" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Σάββατο, 21 Μαρτίου 2015

Ὁ Εἰσαγγελεύς αὐτά δέν τά βλέπει; !!!


Οἱ ἀναρχοφασίστες, προσκαλοῦν τά ἀληταριά τους πρός "αὐτο-οργάνωση" ... Τί ἐννοοῦν δηλαδή; Ὅ,τι διαθέτουν "στρατόπεδα" ἐκπαίδευσης πολεμικῶν τεχνῶν,ὥστε σέ κάθε ἐπιδρομή τους ( ἀλλά καί ἄν ἀκόμη ὑποπτευθοῦν ὅ,τι κάποιος εἶναι "φασίστας" ) νά τούς "περιποιηθοῦν" ἀναλόγως...

Τό πρόγραμμα ἔχει ἀπ' ὅλα! Μέχρι καί ἀσκήσεις τῆς σωστῆς κλωτσοπατινάδας ! Ἀπό τίς ἡμέρες ἐκπαιδεύσεως ἐξαιροῦνται ἡ Παρασκευή καί τό Σάββατο. Γιά τό Σάββατο τό καταλαβαίνω ( ἡμέρα ἅγια τῶν ἐβραίων),τά ἀφεντικούλια τους τό ἀπαγορεύουν. Ὅμως ἡ Παρασκευή γιατί; Μᾶλλον ἐπειδή θά ἀποτελεῖ τήν ἡμέρα τῆς πρακτικῆς ἐξασκήσεως...

Ἐρώτημα ΑΦΕΛΕΣ : Ἕνας Εἰσαγγελεύς δέν ὑπάρχει; Μιά βόλτα μέχρι τήν διεύθυνση τῶν στρατοπέδων τους ἀρκεῖ ὥστε νά τούς μπουζουριάσουν. Ἀλλά θά μοῦ πεῖς μετά τό σύστημα πῶς θά ἐξυπηρετεῖται; 

Ἑλλάς Αἰώνιον

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου