" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Δευτέρα, 5 Ιανουαρίου 2015

Τώρα ποὺ ἔρχονται τὰ λιγούρια…


Τώρα ποὺ ἔρχονται τὰ λιγούρια...4 
Νὰ προσέχουμε. Νὰ προσέχουμε πάρα πολύ. Διότι ἐτοῦτοι εἶναι πιὸ ξελιγωμένοι ἀπὸ κάθε ἄλλον προηγούμενό τους!!! Διότι αὐτοὶ εἶναι πολὺ χειρότεροι ἀπὸ ὅ,τι ἦσαν τὰ μΠατΣοΚια πρὸ τοῦ 1981. Βλέπετε… Ἐτοῦτοι ἦσαν στὴν …«ἀπ΄ ἔξω» γιὰ περισσόρο ἀπὸ ἕναν αἰῶνα. 

Τώρα ποὺ ἔρχονται τὰ λιγούρια...2

Ξέρετε τί ἀπωθημένα ἔχουν μαζέψει ἐδῶ κι ἕναν αἰῶνα ἐτοῦτα τά νούμερα; Ξέρετε τί εἶναι νά εἶσαι στήν …«ἀπ’ ἔξω» καί νά σοῦ πετοῦν μερικά κοκκαλάκια, τήν στιγμή πού ἄλλοι, οἱ πάρα πολλοὶ ἄλλοι, τρωγοπίνουν ἀσύστολα;

Μεγάλο τὸ στερητικὸ σύνδρομο φίλοι μου… Πολὺ μεγάλο… Καὶ ἡ ἀπόδειξις εἶναι οἱ …λογαριασμοί τους!!!

Τώρα ποὺ ἔρχονται τὰ λιγούρια...1

Μὰ τὶς ἐκλογὲς μᾶς τὶς …ΕΠΕΒΑΛΑΝ!!!

Ἄλλως τε, ἀκόμη καὶ οἱ πιὸ δύσπιστοι ἀντιλαμβάνονται,πὼς πέραν τῶν εὐχολογίων, ἤδη ἡ ἁρπακτὴ ξεκίνησε. Καὶ πολὺ φοβᾶμαι πὼς αὐτὴν ἡ ἁρπακτὴ θὰ εἶναι καὶ ἡ …τελική!!!

(Ἀντι) Φασισμός Α.Ε.; Ἤ… Οἱ τοκογλύφοι συσπειρώνουν τοὺς ἐχθροὺς τῶν ἐχθρῶν τους!!!

Γιατί τό φοβᾶμαι κάτι τέτοιο;
 

Χμμμ… Δὲν τὸ φοβᾶμαι ἀκριβῶς. Τὸ περιμένω. ΠΡΕΠΕΙ νὰ περάσουμε κι ἀπὸ αὐτὴν τὴν κατάστασιν, πρὸ κειμένου νὰ ξεκολλήσουμε ἀπὸ τὰ ὀθωμανικά μας κατάλοιπα, ποὺ ἐδῶ καὶ δύο αἰῶνες μᾶς ταλανίζουν καὶ μᾶς κρατοῦν δουλοποιημένα ὄντα, εὔκολα χειραγωγούμενα καὶ ἀπολύτως ὑπάκουα.

Μᾶς ἔπεισαν κάτι Κωλέττηδες κάποτε πὼς αὐτὸς ὁ τρόπος διακυβερνήσεως εἶναι καὶ ὁ καλλίτερος. Μᾶς φόρτωσαν καὶ μίαν …«ἐπανάστασιν», ἀπόγονοι Φωκάδων-Καλλέργηδων πάντα, γιὰ νὰ μᾶς …«πείσουν» πὼς τὸ …«Σύνταγμα» ἦταν δική μας κατάκτησις. Χά…!!!
 

Σήμερα, δύο σχεδὸν αἰῶνες μετά, ἀντιλαμβανόμεθα πὼς ἀκόμη κι αὐτὸ μᾶς τὸ …«προσέφεραν» τὰ γνωστὰ ἀφεντικὰ τῶν ἐπιστατῶν. Καροτάκι ἦταν. Καὶ μάλιστα ἀπὸ ἐκεῖνα τὰ καρότα ποὺ δὲν τὰ τρῶς… Σὲ …τρώγουν!!!

Δὲν μᾶς χάρισαν κάτι. Μᾶς ἔβαλαν τυράκι στὴν φάκα κι ἐμεῖς πιαστήκαμε πανεύκολα.


 Greece_as_a_kingdom_or_a_statistical_des
(κατεβάστε τὸ βιβλίο… Ἔχει πολλὰ ἐνδιαφέροντα στοιχεῖα γιὰ τὸ πῶς μᾶς ἔχουν στοχεύσει ἐδῶ καὶ δύο αἰῶνες)

Πίσω ἀπὸ κάθε σταγόνα Ἑλληνικοῦ αἵματος, ἕνας Rothschild!!!

Ἐτοῦτοι λοιπὸν δὲν θάάάάάὰ γίνουν ΝΑΙ-ΝΑΙκοι. Εἶναι ἤδη ΝΑΙ-ΝΑΙκοι!!! Καὶ εἶναι ΝΑΙ-ΝΑΙκοι διότι ἐξουσία δὲν θὰ ἔβλεπαν οὔτε σὲ …ἑκατὸ χρόνια.
 

Ἄς ὄψονται ὅμως τὰ σχέδια τῆς Νέας (καὶ παλαιᾶς) τάξεως, ποὺ ἀναζητοῦσε «ἐναλλακτικές» σοσιαλΗστ(ρ)ικές. Κι ἔτσι …«μετηλλάχθησαν» τὰ ἔμπειρα, στὴν ἁρπακτή, μΠατΣοΚια σὲ τΣΥΡΙΖΑιόπαιδα, ἀλλὰ ταὐτοχρόνως …ἀνεμορφώθησαν (ὄχι, δὲν παρεμορφώθησαν. Πάντα ἔτσι ἤσαν!!!) σὲ κάτι πιὸ …συμβατὸ μὲ τὰ σχέδια τοῦ Soros. Στὰ κομμάτια καὶ στὸν ἀγύριστο πῆγαν κάτι κατάλοιπα πατριωτισμοῦ. (Λέμε κι ἀστεῖα κάπου κάπου…) Τώρα μετρᾶ μόνον ἡ (δική τους) ἐπιβίωσις. Δῆλα δὴ τώρα παίζει τὸ «ὁ θάνατός ΜΑΣ, ἡ ζωή τους»!!!
Τί σημαίνει αὐτό;

«Πορτοκαλί» «ἐπαναστάτες», ποὺ εἶναι ΟΛΟΙ τους …«Πακιστανοί», ποὺ θεωροῦν πὼς ἡ Μακεδονία ΔΕΝ εἶναι ἑλληνική, ποὺ πασχίζουν μὲ ὅλες τους τὶς δυνάμεις νὰ καταργήσουν τὰ σύνορα, ποὺ μισοῦν κάθε τὶ ἐλληνικό, ποὺ πολέμησαν μὲ ΟΛΕΣ τους τὶς δυνάμεις τὴν ἑλληνικὴ ἐπιχειρηματικότητα, στὸν βωμὸ τοῦ …συνδικαλισμοῦ τους, ποὺ συντάσσονται μὲ τὴν ἐπιβολὴ τῆς μεταλλαγμένης τροφῆς* καθολικῶς, ποὺ βλέπουν ἑλληνικὴ σημαία καὶ θέλουν νὰ ΣΚΟΤΩΣΟΥΝ τὸν …«φασίστα»** ποὺ τὴν κρατᾶ, ποὺ δὲν γνωρίζουν τὸ ὄνομα Rothschild, ποὺ σπεύδουν νὰ κάνουν ὅλα τὰ χατήρια τῶν Τούρκων στὴν Θράκη, ποὺ γιὰ αὐτοὺς εἶναι σημαντικότεροι οἱ Σκοπιανοί, οἱ Ἀλβανοί, οἱ Βούλγαροι καὶ κάθε ἄλλος, ἀπὸ κάθε πλευρὰ τοῦ πλανήτου, ἀπὸ τὸν ὁποιονδήποτε Ἕλληνα, ποὺ προωθοῦν τὴν ὁμοφυλοποίησιν τῆς κοινωνίας μας, ποὺ ἀπολαμβάνουν καὶ χαίρονται νὰ εἰσέρχονται κατὰ χιλιάδες ὅλες οἱ φυλὲς τοῦ πλανήτου στὴν χώρα, παραβιάζοντας τὰ σύνορά μας καὶ ἀλλοιώνοντας τοὺς κοινωνικοὺς ἱστούς, ποὺ ἐπιδιώκουν κοινωνικὲς ὁμογενοποιήσεις, ποὺ τελικῶς ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ κι ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ μὲ τὸν πιὸ ἀπόλυτο τρόπο, τὴν ἀτζέντα τῆς Νέας (καὶ παλαιᾶς) τάξεως πραγμάτων!!!
 
ΠΙστότερα σκυλάκια δὲν θὰ μποροῦσαν νὰ βροῦν οἱ παγκοσμιοποιητές!!! (Ὄχι δῆλα δὴ πὼς οἱ ἄλλοι, οἱ φερόμενοι ὡς …δεξιοί, πηγαίνουν πίσω!!! Σιγά! Ἴδια σόγια εἶναι!!!)

Ἐν τάξει… Εἶμαι θυμωμένη μὲ κάθε ἕναν ποὺ μᾶς μεταχειρίζεται σὰν μᾶζα, κι ἐπὶ πλέον μὲ κάθε εὐκαιρία «τσιμπολογᾶ» ἀπὸ ὅπου μπορεῖ νὰ …«τσιμπολογήσῃ»,  πρὸ κειμένου αὐτὸς νὰ κερδίσῃ τόσα, ὥςτὲ νὰ ἐξασφαλισθοῦν ἔως …ἑννάτης γενεᾶς οἱ ἀπόγονοί του. Ἡ πλεονεξία τους εἶναι τοὐλάχιστον …θορυβώδης!!! Τὸ ἴδιο ἀκριβῶς συμβαίνει καὶ μὲ τὴν …φαντασία τους!!! Εἶναι ἀστείρευτη…!!!


Κακὰ τὰ ψέμματα…

Ὅταν βλέπουμε κάποιον ὑβριστικῶς νὰ διαβιῇ, καὶ μάλιστα μὲ αὐτὸν τὸν αἰσχρότατον καὶ ἀνήθικον τρόπο, προσβάλλοντας καὶ τὴν νοημοσύνη μας, μὰ κυρίως τὸ δικαίωμά μας στὴν ἐπιβίωσιν, εἶναι εὔκολο νὰ μποῦμε στὸν πειρασμὸ νὰ τὸν μιμηθοῦμε, ἐὰν μᾶς δοθῇ ἡ εὐκαιρία. Ὅμως ἐκεῖ εἶναι ἡ διαφορά μας μὲ ὅλους αὐτούς.

Ἐμεῖς ΜΠΟΡΟΥΜΕ νὰ μὴν τοὺς ὁμοιάσουμε. Αὐτοὶ ἀδυνατοῦν  νὰ μὴν συμπεριφερθοῦν μὲ τὸν τρόπο ποὺ τοὺς προγραμμάτισαν. Δῆλα δὴ ἡ προσωπικὴ ἐπιλογή, σὰν ἀνθρώπινον δικαίωμα, ἔχει …ἀκυρωθεῖ σὲ αὐτὰ τὰ ὄντα, διότι εἶναι πρὸ πολλοῦ …«προγραμματισμένα».
 
Ἀλοίμονο στοὺς ψηφοφόρους  τους, ποὺ γιὰ ἀκόμη μίαν φορὰ θὰ προδοθοῦν. (Τί παράξενο;)


Φιλονόη.
* Γιὰ νὰ μὴν ἰσοπεδώνῳ τὰ πάντα, πρέπει νὰ ἀναγνωρίσῳ σὲ πρόσωπα, ὄχι στὸ ἐν λόγῳ ἀπόκομμα, τὶς σοβαρότερες προσπάθειες προστασίας τῶν σπόρων μας. Αὐτοὶ ὅμως εἶναι ψηφοφόροι κι ὄχι …«ἐκπρόσωποι».
** Τὸ νὰ κρατᾷ κάποιος τὴν σημαία του, νὰ τὴν τιμᾷ, νὰ τὴν ὑπερασπίζεται ἀποδεικνύει ἁπλῶς πὼς ἀγαπᾶ τὴν Πατρίδα του. Αὐτοί ποιᾶς πατρῖδος σημαία ὑπερασπίζονται; Ὑπό ποίαν σημαία ἀγωνίζονται; Μήπως τῆς …OTPOR, τοῦ Indymeidia καί τελικῶς τῆς χρηματοδοτήσεως τοῦ Soros;;;

 Τώρα ποὺ ἔρχονται τὰ λιγούρια...3

φωτογραφίες ἀπὸ ἐδῶ, ἐδῶ κι ἐδῶ.

ἀπό : Φιλονόη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου