" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου 2015

ΠΟΙΑ Η ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΟΥ ΓΙΟΥΝΓΚΕΡ ΣΤΟ ΧΕΡΙ-ΧΕΡΙ ΜΕ ΤΟΝ ΤΣΙΠΡΑ


Προσέξτε καλά τήν φωτογραφία. Γιατί ο Γιοῦνγκερ ἔπιασε ἀπό τό χέρι τόν Τσίπρα; Τί ἤθελε νά ἀποδείξει μέ αὐτό τόν συμβολισμό; 

Ἄς πάρουμε τά πράγματα μέ τήν ἀπλή λογική ὥστε νά καταλάβουμε τί θέλουν νά μᾶς μηνύσουν οἱ "φίλοι" μας εὐρωπαῖοι ! 

Ποιόν παίρνεις ἀπό τό χέρι νά τόν οδηγήσεις κάπου; Πρῶτον ἐκεῖνον ὁ ὁποῖος ἔχει κάποια σοβαρή ἀναπηρία ( τυφλός, κουφός,παραπληγικός κ.λπ.), δεύτερον ἄτομα διανοητικῶς καθυστερημένα καί τρίτον τά μικρῆς ἡλικίας παιδιά πού χρειάζονται τήν καθοδήγησή μας. 

Τί ἰσχύει ἀπό τά παραπάνω στήν συμβολική κίνηση τοῦ Γιοῦνγκερ; Μᾶλλον καί τρεῖς περιπτώσεις! Διότι ὁ κ. Γιοῦνγκερ παρουσίασε τόν πρωθυπουργό τῆς Ἑλλάδος ὡς ἄτομο παραπληγικό πού εἶχε ἀνάγκη στήριξης ( ἔν εἴδη βακτηρίας) καί ὁ κ. Τσίπρας μέ τό ἐντελῶς ἀμήχανο χαμόγελο πού τοῦ ἀπέδιδε ἕνα ὕφος ἡλιθίου ἐπιβεβαιώνοντας τήν περίπτωση μιᾶς διανοητικῆς καθυστέρησης... 

Καί τέλος ἄν ὅλα αὐτά δέν τά δοῦμε ὡς ἀναπηρίες ἀλλά συμβολικά παραπέμπουν σέ ἕνα μικρό παιδί τό ὁποῖο ἔχει ἀνάγκη ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ὥστε νά μήν κάνει σοβαρά λάθη ὡς πρός την κατεύθυνση τῆς πορείας του, τόν τρόπο που θά εκφραστεῖ,ἀλλά καί τίς πράξεις του γενικότερα... 

Ἐάν ὅλα αὐτά μᾶς τιμοῦν ὡς λαό γιά τούς ἡγέτες μας τότε προφανῶς καλῶς ὁ λαός ἔκανε τήν ἐπιλογή του τήν 25ην Ἰανουαρίου του ἕ.ἔ. Ἄλλωστε δέν λένε πώς κάθε λαός ἔχει τούς ἡγέτες πού τοῦ ἀξίζουν; 

Ἑλλάς Αἰώνιον  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου