" ...μητρός τε καὶ πατρὸς καὶ τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρὶς καὶ σεμνότερον καὶ ἁγιώτερον καὶ ἐν μείζονι μοίρᾳ καὶ παρὰ θεοῖς καὶ παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2015

Κρατικὸς ὑπάλληλος ἀριστερός, ἀπειλεῖ τὸν κόσμο πὼς ἂν δὲν ἐπιστρέψῃ τὰ χρήματα στὶς τράπεζες, θὰ τιμωρηθῆ.

Ὁ Ἀλεξιάδης ποὺ ἀγωνίζεται γιὰ τὸ …«καλό» μας!!!

Ὁ Ἀλεξιάδης ποὺ ἀγωνίζεται γιὰ τὸ ...«καλό» μας!!!Κρατικὸς ὑπάλληλος ἀριστερός, ἀπειλεῖ τὸν κόσμο πὼς ἂν δὲν ἐπιστρέψῃ τὰ χρήματα στὶς τράπεζες, θὰ τιμωρηθῆ. 
 
Πρόκειται γιὰ τὸν Τρύφωνα Ἀλεξιάδη, ποὺ ἀγωνίζεται γιὰ τὸ καλό μας. 
  Τὸ κράτος λοιπόν, ζητᾶ ἐπιστροφὴ τῶν μετρητῶν γιὰ νὰ τὰ κλέψῃ «νόμιμα» ἀπὸ τοὺς τραπεζικοὺς λογαριασμούς, τοὺς ὁποίους καὶ ἐλέγχει ἀπόλυτα. Αὐτὸ θὰ ἐπιτρέψη νὰ γίνη ἐπιτέλους τὸ κούρεμα (ληστεία) τῶν καταθέσεων καὶ ἡ τρίτη κατὰ σειρὰ ἀνακεφαλαίωση (ληστεία) τοῦ ζόμπι/φαλιρισμένου τραπεζικοῦ συστήματος, ποὺ κατέστρεψε τὴν χώρα. 
  Οὔτε εὑρῶ στὶς τράπεζες. Στάσις πληρωμῶν, φοροδιαφυγὴ καὶ ἀντίσταση μέχρι νᾶ καταρρεύσῃ τὸ σάπιο καθεστὼς τῶν τοποτηρητῶν-γκαουλάιτερ τῶν Εὐρωπαίων κατακτητῶν.
  Εὐθύμης Μαραμῆς πηγή
Φιλοσοφία - Ἔρευνα 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου