" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2015

Μᾶς τό φωνάζουν ἀλλά πού νά τό καταλάβουμε οἱ νεοέλληνες !!!

Ὁ συριζα πῆρε σχεδόν 36%, μία εὐρεῖα πλειοψηφία πού ἀποδεικνύει πέραν τοῦ ὅτι μιά χαρά περνᾶμε μέ τά μνημόνια ( θάρθουν κι' ἄλλα ὁσονούπω) ἀλλά καί κάτι ἀκόμη πού ἐνῶ τό διατυμπάνιζαν μέ τά λάβαρά τους ( τά ὁποῖα βεβαίως κρατοῦσαν οἱ ...ἑλλαδίτες καί οἱ ἄλλοι ...ἑλλαδίτες) στήν οὐσία πέραν ἀπό τούς ...ἄλλους ἑλλαδίτες οἱ ὑπόλοιποι δέν ἤξεραν τί ἀκριβῶς ἀνέμιζαν ὅλο καμάρι ! ! !


 οἱ ἄλλοι ...ἑλλαδίτες


οἱ κατακαημένοι ἑλλαδίτες

Τί ἔλεγε ἡ παντιέρα πού ἀνέμιζαν ; L'  altra Europa con Tsipras δηλαδή τήν ἄλλη Εὐρώπη, ἐν προκειμένω Ἐλλάδα, πού διακαῶς ἡ ΝΤΠ προσπαθεῖ νά ἐπιβάλλει ! Τήν Εὐρώπη τοῦ πολυπόθητου σχεδίου τους... 

 Τελικῶς ποιός ξέρει μπορεῖ νά ἀρέσει αὐτή ἡ πολυπολιτισμική μπασταρδεμένη Εὐρώπη καί στούς Ἑλλαδίτες ...
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου