" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2015

«Ἕνα ἔθνος δέν μπορεῖ νά ἐπιβιώσει ἀπό τήν προδοσία στό ἐσωτερικό του»


«Ἕνα ἔθνος μπορεῖ νά ἐπιζήσει ἀπό τούς ἀνόητους καί ἀκόμα καί τούς φιλόδοξούς του. Ἀλλά δεν μπορεῖ νά ἐπιζήσει ἀπό τήν προδοσία στό ἐσωτερικό του.
 Ἕνας ἐχθρός πρό τῶν πυλῶν εἶναι λιγότερο τρομερός γιατί εἶναι γνωστός καί κρατᾶ τήν σημαῖα του ὑψωμένη. Ἀλλά ὁ προδότης κινεῖται μεταξύ αὐτῶν πού βρίσκονται έντός τῶν πυλῶν έλεύθερα, οἱ δικοί του ὕπουλοι ψίθυροι σιγοψιθυρίζονται μέσα σ’ ὅλες τίς αὐλές, ἀκούγονται μέχρι τίς αἴθουσες τῆς ἴδιας τῆς κυβέρνησης. Γιατί ὁ προδότης δέν φαίνεται καθόλου ὡς προδότης: Μιλᾶ μέ προφορά γνωστή στά θύματά του, καί φορᾶ τά πρόσωπά τους καί τά ἐνδύματά τους, ἀπευθύνεται στή μικροψυχία πού βρίσκεται βαθιά στίς ψυχές ὅλων τῶν ἀνθρώπων. Σαπίζει τήν ψυχή ἑνός ἔθνους, ἐργάζεται κρυφά καί μυστικά στήν νύχτα για να ὑπονομεύσει τούς στυλοβάτες τῆς πόλης, μολύνει τό πολιτικό σῶμα ἔτσι ὥστε νά μήν μπορεῖ πλέον νά ἀντισταθεῖ. Τόν δολοφόνο πρέπει νά τόν φοβᾶσαι λιγότερο. Ὁ προδότης εἶναι ἡ μάστιγα ».


- Μάρκος Τύλλιος ΚΙΚΕΡΩΝ (Marcus Tullius Cicero), 106 π.Χ. - 43 π.Χ. Ρωμαίος φιλόσοφος, πολιτικός, δικηγόρος, ρήτορας, ύπατος και συνταγματολόγος. Θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους ρήτορες και συγγραφείς στη λατινική γλώσσα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου