" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2015

Τί εἶπε ἡ γραμματέας τοῦ Μπένι; " ὁ κ. Βενιζέλος δέν χειρίζεται ἡλεκτρονικό ὑπολογιστή " . Δεῖτε τί λέει ὁ ἴδιος...


Τί εἶπε ὁ κ. Βενιζέλος; "ψηφιακή ἀπεικόνιση"; Καί πῶς βλέπει τήν ψηφιακή ἀπεικόνιση ὅταν δέν γνωρίζει νά χειριστεῖ ἡλεκτρονικό ὑπολογιστή; Ἤ μήπως γνωρίζει ἄριστα τήν χρήση του; 


Ἐγώ τό λέω; Αὐτός τό λέει καί αὐτός τό κάνει καί μάλιστα μέ ὄτι πιό σύγχρονο! Tablet, παρακαλῶ γιά νά ἔχει επαφή ἡλεκτρονική ἀνά πᾶσα στιγμή ...

Τό ἐρώτημα εἶναι : Ποιόν δουλεύουν ψιλό γαζί ;

Ἑλλάς Αἰώνιον

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου