" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2015

Κάποιοι τούς τά εἶπαν ἔστω καί ἔτσι...

Ψηφοδέλτιο σέ ἐκλογικό τμῆμα τοῦ Ναυπλίου : Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου