" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου 2015

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ ΠΟΥ ΤΟ 1941 «ΑΠΕΔΟΚΙΜΑΖΕ ΤΙΣ ΩΜΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΩΝ»; O ΒΑΓΓΕΛΑΣ ΞΕΡΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙ;


meimarakisΣτην εφημερίδα «Ακρόπολις» της 5ης Ιουνίου 1941, δημοσιεύθηκε η παρακάτω είδηση: «Εκ των παρεπιδημούντων Κρητών πολιτευτών επεσκέφθησαν τον κ. πρόεδρον της Κυβερνήσεως χθες οι κ.κ. Ιωσήφ Κούνδουρος, Βασίλειος Μεϊμαράκης, Γεώργιος Τσόντος Βάρδας, Νικόλαος Τζερμιάς και έφεδροι αξιωματικοί απολυθέντες, οίτινες μετ’ αποτροπιασμού απεδοκίμασαν τας ωμότητας της Κρήτης εις βάρος Γερμανών στρατιωτών. Ωσαύτως άπαντες εδήλωσαν, ότι τίθενται κατά τας κρισίμους ταύτας στιγμάς παρά το πλευρόν της Κυβερνήσεως, ίνα παράσχουν τας υπηρεσίας των υπέρ των γενικωτέρων συμφερόντων της πατρίδος και ιδιαιτέρως της Κρήτης. Ο κ. πρόεδρος της Κυβερνήσεως ηυχαρίστησε πάντας διά τα πατριωτικά των αισθήματα και διά την συνδρομήν των εις το έργον της Κυβερνήσεως, συνέστησεν δε όπως ενασκήσουν πάντες την επίδρασίν των ίνα τώρα οι Κρήτες τηρήσωσι απόλυτον νομιμοφροσύνην και τάξιν παραδειγματικήν προς τας αρχάς Κατοχής του Άξονος».


Άραγε, ποιος είναι αυτός ο Μεϊμαράκης; Ο… σέξι Βαγγέλας ξέρει να μας πει;


Σχόλιο Ἑλλάς ΑἰώνιονΟ Ευάγγελος-Βασίλειος Μεϊμαράκης γεννήθηκε στην Αθήνα (1953) και είναι γιος του Ιωάννη Μεϊμαράκη, βουλευτή Ηρακλείου με την ΕΡΕ, και μικρανιψιός του Βασίλειου Μεϊμαράκη, βουλευτή Ηρακλείου με το Λαϊκό Κόμμα. 
Καί ἐπειδή προφανῶς τιμοῦσαν ὑπέρ τοῦ δέοντος τόν θεῖο τους πῆρε καί τιμητικά τό ὄνομά του μαζί μέ τό Εὐάγγελος !

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου