" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2015

Τὰ ἐξουσιαστικὰ ἐν Ἑλλάδι πράγματα, ἀπὸ τὸ 1833 καὶ μέχρι σήμερα,τὴν ἀπόλυτη ἐξουσία ἔχει ὁ ἑκάστοτε πρωθυπουργός, κατ' ἀκρίβειαν δὲ ὁ ὄπισθεν αὐτοῦ κρυπτόμενος ροτσιλδίτης χορηγός.

 
Βουλευτικὲς ἐκλογὲς 25/1/2015. Νίκησε ἡ "συρίζα", ἡ, τάχατες, ἀριστερά, μὲ 36,3. Ποῦ ὀφείλεται ἡ ἀπογείωση αὐτῆς;  
Ἡ ἑρμηνεία εἶναι ὅτι, "Οἱ Ἕλληνες ψήφισαν θυμωμένα". Ὅμως, ὄχι! Ψήφισαν καταπῶς τοὺς πιπίλιζαν τὸ μυαλὸ τὰ ἰουδαιοκάναλα. Οὕτως ἔχει ἡ ὑπόθεση. Πλὴν οἱ ἀτόφιοι καὶ σεμνοὶ πατριῶτες, διεπόμενοι ἀπὸ αἰσθήματα ἑλληνοφιλίας, δὲν ἐπείσθησαν ἀπὸ τὶς σφηκοφωλιὲς τῶν καναλιῶν. Αὐτοὶ δὲν φοβοῦνται, δὲν ἀνοηταίνουν, δὲν ἐξαγοράζονται. Πάντοτε, ὡς ἀριστοκράτες τοῦ πνεύματος, πολεμοῦνται ὅμως δὲν πτοοῦνται· οὐ φοβεῖται "τὸ μικρὸν ποίμνιον· ὅτι εὐδόκησεν ὁ Πατὴρ ἡμῶν δοῦναι ἡμῖν τὴν βασιλείαν" (Λουκ. ιβ' 32).
 
Τὰ ἐξουσιαστικὰ ἐν Ἑλλάδι πράγματα, ἀπὸ τὸ 1833 καὶ μέχρι σήμερα, σγραφίστηκαν στερεότυπα ὡς ἕνα κοινοβουλευτικοῦ τύπου σύστημα, ὅπου τὴν ἀπόλυτη ἐξουσία ἔχει ὁ ἑκάστοτε πρωθυπουργός, κατ' ἀκρίβειαν δὲ ὁ ὄπισθεν αὐτοῦ κρυπτόμενος ροτσιλδίτης χορηγός. 
 Ἐσχάτως δὲ τὸ σύστημα τοῦτο προσέλαβε καὶ ἄλλο ψιλὸ χαρακτηριστικό: κυβερνᾶται διὰ ζευγῶν. Δηλαδὴ διὰ Σαμαρᾶ καὶ Βενιζέλου, διὰ Τσίπρα καὶ Καμμένου. Διακρίνονται σ' αὐτοὺς κάποια ἰδιώματα: στὸ μὲν πρῶτο ζεῦγος: παροχολογία, ὀπισθοβουλία, διάψευση· στὸ δεύτερο δέ: κρυψίνοια, μισελληνισμός, ρεβανσισμός. Ἀναμφίβολα, πιὸ ἐπικίνδυνο εἶναι τὸ δεύτερο ζεῦγος. Καὶ μία δεύτερη ἐπισήμανση· στοὺς προηγούμενους κομματικοὺς σχηματισμοὺς παρεισέφρυε πληθώρα ἰουδαίων, οἱ ὁποῖοι καὶ κατελάμβαναν, κατὰ τὴ μοιρασιὰ τῆς λείας, ὑπουργικοὺς θώκους. 
 
Ὅμως στὴν κυβέρνηση Τσίπρα παρατηροῦμε πὼς οἱ ἰουδαῖοι ἀπεσύρθησαν στὴ σκιά, ὄντες ἀμέτοχοι. 
 Δὲν εἶναι τυχαῖο· ἑτοιμάζουν τὸ θανατηφόρο πλῆγμα κατὰ Ἑλλήνων καί, γι' αὐτό, μεταθέτουν τὴν εὐθύνη σὲ Ἕλληνες ‒ ἔστω ἀνελλήνιστους ‒ ὅμως γένους ἑλληνικοῦ ἀλλ' ἀπάτριδος. Ἑπομένως ἂς ἀναμένουμε δυσάρεστες ἐκπλήξεις, ἕτοιμοι νὰ τὶς ἀντιμετωπίσουμε καὶ νὰ καταργήσουμε αὐτοὺς ποὺ τὶς εἰσηγοῦνται.
Νὰ ὑποδείξουμε δι' ἐρωτήσεως· ὅσοι ἀπὸ τὰ ἑρπετὰ ἀπέτυχαν νὰ ἐκλεγοῦν ‒ Τζέφρυ, Χρυσοχοΐδης, Κουκουλόπουλος, Ἀλκοολική, Κουβέλης, Τσουκαλᾶς καὶ ἄλλοι ‒ δὲν θὰ πρέπει νὰ κληθοῦν στὸ δικαστήριο;  
Νὰ συστήσουμε, ἀκόμα, οἱ πατριῶτες τῆς Θράκης, τῆς ΒΔ Μακεδονίας, τῆς Ἠπείρου νὰ μένουν ἄγρυπνοι, διότι ὁ ἰουδαῖος τῆς Ἄρτας τοὺς ἑτοιμάζει ὀλέθριες ἐξελίξεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου