" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Σάββατο, 24 Ιανουαρίου 2015

Έτσι θα διαφυλάξουμε το εκλογικό αποτέλεσμα! - Οδηγίες προς εκλογικούς αντιπροσώπους ώστε να μην χαθεί ούτε ψήφος

Έτσι θα διαφυλάξουμε το εκλογικό αποτέλεσμα! - Οδηγίες προς εκλογικούς αντιπροσώπους ώστε να μην χαθεί ούτε ψήφος

Αύριο είναι η μεγάλη μέρα της εκλογικής μάχης. Ήδη δεκάδες χιλιάδες φίλοι της Χρυσής Αυγής έχουν λάβει τους διορισμούς τους, στελεχώνοντας όλα τα εκλογικά τμήματα σε ολόκληρη την χώρα, ενώ ακόμα περισσότεροι συρρέουν μέχρι τελευταία στιγμή, προκειμένου να λάβουν τα σχετικά έγγραφα. Σας παρουσιάζουμε μία περίληψη των σχετικών διατάξεων σχετικά με το πότε ένα ψηφοδέλτιο κρίνεται άκυρο ή έγκυρο, έτσι ώστε να μην προσπαθήσει κανένα σκυλί του μνημονιακού καθεστώτος να ακυρώσει ψηφοδέλτιο της Χρυσής Αυγής, αλλοιώνοντας την Λαϊκή Βούληση. 

Α.- Οι περιπτώσεις των άκυρων ψηφοδελτίων περιγράφονται στον νόμο (πδ 26/2012). Οι συνηθέστερες περιπτώσεις αναμφίβολα άκυρων ψηφοδελτίων είναι:

α) Ο φάκελος είναι κενός ή δεν περιέχει κανένα ψηφοδέλτιο.

β) Το ψηφοδέλτιο δεν περιέχεται μέσα στον κανονικό φάκελο που δόθηκε.

γ) Ο φάκελος περιέχει περισσότερα ψηφοδέλτια, του ίδιου ή διαφορετικού κόμματος.

δ) Το ψηφοδέλτιο δεν είναι έντυπο ή δεν είναι της συγκεκριμένης εκλογικής περιφέρειας.

ε) Το ψηφοδέλτιο (ή και ο φάκελος στον οποίο βρίσκεται) φέρει αλλοιώσεις, υπογραμμίσεις, διαγραφές ή περιέχει λέξεις ή φράσεις.

Αυτές είναι χαρακτηριστικές περιπτώσεις σκόπιμα άκυρων ψηφοδελτίων, και δεν γεννάται αμφισβήτηση για την ακυρότητα τους.

Β.- Περαιτέρω, από τη διάταξης του άρθρου 73 §2  του Π.Δ. 26/2012 ορίζεται ότι: είναι άκυρο το ψηφοδέλτιο που φέρει στίγματα ή σημεία, τα οποία δύνανται να αποτελέσουν διακριτικά γνωρίσματα (σημάδια), που παραβιάζουν το απόρρητο της ψήφου.

Όπως έχει παγιωθεί νομολογιακά, διακριτικό γνώρισμα που παραβιάζει το επιβαλλόμενο από το άρθρο 51§3 του Συντάγματος απόρρητο της ψηφοφορίας αποτελεί μόνο εκείνο το σημείο, στίγμα, σχίσιμο, κηλίδα, γραμμή, τελεία κλπ., το οποίο δεν είναι τυχαίο, αλλά κατά τα διδάγματα της λογικής και της ανθρώπινης εμπειρίας, μπορεί να οδηγήσει στον προσδιορισμό, αμέσως ή εμμέσως, του εκλογέα που ψήφισε με το συγκεκριμένο ψηφοδέλτιο. Το ζήτημα αν συντρέχουν κάθε φορά οι παραπάνω προϋποθέσεις είναι ζήτημα πραγματικό και κρίνεται ενόψει του είδους των σημείων, της θέσης αυτών, του τρόπου της χάραξής τους και των λοιπών στοιχείων, από τα οποία μπορεί να συναχθεί το τυχαίο ή σκόπιμο της ύπαρξής τους. Σε περίπτωση αμφιβολίας το ψηφοδέλτιο πρέπει να θεωρείται έγκυρο, ενόψει της συνταγματικής κατοχύρωσης του εκλογικού δικαιώματος (μεταξύ άλλων ΑΕΔ 11/2011, 1/2009, 37/2008, 16/2005, 9/2001, 26/1999).

Με γνώμονα τα παραπάνω και κατά περίπτωση:

Β1.- Έχει κριθεί ΩΣ ΑΚΥΡΟ το ψηφοδέλτιο που:

a.- Έφερε σταυρό πράσινου χρώματος ή οποιουδήποτε άλλου χρώματος (πέρα από το επιτρεπόμενο μαύρο ή γαλάζιο).

b.- Ήταν κομμένο κατά την άνω αριστερή γωνία του.

c.- Έφερε γραμμή πλαγίως και καθέτως γραμμένη με μπλε στυλό.

d.- Έφερε ημισέληνο σε σχήμα παρένθεσης, εμπρός από το όνομα υποψηφίου.

e.- Έφερε αρχικά υποψηφίου ή αστερίσκο (αντί σταυρού) ή V.

f.- Έφερε σταυρό μέσα σε κύκλο ή σε άλλη θέση του ψηφοδελτίου, και όχι δίπλα σε όνομα υποψηφίου.

g.- Έφερε στίγματα, προσδιοριστικά της ταυτότητας του εκλογέα.

h.- Έφερε κηλίδα από μελάνη στο διάκενο μεταξύ ονόματος και επωνύμου υποψηφίου.

i.- Έφερε το χαρακτηριστικό γράμμα Χ στην πίσω πλευρά του.

j.- Ήταν διπλωμένο κατά ιδιόρρυθμο τρόπο (και όχι κατά τον συνήθη).

Β2.- Αντίθετα έχει κριθεί ΩΣ ΕΓΚΥΡΟ το ψηφοδέλτιο που:

a.- Έφερε σταυρό προτίμησης σημειωμένο κακότεχνα ο οποίος δεν έχει τις γραμμές του εντελώς κάθετες μεταξύ τους (ώστε το σημείο  να  μοιάζει  με  Χ) ή δεν είναι απόλυτα ευθείες ή δεν έχουν και τις τέσσερις πλευρές του ισομεγέθεις ή γράφτηκε με περισσότερες από μία προσπάθειες, γιατί κατά την κοινή πείρα οι ιδιορρυθμίες αυτές και παρεκκλίσεις οφείλονται σε πολλούς παράγοντες, όπως ο γραφικός χαρακτήρας κάθε ψηφοφόρου, η όρασή του, η ηλικία του, η σπουδή κατά τη χάραξη  και οι ειδικές αντικειμενικές και ψυχολογικές συνθήκες κάτω από τις οποίες διεξάγεται η ψηφοφορία.

b.- Έφερε σταυρό χαραγμένο με μαρκαδόρο ή μολύβι.

c.- Έφερε αποτύπωμα από σταυρό προτίμησης, χαραγμένο σε προηγούμενο ψηφοδέλτιο.

d.- Έφερε (στο ίδιο ψηφοδέλτιο) σταυρούς με διάφορο χρώμα μελάνης -μαύρο και μπλε ή γαλάζιο και μπλε ή οι σταυροί είχαν χαραχθεί με διαφορετικό τρόπο στο ίδιο ψηφοδέλτιο, όπως πχ η θέση ενός κανονικού σταυρού και ενός σταυρού σε σχήμα Χ ή ενός κανονικού σταυρού και ενός κακοσχηματισμένου σταυρού σε διαφορετικούς υποψηφίους (γιατί είναι σύνηθες το φαινόμενο, να παρέχεται εκ των προτέρων στον ψηφοφόρο ψηφοδέλτιο με σημειωμένο τον σταυρό προτιμήσεως από το εκλογικό κέντρο του υποψηφίου και εν συνεχεία ο ψηφοφόρος να προσθέτει και άλλο σταυρό υπέρ άλλου υποψηφίου της επιλογής του), εφόσον όμως, η θέση, ο αριθμός των σταυρών ή ο τρόπος χαράξεως αυτών δεν συνδέονται, με πρόθεση αποκαλύψεως της ταυτότητας του ψηφοφόρου, δεν επάγονται ακυρότητα του ψηφοδελτίου.

e.- Έφερε «τυχαίες και ανεπαίσθητες» μελανιές στην πίσω πλευρά.

f.- Έφερε σταυρούς προτίμησης χαραγμένους σε διάφορη πλευρά (ένα δεξιά και ένα αριστερά) ή σημείωση δύο συνεχόμενων σταυρών από τη μία ή την άλλη πλευρά του ίδιου ή άλλου ονόματος.

g.- Έφερε σταυρούς προτίμησης σε περισσότερους από τους επιτρεπόμενους υποψήφιους ή σε περισσοτέρους από τους μισούς υποψηφίους.

Εν τέλει, ο κανόνας που ακολουθείται στην πράξη και νομολογιακά, είναι να μην ακυρώνονται αμφισβητούμενα ψηφοδέλτια γιατί αυτό συνιστά αλλοίωση της λαϊκής βούλησης. 

Επιπλέον αυτών: Ο κάθε εκλογικός αντιπρόσωπος οφείλει να καταγράψει τον αριθμό εγγεγραμμένων, τον αριθμό ψηφισάντων και τον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε κόμμα ξεχωριστά, παίρνοντας παράλληλα την σφραγίδα και την υπογραφή του δικαστικού αντιπροσώπου στο χαρτί των αποτελεσμάτων. Με αυτόν τον τρόπο η χούντα Σαμαρά δεν θα μπορέσει με κανένα τρόπο να λειτουργήσει τα γνωστά κυκλώματά της, ώστε να γλιτώσει από την Λαϊκή Ετυμηγορία. 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου