" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2015

ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΛΟΓΟΥΣ:


ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΛΟΓΟΥΣ:
 

1. Κάθε είδους τσιπ στην ‘’κάρτα του πολίτη’’ –που λειτουργεί , δηλαδή, είτε εξ’ επαφής είτε εξ’ αποστάσεως- συνιστά έναν κινητό φάκελο ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Μάλιστα το εξ’ αποστάσεως ελεγχόμενο τσιπ μπορεί να λειτουργήσει και ως καταδότης. Γι’ αυτό και αρνούμαστε να το δεχθούμε ως μέσον καταγραφής και συλλογής προσωπικών πληροφοριών.

 

2. Η ασφάλεια λειτουργίας αυτού του είδους της τεχνολογίας έχει αποδειχθεί, επιστημονικώς , ότι είναι ανεπαρκής, γι’ αυτό και δεν την αποδεχόμαστε.
 

3. Το ευάλωτον της προτεινόμενης τεχνολογίας θέτει σε κίνδυνο την προσωπική μας ασφάλεια, ως πολιτών, αλλά και την Εθνική μας Ασφάλεια, γι’ αυτό και την απορρίπτουμε.
 

4. Στην Γερμανία, το λογισμικό ανάγνωσης των καρτών αποδείχθηκε επισήμως ως ανασφαλές και αποσύρθηκε αμέσως, γι’ αυτό κι εμείς διατηρούμε ακόμα πιο σοβαρές επιφυλάξεις για την Ελληνική εκδοχή του εγχειρήματος.
 

5. Κάρτες με πλινθίο (τσιπ), που περιέχουν άκρως ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, περασμένες στα χέρια του οποιοδήποτε κακοπροαίρετου χάκερ, θα οδηγήσουν αναπόφευκτα σε σωρεία κοινωνικών, ηθικών και νομικών προβλημάτων. Γι’ αυτό και τις απορρίπτουμε.
 

6. Δεν είμαστε κατά της πληροφορικής και της τεχνολογικής εξέλιξης. Είμαστε εναντίον της παράδοσης, μέσω των ανασφαλών και ευάλωτων καρτών, ολόκληρης της ζωής μας, σε χέρια ενδεχομένως διεφθαρμένων ή διεστραμμένων ανθρώπων. Γι’ αυτό και δεν τις δεχόμαστε.
 

7. Δεν έχουν δοθεί όλες οι απαιτούμενες διαβεβαιώσεις για τον αποκλεισμό του δυσώνυμου αριθμού 666 από τις κάρτες, γι’ αυτό, για λόγους δηλαδή θρησκευτικής συνείδησης, τις απορρίπτουμε.
 

8. Για τους παραπάνω λόγους, αλλά και για άλλους τόσους, που δεν είναι δυνατόν να εκτεθούν σε μια ηλεκτρονική διαβούλευση, σας παρακαλώ να μην προχωρήσετε στην ψήφιση του συγκεκριμένου άρθρου και να αποφασίσετε πάραυτα την απόσυρσή του, όπως ακριβώς έπραξαν και οι Άγγλοι.

Λίθος Φωτός

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου