" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2015

Ἡ ἐλπίδα ἦρθε ὄχι ὅμως γιά τούς Ἕλληνες ...
Τελικῶς στό μόνο σημεῖο πού ἦταν συνεπής ὁ Τσίπρας σέ σχέση μέ τίς προεκλογικές του ἐξαγγελίες, ἦταν στό θέμα τῶν ἀλλοδαπῶν ἐν Ἑλλάδι ! 
Μάλιστα, τῶν ξένων καί ὄχι τῶν Ἑλλήνων ! 

Πρῶτο του μέλημα, λοιπόν, ἀπό τήν ἐπομένη τῆς ἀναλήψεως τῆς ἐξουσίας, τό πῶς θά ἱκανοποιήσουν τούς ἀλλοδαπούς πού βρίσκονται στήν χῶρα αὐτή,καί κυρίως τούς παρανόμως εἰσελθόντες ! 

Μέχρι σήμερα, καί ἀφοῦ ἔκλεισε τίς σαράντα ἡμέρες ἡ λεχῶνα κυβέρνηση, γιά ἐμᾶς τούς Ἕλληνες πολίτες μᾶς ἔκανε τό "κόκκινο αὐγό" βάζοντάς μας στήν πορεία ἑνός νέου μνημονείου, στούς λαθρό καί μή μετανάστες ἔδωσε τά ΠΑΝΤΑ ! 

Γιατί ἄραγε; Μήπως ὁ κ. Τσίπρας και οἱ συν αὐτῷ συνιστῶσες γνωρίζουν κάτι πού ἐμεῖς ἀπλά ...ὑποπτευόμαστε; ...

Ἡ ἐλπίδα ἦρθε, ἀλλά εἶχε ἄλλον ...παραλήπτη !

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου