" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου 2015

Κάποιος τά εἶχε πεῖ...

 ἀποσπάσματα τοῦ ἁγιορείτη ἱερομονάχου Χριστοδούλου Ἀγγελόγλου ἀπό τό βιβλίο του «Σκεῦος ἐκλογής» (σελ. 421), πού κυκλοφόρησε τό 1996 καί ἀναφέρεται στόν Ἅγιο Παΐσιο.

«.....Ἐπέβαλαν στή χώρα μας ἕνα πολύ μεγάλο ἐξωτερικό δημόσιο χρέος, τόσο μεγάλο πού, ὄχι μόνο νά μή μποροῦμε νά τό ξεχρεώσουμε, ἀλλά οὔτε τούς τόκους αὐτοῦ τοῦ δανείου νά μήν προλαβαίνουμε˙ μ' αὐτό κατάφεραν, μέ εὔλογη δικαιολογία, νά ἐπιβάλουν στό λαό ἕνα οἰκονομικό πρόγραμμα ἐξόντωσης, ἕως ἐσχάτων. Θά ἐπιβάλουν συνεχῶς νέα οἰκονομικά μέτρα δυσβάσταχτα, φόρους ἀσήκωτους καί πάρα πολλά ἄλλα μέτρα, ἔτσι ὥστε νά κάνουν τό λαό νά ἀγανακτήσει. Καί τί θά πετύχουν μ' αὐτό; Ἀκοῦστε˙ ὁ λαός καταπιεζόμενος ἀπό τά δυσβάσταχτα οἰκονομικά μέτρα θά ζητάει κάποια στιγμή νά ξανασάνει, ἀλλά αὐτή τή στιγμή δέν πρόκειται νά τοῦ τήν χαρίσουν ποτέ, παρά μόνον ἕως ὅτου σκύψει τό κεφάλι του ἐντελῶς στό ἔδαφος δηλώνοντας τέλεια ὑποταγή στό καινούριο τους σύστημα. Θά λένε: «ἔχετε δίκιο πού διαμαρτύρεστε, ὅμως ἔχετε μεγάλο ἐξωτερικό χρέος καί αὐτοί πού ἔχουν πολλά λεφτά φοροδιαφεύγουν˙ γιά νά μή σᾶς ἐπιβάλλουμε ἄδικα μεγάλους φόρους κ.λ.π. πρέπει νά ἀποδεχτεῖτε τό τέλειο σύστημα ἠλεκτρονικοῦ οἰκονομικοῦ ἐλέγχου, ἔτσι ὥστε νά βλέπουμε ποιοί εἶναι οἱ νομοταγεῖς πολίτες καί ποιοί οἱ φοροφυγάδες. Ταυτόχρονα θά παρέχουν μέσω τοῦ ἠλεκτρονικοῦ οἰκονομικοῦ συστήματος πολλές διευκολύνσεις καί προτεραιότητες, μέ τίς ὁποῖες θά ξεγελούν τόν κόσμο ὅτι θ' ἀνακουφιστεῖ λίγο οἰκονομικά. 


 Άδελφοί, μᾶς ἐξαπατοῦν μέ τερατώδη ψέματα. Δέν πρόκειται μέ ὅσα αὐστηρά οἰκονομικά μέτρα κι' ἄν λάβουν νἀ ξεχρεώσουμε τό χρέος μας αὐτό. Γιατί δέν ἐξυπηρετεῖ τούς σκοπούς τους ἡ ὕπαρξη μιᾶς εὔρωστης οἰκονομικά Ἑλλάδας.
 
Τί κάνουν λοιπόν;
Ἐνῶ βρισκόμαστε σέ οἰκονομικό χάος καί δέν μποροῦμε οὔτε τούς τρέχοντας τόκους τοῦ χρέους νά πληρώσουμε, δημιουργοῦν τεχνητές κρίσεις μέ τίς γειτονικές μας χῶρες ἔτσι ὥστε, φοβούμενοι ἀπό τίς ἀπειλές τους νά ξοδεύουμε τρισεκατομμύρια δραχμές γιά τήν ἀγορά πολεμικῶν ἀεροπλάνων, πλοίων κτλ. Ἀκοῦμε συνεχώς γιά θερμά έπεισόδια, ἀμφισβητοῦνται τά σύνορά μας, τά νησιά μας…..
Με ὅλα αὐτά μᾶς άποπροσανατολίζουν γιά νά μπορέσουν μέ πολύ εὔσχημο τρόπο καί χωρίς νά γίνουν ἀντιληπτοί νά μποῦν στό σπίτι μας….
Καί, ὅπως λέει σέ ἄλλο σημεῖο ὁ π. Χριστόδουλος, ὅλα αὐτά δέν θά μποροῦμε νά τά καταλάβουμε, γιατί τά ΜΜΕ, θά μᾶς ἀποπροσανατολίζουν.
Αφοῦ θά λειτουργοῦν, ὅπως λέει ἡ Ἁγία Γραφή, καί αύτά στή συχνότητα τῆς καθολικής άπάτης («ἐν πάση ἀπάτη», Β Θεσσαλ. 2,10) καί τῆς τερατώδους ψευδολογίας («τέρασι ψεύδους»,Β. Θεσσαλ.2,9).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου