναι οἱ σύγχρονοι καιροί καί τί καθιερώνεται σ᾿αὐτούς ὡς πεποίθησις στήν ἀνθρωπότητα ὁλόκληρη. Καί ἡ πραγματικότης αὐτῶν τῶν καιρῶν,δυστυχῶς,εἶναι ὁλοκληρωτικῶς καί ἀπό κάθε ἄποψιν στά χέρια τους...

Ἡ Πελασγική

Τοῦ Ἀβραάμ καί τοῦ Ἰσαάκ τά καλά,ἤτοι τά ἀμύθυτα πλούτη καί πῶς ἀποκτοῦνται...


«Ὁ πλοῦτος τῆς ψυχῆς σωρεύεται στην μνήμη της. Καί αὐτό εἶναι ἕνα τέστ γιά τόν καθένα πού δέν ἀκολουθεῖ τίς τρέχουσες τάσεις,ἀλλά ἐάν τό παρελθόν του ὑπάρχει ζωντανό στό παρόν του» ! Τό παρελθόν εἶναι ὁδηγός μας,καί ὁ πλοῦτος μας,λέει μέ λίγα λόγια,ὁ Ἀβραάμ Τζόσουα Χέσελ, ἑβραῖος ἐκ Πολωνίας καί ἐν τέλει ἀμερικανός «ραβίνος και ένας από τους κορυφαίους Εβραίους θεολόγους και Εβραίους φιλοσόφους του 20ού αιώνα» ! Ξέρει τί λέει...

Εἶναι μία μέθοδος πανάρχαια,δοκιμασμένη καί διαρκῶς χρησιμοποιούμενη. Δῆλα δή,νά διαπράττεις ἀνομίες,νά ψεύδεσαι ἀσυστόλως,νά ἀδικῆς,νά ἐξαπατᾶς καί ἄλλα τέτοια ...θεάρεστα καί ἐν τούτοις νά ἐπιτυγχάνης νά δημιουργῆς τύψεις στούς θιγομένους καί ἐν τέλει νά ἐπιβραβεύεσαι πλουσιοπαρόχως ἀλλά καί μέ μακροζωΐα,βεβαίως -βεβαίως ! ! 

Ποιοί εἶναι αὐτοί πού ἀκολουθοῦν τέτοιες μεθόδους,μέχρι σήμερα ; Μά αὐτοί πού κατέχουν τόν πλοῦτο,τήν δύναμι καί τέλος τήν ἐξουσία. Γνωστοί καί μή ἐξαιρετέοι καί τά μάλα ...περιούσιοι ! Ἄλλως τε,πῶς ἀλλιῶς θά μποροῦσε κανείς νά ἐξηγήση τήν,ἐς ἀεί,ἀσυλία τους; 
Καί τό ποιό ὡραῖο ὅλων εἶναι πώς οἱ ἴδιοι τά λένε μέσα ἀπό τά ...ἱερά τους κείμενα ! ...Στο δρόμο προς την Αίγυπτο, ο Αβραάμ συνειδητοποίησε ότι η ομορφιά της Σάρα θα μπορούσε να είναι πρόβλημα. Φοβόταν ότι οι Αιγύπτιοι θα σκότωναν τον Αβραάμ για να πάρουν τη σύζυγό του.

Πρότεινε στην Σάρα να πουν στους Αιγυπτίους ότι ήταν αδελφή του αντί να παραδεχτεί ότι ήταν σύζυγός του. Ο Αβραάμ θεώρησε ότι εάν πίστευαν ότι η Σάρα ήταν αδελφή του, τότε θα τον περιποιούνταν καλά... 
Και όπως περίμενε ο Αβραάμ, εξαιτίας της Σάρα, τον αντιμετώπιζαν καλά και του έδωσαν πρόβατα, βοοειδή, καμήλες και υπηρέτριες 

...Ο Φαραώ επέστρεψε τη Σάρα στον Αβραάμ και τους ζήτησε να φύγουν από την Αίγυπτο. Έστειλε ανθρώπους για να βεβαιωθεί ότι ο Αβραάμ ήταν ασφαλής στο ταξίδι του και επέτρεψε στον Αβραάμ να πάρει όλα τα δώρα που του είχε δώσει ο Φαραώ. Ο Αβραάμ έγινε πολύ πλούσιος κατά την διαμονή του στην Αίγυπτο...

...Σύμφωνα με αρχαία κείμενα, ένας Άραβας σεϊχης θεωρούταν πλούσιος όταν κατείχε εκατό έως διακόσιες σκηνές, εξήντα έως εκατό καμήλες και χίλια πρόβατα και κατσίκες. Η Βίβλος λέει ότι ο Αβραάμ ήταν πολύ πλούσιος, οπότε πρέπει να υποθέσουμε ότι κατείχε πολύ περισσότερα απ’όσα είχε στην ιδιοκτησία του ένας βοσκός.

...Ο Αβιμέλεχ στη συνέχεια επιστρέφει τη Σάρα στον Αβραάμ και του δίνει ως δώρο ζώα και υπηρέτες ως ένδειξη συγγνώμης και επιτρέπει επίσης στον Αβραάμ να κατοικήσει οπουδήποτε στα Γεράρα.

Ο Αβιμέλεχ δίνει επίσης 1000 δίδραχμα στον Αβραάμ για την ντροπή που τους προκάλεσε 

...Ο Ισαάκ (υἱός Ἀβραάμ)δηλώνει ότι η Ρεβέκκα, η σύζυγός του, είναι στην πραγματικότητα αδελφή του, καθώς ανησυχεί ότι οι Φιλισταίοι διαφορετικά θα τον σκότωναν για να παντρευτούν τη Ρεβέκκα.Ο Αβιμέλεχ τότε διατάζει κανένας κάτοικος των Γεράρων να μην τολμήσει να τους κάνει κακό, αλλιώς θα τους επιβληθεί η ποινή του θανάτου. Ο Ισαάκ συνεχίζει να ζει στην περιοχή και γίνεται πλούσιος...

Ὁλόκληρο τό θέμα : Γιατί έδιωξαν τον Αβραάμ από την Αίγυπτο;

Ἄνευ ἄλλου σχολίου...

Ἡ Πελασγική

Κυριακή, 17 Φεβρουαρίου 2019

Πόσο πιό χαμηλά; ...


Πόσο πιό ξεφτῦλα ; Πόσο πιό χαμηλά ; ...


Πρέπει νά πληρώσουμε ! Νά πληρώσουμε πολύ ἀκριβά,ὅλα τά παθήματά μας πού δέν μᾶς ἔγιναν μαθήματα. Ναί,νά τά πληρώσουμε μέ τήν χειρώτερη ποινή μήπως καί ξυπνήσουμε ἔστω καί τήν ὕστατη στιγμή.Ἔστω...

Ἡ Πελασγική

Ἀλήθεια ποιό βραβεῖο πῆραν ὁ Ἀλιέκσι καί Ζόραν στήν γερμανία ;
Ψάχνοντας νά βρῶ ποιό εἶναι τό βραβεῖο Ewald von Kleist,πού πῆραν τά «ἀδερφάκια»,Ζόραν καί Ἀλιέκσι,μπερδεύτηκα,βρέ παιδί μου,διότι τό πρῶτο ὅνομα πού ἔβγαζε στό λῆμμα τό (ἀριστερό)βικιπαίδεια ἦταν : τοῦ Paul Ludwig Ewald von Kleist 


Ewald von Kleist
Paul Ludwig Ewald von Kleist  : γερμανός στρατιωτικός κατά τη διάρκεια του Β ' Παγκοσμίου Πολέμου . Ο Kleist με επιτυχία οδήγησε τον 1ο όμιλο Panzer κατά τη διάρκεια της Μάχης της Γαλλίας , τη Μάχη του Βελγίου , την εκστρατεία στα Βαλκάνια και τα αρχικά στάδια της επιχείρησης Barbarossa , την εισβολή στη Σοβιετική Ένωση. Ήταν ο διοικητής της ομάδας στρατού Α κατά το τελευταίο μέρος της υπόθεσης Blue , η καλοκαιρινή επίθεση του 1942 στη νότια Ρωσία. Μετά τον πόλεμο, ο Κλέιστ εκδόθηκε στη Σοβιετική Ένωση, όπου καταδικάστηκε σε 25 χρόνια φυλάκισης για εγκλήματα πολέμου . πέθανε στη φυλακή.

Καί λέω,δέν μπορεῖ κάποιο λάθος ἔγινε. Ξανακυττῶ καί ὧ τό βρῆκα !


Ewald-Heinrich von Kleist-SchmenzinΤο 1940, ηλικίας 18 ετών, προσχώρησε στή Wehrmacht ως αξιωματικός πεζικού (βρέ,γιά νά κάνῃ ἀντίστασι !)
Καί ὁρῖστε,μετά ἀπό 4 χρόνια ὡς ἀξιωματικός τῆς Βέρμαχτ :

Τον Ιανουάριο του 1944, με την ευλογία του πατέρα του, προσφέρθηκε να αντικαταστήσει τον τραυματισμένο Axel Freiherr von dem Bussche-Streithorst σε απόπειρα δολοφονίας κατά του Χίτλερ.(ἀπό ἐδῶ)

Δέν πραγματοποιήθηκε αὐτό τό ἐχείρημα. Ἀλλά τόν Ἰούλιο,καί ἀφοῦ εἶχε προσχωρήση σέ μία ὁμάδα ...ἀντιστασιακῶν ἀξιωματικῶν ἀπό τό ἀρχηγεῖο τους πού ἦταν τό κτήριο Bendlerblock (κτήριο ἀξιωματικῶν τοῦ Ῥάϊχ),ἔκαναν τήν προσπάθεια μέ πλήρη ἀποτυχία ! Σχεδόν ὅλοι ἐκτελέστηκαν τήν ἴδια στιγμή στήν αυλή τοῦ κτηρίου,ἀλλά γιά τόν Ewald-Heinrich von Kleist-Schmenzin,δέν ὐπῆρχαν ἐπαρκῆ στοιχεῖα καί ἔτσι τήν γλύτωσε...

  Μετά τόν πόλεμο ίδρυσε εκδοτικό οίκο. τον Ewald-von-Kleist-Verlag, ο οποίος έγινε ένας κορυφαίος γερμανικός εκδοτικός οίκος. (Μπράβο !!!)
Ήταν προτεστάντης (τάγμα του Αγίου Ιωάννη)όπου έγινε δεκτός ως Ιππότης της Τιμής το 1957 και προήχθη στον Ιππότη της Δικαιοσύνης το 1975.
Το 1962, ο Kleist ίδρυσε το Wehrkundetagung στο Μόναχο , τον προκάτοχο της σύγχρονης διάσκεψης του Μονάχου για την πολιτική ασφάλειας( Μία ΜΚΟ καί αὐτό ! ) .Ήταν ο δημιουργός αυτής της διάσκεψης μέχρι την αποχώρησή του το 1998.Όταν αποχώρησε από το ρόλο του στη διάσκεψη του Μονάχου το 1998, οκτώ υπουργοί Άμυνας του ΝΑΤΟ παρευρέθηκαν στην εκδήλωση για να τον χαιρετήσουν.(ἀπό ἐδῶ)

Ὁ ἀνωτέρῳ ναζιστής Paul Ludwig Ewald von Kleist, ἀναφέρεται,ἁπλῶς,ὡς μέλος τῆς οἰκογενείας von Kleist
Ἔτσι λοιπόν,περιχαρεῖς,ἀμφότεροι, Ζόραν καί Ἀλιέκσι,πῆραν τό μέγα βραβεῖον τό ὁποῖο ὅπως εἶπε ὁ Ἄξελ Χαβαναγκίλα «ἀνήκει στούς λαούς μας» ! 

Ἔμ,ἀφοῦ πέτυχαν αὐτό πού ἤθελαν οἱ γερμαναράδες σᾶς πέταξαν καί ἕνα ...βραβεῖο γιά νά βουλωθοῦν στόματα (ξέρετε,ἔνθεν κακεῖθεν...)

ΟΥΣΤ,νά μοῦ χαθῇς παλιοπροδότη ! Πᾶρε τό βραβεῖο τῶν φίλων σου γερμαναράδων ἀρχιφασιστῶν, καί φάε το (μήν πῶ τίποτα χειρότερο...). 
Ὁ ἀγγελιοφόρος τῆς ΝΤΠ,βραβευμένος μέ τό ἴδιο βραβεῖο καί αὐτός. Α Ξ Ι Ο Σ ! 
Κίσινγκερ,πολυ-βραβευμένος ! Π Α Ν Α Ξ Ι Ο Σ ! ! !
Μέγας ὑπερασπιστής τῆς Ἀσφαλείας ὁ Μάκ Κέϋν,ἔτσι; 
Υ.Γ.   Γιά τήν ἱστορία,τό συγκεκριμένο βραβεῖο ἔχουν πάρῃ καί : Τζώρτζ Μπούς ὁ πρεσβύτερος,(2008,τό ἄξιζε ὅμως ἔ; χάριν τοῦ πολέμου τοῦ Κόλπου καί μόνον ! ),Χένρι Κίσινγκερ (2009,γνωστός καί μή ἐξαιρετέος)),ὁ Μάκ Κεϋν (2018,τό πῆρε ἡ γυναῖκα του γιατί αὐτός ψόφησε),ὁ Ἰωσήφ Λίμπερμαν (2012,μεγάλο κεφάλι περί τῆς ἀσφαλείας,γερουσιαστής ΗΠΑ),ἄλλος ἕνας ἑβραῖος ὁ πρώην ὁμοσπονδιακός πρόεδρος γερμανίας ὁ Joachim Gauck (2017). Ἀπ᾿ὅτι καταλαβαίνετε οἱ περισσότεροι,ἄν ὄχι καί ὅλοι,εἶναι ἑβραῖοι ! Εἴπαμε,μεταξύ τους τά μοιράζονατι τά βραβεῖα ! Ἄλλως τε,αὐτοί τά δημιουργοῦν... Ἐδῶ μπορεῖτε νά δεῖτε κι᾿ἄλλους ...ἀξίους τοῦ περιφήμου βραβείου!

Ἡ Πελασγική

Σάββατο, 16 Φεβρουαρίου 2019

Ἀκούσατε,ἀκούσατε ὁ Κατρούγκαλος ὑπουργός ἐξωτερικῶν !


Ἀφοῦ ...μαθήτευσε κοντά στόν Κοτζιᾶ,ἀπό κάθε ἄποψιν (προσκυνήματα σέ περιουσίους,ἐθνικές προδοσίες καί λοιπά συναφῆ... ) πῆρε τήν σκυτάλη ὡς ὁ πλέον κατάλληλος !  


Γιατί,βλέπετε,ἔχουν σειρά ἐπί τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς (βλέπε προδοσία) σοβαρότατα θέματα ὅπως οἱ ἀπαιτήσεις τοῦ ναρκέμπορου κολλητοῦ τοῦ Σόρος, Ῥάμα καί ἡ «μεγάλη ἀλβανία»,ἀλλά καί οἱ ...παροχές ὑπηρεσιῶν πρός τόν νεοΣολτάνο Ἐρντογάν (βλέπε Αἰγαῖον,Θράκη καί νά βάλω καί τήν Κρήτη; ...). 

Καί ἔτσι μᾶς προέκυψε ὁ Κατρούγκαλος ὑπουργός ἐξωτερικῶν ! Ποιός ; Ὁ Κατρούγκαλος...


Rosh Hashanah,μεγάλη ἑορτή γιά τούς ἑβραίους,μεγάλη βράβευσις γιά τόν Κοτζιᾶ ! (ἐκεῖ καί ὁ Κατρούγκαλος...)

 Ἡ "ἐθνική" ξεφτίλα τοῦ ἀστικοῦ κόσμου : Προσκύνησαν ὅλοι,τό Ἰσραήλ φυσικά... ( ἐκεῖ καί ὁ Κατρούγκαλος...)

Τί λές τώρα,ὁ Κατρούγκαλος ἀπειλεῖ ; Ὦ,ναί,τόν Ποῦτιν,παρακαλῶ ! ( ἔδωσε ἐξετάσεις καί ἐκεῖ ὁ Κατρούγκαλος...)

Τώρα πιά,μέ τέτοια μεγαλεῖα καί ὀφίτσια,ἔ φαντάζομαι δέν θά χλαπακιάζει πλέον μόνος...Ὅλοι μαζύ καί ὁ μαγάρας χώρια...

Καί σέ συνέχεια τοῦ κακοῦ,ἀπό τήν ὑπουργοποίησιν τοῦ Κατρούγκαλου...

Λέτε νά δοῦμε καί πάλιν τόν Ῥοζάκη Ῥόζενστάϊν,σέ καμμιά νέα ἐπιτροπή πού θά χειρισθῇ τό «ἀλβανικό» καί τό «τουρκικό»,ὅπως ἐκείνη τοῦ «σκοπιανοῦ» θέματος; Γιατί λάβετε ὑπ᾿ὅψιν σας πώς ἀκόμη εἶναι ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ στό ΥΠΕΞ !  Ἀλί καί τρίς ἀλί μας ! 

Ὁ ὑπέρμαχος τοῦ ένδοτισμοῦ μέ τήν τουρκία Ῥοζάκης ΚΑΤΑ ΑΟΖ

Ποιός εἶναι πρόεδρος τῆς ἐπιτροπῆς γιά τήν σύστασιν τοῦ κειμένου πού θα ὑπογράψουν Ἑλλάς καί Σκόπια γιά τήν σύνθετη ὀνομασία; Ναί,ἕνας ἑβραῖος,ὁ γνωστός Ῥοζενστάϊν ἤ Ῥοζάκης ! Καί τώρα σειρά ἔχει ὁ Ῥοζενστάϊν,γιά τά τυπικά,εἶπε ὁ Κοτζιᾶς καί ὁ Ντιμιτρώφ χοροπηδᾶ ἀπό τήν χαρά του !

Γιατί,μή μοῦ πεῖτε,μεγάλη ἐπιτυχία τό «Βὀρειος Μακεδονία» ἀποκλειστικῶς ὁφειλομένη στόν  περιούσιο κύριο Ῥοζενστάϊν ! 

Βρέ,τί μοῦ θυμίζει αὐτός ὁ Ῥοζενστάϊν; Κάποιον ἄλλον περιούσιο; 


una faccia una razza


Ἡ Πελασγική

Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου 2019

Ἰνστιτούτα καί Ἱδρύματα ὅλα γιά τό ...καλό μας !Πρόδρομος Μποδοσάκης Ἀθανασιάδης : Ἕνα φτωχό 10χρονο ἀγόρι,ἀπό τά βάθη τῆς Μικρᾶς Ἀσίας,πού πῆγε νά βρῇ τήν τύχη του στά Ἄδανα καί μέσα σέ 7 χρόνια ἔγινε «σημαντικός οἰκονομικός παράγων τῆς περιοχῆς» καί στήν συνέχεια κολλητός φίλος τοῦ Ἐλευθερίου Βενιζέλου. Μέ παρακίνηση τοῦ Μπενί Σελόν,ἔρχεται στήν Ἑλλάδα καί πρῶτο του μέλημα νά χτίσῃ ἕνα δημοτικό σχολεῖο στό ...Ἡράκλειο Κρήτης (1919)! Ἔκτοτε μεγαλουργεῖ :
«χημικές βιομηχανίες, υαλουργεία, ναυτιλιακές εργασίες, οινοπνευματώδη, ορυχεία και μεταλλεία, πυρομαχικά, που κάλυπταν το 35% του βιομηχανικού δυναμικού της χώρας. Σημαντική ήταν η προσφορά του στον πόλεμο του ’40, όταν τα αποθέματα πυρομαχικών της ΠΥΡΚΑΛ για τα οποία ο ίδιος ο Μποδοσάκης είχε μεριμνήσει ενισχύουν τον ελληνικό αγώνα».
Παράλληλα με την επιχειρηματική του δραστηριότητα, ενισχύει το Οικουμενικό Πατριαρχείο, εκκλησίες, φιλανθρωπικά ιδρύματα, πνευματικούς και καλλιτεχνικούς οργανισμούς, ιατρικές έρευνες. Μεταξύ άλλων:
Χορηγεί υποτροφίες σε νέους για σπουδές.
Χρηματοδοτεί την αγορά έκτασης 185 στρεμμάτων στην Κάντζα και την ανέγερση των αναγκαίων κτηριακών και αθλητικών εγκαταστάσεων για τη λειτουργία του Μποδοσάκειου Δημοτικού Σχολείου του Κολλεγίου Αθηνών, το οποίο και εγκαινιάστηκε το Σεπτέμβριο του 1977.
Ιδρύει τη Γηριατρική Κλινική στο Κρατικό Θεραπευτήριο Ψυχικών Παθήσεων Αθηνών.
Προσφέρει την κατοικία του στο Παλαιό Ψυχικό για να γίνει, μετά το θάνατό του, κατοικία του Έλληνα πρωθυπουργού (σήμερα στεγάζει το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού).
Κεντρικό όμως στόχο των οραματισμών του Μποδοσάκη αποτελεί η παιδεία. Προβλέπει στον Οργανισμό του Ιδρύματος που δημιούργησε το 1972, ειδικούς θεσμούς που θα βοηθήσουν νέους με υψηλές επιδόσεις και χωρίς οικονομικές δυνατότητες να επιδοθούν στην επιστήμη.
Πέθανε το 1979, αφήνοντας το Ίδρυμα Μποδοσάκη συνεχιστή του οράματος και της πολυσχιδούς του δράσης. (ΕΔΩ
Τά πιό ἐνδιαφέροντα,ὅμως,περί Μποδοσάκη,διαβᾶστε τα ΕΔΩ,ὅπως δήποτε.

Ἵδρυμα Μποδοσάκη
μήνυμα προέδρου Δημήτρη Βλαστοῦ * 

Το όραμα του Ιδρύματος για μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, με δυνατότητες και προοπτική για όλους ήταν και το 2018 η πρωταρχική και κυρίαρχη επιδίωξή μας.Οι παραδοσιακοί πυλώνες των δράσεών μας, όπως η παιδεία, η υγεία και το περιβάλλον, εξακολούθησαν και το 2018 να υλοποιούνται χωρίς διαφοροποιήσεις από τα προηγούμενα χρόνια.

 Το 2018 το Ίδρυμα διεκδίκησε και τελικά ανέλαβε, σε συνεργασία με την οργάνωση Solidarity Now, την υλοποίηση του προγράμματος Active citizens fund των EEA Grants (χρηματοδοτική περίοδος 2014 – 2021)

 στόχοι του προγράμματος 

στην αυξημένη συμμετοχή του πολίτη στις δραστηριότητες της κοινωνίας των πολιτών,
στην ενίσχυση της υποστήριξης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
στην ενδυνάμωση των ευάλωτων ομάδων και
στην ενίσχυση των ικανοτήτων και της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών


ΕΥΔΟΚΙΜΗ ΓΗ
Ένα πρόγραμμα αγροδιατροφικής εκπαίδευσης στις περιοχές της Βόρειας Ελλάδας από τις οποίες διέρχεται ο ΤΑΡ, προϋπολογισμού περίπου 1εκ. ευρώ, με την ονομασία ΕΥΔΟΚΙΜΗ ΓΗ.

Δυο προγράμματα υποτροφιών μεταπτυχιακών σπουδών (90 στο σύνολό τους) σε τεχνολογίες φυσικού αερίου & διαχείρισης ενεργειακών πόρων, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο και το ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας, με συνολικό προϋπολογισμό 1 εκ. ευρώ.

Ένα πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης στην τεχνολογία φυσικού αερίου, που υλοποιείται από το Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Τ.Ε.Ι. Καβάλας), ο συνολικός προϋπολογισμός του οποίου ανέρχεται στα €330.000.

Μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές στους Δήμους Μαραθώνα, Νέας Μάκρης, Πικερμίου και Ραφήνας, το Ίδρυμα  έκανε συστηματική διερεύνηση των αναγκών που ανέκυψαν  και σχεδίασε ένα πρόγραμμα για τη μερική ανακούφιση των πληγέντων. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει προσφορά επιδομάτων στους πιο ευάλωτους πυρόπληκτους, καθώς και χρηματοδότηση προγράμματος ψυχοκοινωνικής στήριξης των πληγέντων. Την χρηματοδότηση του προγράμματος αυτού, που θα συνεχισθεί και το 2019, ανέλαβε το Ίδρυμα της Coca Cola. (The Coca-Cola Foundation.)To Social Dynamo είναι ένας ειδικός φορέας του Ιδρύματος που άρχισε να λειτουργεί από τον Φεβρουάριο του 2017 σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων και στηρίζει οργανωτικά με συνεχή εκπαίδευση Μ.Κ.Ο. και άτυπες ομάδες της κοινωνίας των πολιτών

Μέχρι το τέλος του 2018 το Social Dynamo προσέφερε επιμόρφωση σε 363 διαφορετικές οργανώσεις και ομάδες μέσω 1809 συμμετοχών. 

παρουσιάστηκε ως case study βέλτιστης πρακτικής σε διεθνή έρευνα του NPC (New Philanthropy Capital) και του Lloyds Foundation για θέματα capacity building ( σημ. Πελασγικῆς ἡ σημασία τοῦ  capacity building :  διαδικασία ἐνδυναμώσεως ἑνός ὀργανισμοῦ μέ σκοπό τήν αὔξηση τῆς ἀποτελεσματικότητός του καί τῆς ἀπηχήσεώς του πρός τόν κόσμο) ,
έχει δημιουργήσει ευκαιρίες για παροχή εκπαίδευσης στο προσωπικό των ελληνικών ΜΚΟ από τεχνικούς εμπειρογνώμονες από το Ηνωμένο Βασίλειο, τις Κάτω Χώρες και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Με δεδομένο ότι το Social Dynamo βρίσκεται πλέον σε φάση ωρίμανσης, διερευνάται η επέκταση των υπηρεσιών του και σε άλλες πόλεις εκτός Αθηνών.

Ο ιστότοπος blod.gr (ακρωνύμιο των λέξεων Bodossaki Lectures on Demand) είναι ο μοναδικός στη χώρα μας – και ένας από τους λίγους διεθνώς – που προβάλλει αποκλειστικά διαλέξεις. Δημιουργήθηκε τον Οκτώβριο του 2011 με πρωτοβουλία και δαπάνες του Ιδρύματος Μποδοσάκη και εντάσσεται στο πλαίσιο του πρωταρχικού στόχου του Ιδρύματος για την προαγωγή της παιδείας στην Ελλάδα. Πρόκειται για μια κοινωνική προσφορά χωρίς κερδοσκοπικό χαρακτήρα (όπως, εξάλλου, κάθε προσφορά του Ιδρύματος), η οποία αποσκοπεί στην διάδοση της γνώσης και του πνευματικού προβληματισμού στον τόπο μας, μέσω της αξιοποίησης της σύγχρονης τεχνολογίας.


(Σημ. Πελασγική) Ἡ κατηγορία τῆς Ἱστορίας καί οἱ ὁμιλητές,φαίνεται νά ἔχουν πολύ ἐνδιαφέρον ! ! ! Μιά ματιά ἐδῶ θά σᾶς πείσῃ... Κυριαρχοῦν Γαλλία,ἀριστερά,ἀντιστασιακοί τῆς ἑπταετίας,ὀθωμανική περίοδος,ἐννοεῖται «ἐμφύλιος» καί ἄλλα ...ἐνδιαφέροντα πού «προάγουν τήν παιδεία καί τόν πνευματικό προβληματισμό»...

* Δημήτρης Βλαστός  Γεννήθηκε στην Κέρκυρα. Σπούδασε Νομικά, Οικονομικά και Πολιτικές Επιστήμες στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Πανεπιστήμιο της Γενεύης. Μιλάει Αγγλικά και Γαλλικά.Άρχισε την επαγγελματική του καριέρα το 1962 ως Στέλεχος της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη των Ηνωμένων Εθνών, στην Γενεύη. Εν συνεχεία, διετέλεσε Στέλεχος, Διευθυντής και Σύμβουλος σε διάφορους οργανισμούς, μεταξύ των οποίων η SHELL, η ΕΤΒΑ και οι εταιρείες του Ομίλου Μποδοσάκη. Επίσης, διετέλεσε Σύμβουλος σε οικονομικά και επενδυτικά θέματα διαφόρων μεταλλευτικών και βιομηχανικών εταιριών, καθώς και Ειδικός Συνεργάτης του ΚΕΠΕ (Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών). Υπήρξε μέλος Δ.Σ. πολλών Εταιριών και Οργανισμών.Από το 1991 έως το 2007 ήταν Σύμβουλος και Γενικός Γραμματέας του Ιδρύματος Μποδοσάκη και από το 2007 έως και σήμερα είναι Πρόεδρος του ίδιου Ιδρύματος.
Παράλληλα, ήταν ιδρυτικό μέλος της ελληνικής περιβαλλοντικής οργάνωσης WWF, της οποίας από το 1999 έως το Μάιο 2010 υπήρξε Γενικός Γραμματέας.
Από το 2011 είναι Αντιπρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής της Εθνικής Βιβλιοθήκης και από το 2012 μέλος του Δ.Σ. του ΟΜΜΑ (ἀπό ἐδῶ)
Καί στήν συμβουλευτική ἐπιτροπή τοῦ egg. Τί εἶναι τό egg ; ΕΔΩ

Διαβᾶστε ἐπίσης :To Ίδρυμα Μποδοσάκη και ο ΤΑΡ ενώνουν τις δυνάμεις τους γα την υλοποίηση κοινωνικών και περιβαλλοντικών επενδύσεων

Ἡ Πελασγική

Πτολεμαῖοι Μακεδόνες !


«Οι Πτολεμαίοι Μακεδόνες αλλά και η πλειοψηφία των Ελλήνων, όσες προδοτικές συμφωνίες και αν επικυρωθούν στην Ελληνική βουλή, δεν θα πάψουμε ποτέ να φωνάζουμε και να θυμίζουμε με όλους τους τρόπους πως Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

Γι αυτό τον λόγο και με την άδεια του Δήμου Εορδαίας, στην είσοδο της πόλης και απέναντι από το Δημαρχείο της, δημιουργήσαμε το παρακάτω γκράφιτι.


Διαβᾶστε ὁλόκληρο τό θέμα : 

Έφτιαξαν γκράφιτι με την Ελληνική σημαία και τον Μέγα Αλέξανδρο στην είσοδο της Πτολεμαΐδας

Ἡ Πελασγική

Καί καλά,αὐτά τά «νούμερα» πάντα θά ὑπάρχουν,ἀλλά νά ὑπάρχουν καί ἄνθρωποι πού τούς πιστεύουν καί τούς στηρίζουν ; ! ! !


«ΠΡΟΕΔΡΕ ΚΡΑΤΑ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕ ΚΑΝΕΙΣ ΡΟΜΠΑ ΑΝ ΦΥΓΩ»!«Τά τρωκτικά,οἱ ἀρουραῖοι» 

Οἱ παραδόπιστοι,οἱ ἀθεόφοβοι ...


Αὐτούς θέλει τό Σύστημα ! Σ᾿αὐτούς στηρίζεται ΠΑΝΤΑ ! 

Ποιο μικρό κόμμα κάνει την έκπληξη και μπαίνει στην Βουλή;


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 

Αλβανία: Το κόμμα «Λύση για την Αλβανία» ζητά την απέλαση της Ελληνίδας πρέσβειρας
Τό κόμμα εἶναι τοῦ γνωστοῦ,πρώην δεξί χέρι τοῦ Ῥάμα καί γραμματέως του,φανατικοῦ ἀνθέλληνος,Κώτσου Κοκδῆμα.


Η αλβανική εφημερίδα Shekulli του Έλληνα «γενίτσαρου» Κοκδήμα κατηγορεί την Ελλάδα

Σύμπτωσις; 
Δέν ὑπάρχουν συμπτώσεις γιά τό Σύστημα,μόνον γιά τούς ΑΦΕΛΕΙΣ ...

Ἡ Πελασγική


Πέμπτη, 14 Φεβρουαρίου 2019

Οἱ μπολσεβίκοι χτυποῦν ἀλύπητα γιά νά τελειώσουν τήν Ἑλλάδα ...


Ἡ Ἑλλάς τετέλεσται ;  


Πέρασε τελικά η θρησκευτική ουδετερότητα

Πέρασε τελικά το άρθρο 3 για τις σχέσεις Εκκλησίας - Κράτους
ΥΠΟΚΡΙΤΗ,ΦΑΡΙΣΑΙΕ,ΧΑΒΑΝΑΓΚΙΛΑ 


Λᾶβε ὑπ᾿ὅψιν σου ὅμως πώς : 

Ἡ Ἑλλάδα ΠΟΤΕ δέν πεθαίνει,δέν τήν σκιάζει φοβέρα καμμιά,μόνο λίγο καιρό ξαποσταίνει καί ξανά ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΟΞΑ τραβᾶ ! ! ! Ἡ Πελασγική