" ...μητρός τε καὶ πατρὸς καὶ τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρὶς καὶ σεμνότερον καὶ ἁγιώτερον καὶ ἐν μείζονι μοίρᾳ καὶ παρὰ θεοῖς καὶ παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2015

Ἡ πιό ξεκάθαρη θέση γιά ἐπιστροφή στό ἐθνικό νόμισμα εἶναι τῆς Χρυσῆς ΑὐγῆςΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου