" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Σάββατο, 26 Μαρτίου 2016

Ὄχι μόνον «σωτῆρες» ἀλλά καί « ἐκπρόσωποι τοῦ Ἔθνους» !
Σήμερα, ψωνίζοντας στήν λαϊκή εἶχα μίαν συνάντησιν μέ κάποιους σωῤῥανθρώπους πού μοίραζαν προσκλήσεις γιά κάποια ὁμιλία πού θά πραγματοποιοῦνταν ἀπόψε τό βράδυ. Καθώς πῆγαν νά μοῦ δώσουν τήν πρόσκλησιν, τούς ἐρώτησα περί τίνος ἀκριβῶς πρόκειται γιά νά πάρω τήν ἐξῆς ... ἀπίθανη ἀπάντησιν : « Εἶναι μία ὁμιλία πού ἀποδεικνύει πώς ἔχουμε οἰκονομικά δικαιώματα, καταπιστεύματα καί ὁμόλογα πού μποροῦν νά μᾶς σώσουν ἀπό τά μνημόνια »  ! 

Ὅταν λοιπόν τούς ἀπάντησα πώς δέν δέχομαι τήν πρόσκλησιν γιατί πρόκειται περί ἀπατεῶνος πού κοροϊδεύει τόν κόσμο, μοῦ εἶπαν : « Ἐμεῖς εἴμαστε ἐκπρόσωποι τοῦ Ἔθνους, καί ἐάν θέλεις ἔλα μαζί μας νά γίνῃς καί ἐσύ καί νά διαπιστώσῃς πώς δέν εἶναι ἀπατεῶνας ἀλλά αὐτός πού θά σώσῃ τήν Ἑλλάδα » ! 

Φυσικά, ἐννοεῖται πώς ἀκούγοντας νά ἀναγορεύουν τούς ἑαυτούς τους ὡς « ἐκπροσώπους τοῦ Ἔθνους », ἐξεμάνην καί ἔλαβαν τίς δέουσες ἀπαντήσεις μέ στεντόρειαν φωνήν ὥστε νά άκουστῶ σ' ὁλόκληρη τήν λαϊκήν : « Ποιοί εἶστε ἐσεῖς πού ἀναγορεύετε εαυτούς σέ ἐκπροσώπους τοῦ Ἔθνους; Ἐκπρόσωποι ἑνός ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΟΥ καί ἀπατεῶνος εἶστε, καί τίποτε ἄλλο » .

Ἀντέδρασαν τελικῶς μόνον στό ἀπατεῶνας καί τούς ἔκανα τό χατήρι νά τό πάρω πίσω χαρίζοντάς τους ἕναν ἄλλο προσδιορισμό : ΑΡΧΙΑΠΑΤΕΩΝ ! 

Ἐψέλλισαν κάποια ...ἀπειλητικά ὑπονοούμενα καί άπομακρύνθηκαν ! 

Ἀπορίαν : Οἱ Είσαγγελεῖς τί κάμουν; 

Θά μοῦ πεῖτε : τί νά κάμουν στήν Ἑλλάδα τῶν μνημονίων, τῆς φτώχειας, τῶν λαθρομεταναστευτικῶν ὁρδῶν, στήν Ἑλλάδα τῶν κουμμουνιῶν πού ἔχουν βάλει «ἀμέτι μουχαμέτι » νά τήν ἀποτελειώσουν ; Ἔ, ὅλο καί κάτι θά μποροῦσαν, ἀκόμη, νά κάμουν ὥστε νά μᾶς γλυτώσουν ἀπό τούς διάφορους ...σωτῆρες, ...ἐκπροσώπους τοῦ ἔθνους πού θέλουν τό ...καλόν μας καί μᾶς κοροϊδεύουν τόσο ἀσυστόλως ! ! ! Υ.Γ. Προσέξτε στήν πρόσκλησιν πού ἀναφέρει τό Τριανόν ὡς «παλαιό τζαμί»! Γιατί ἄρα γε ἡ ἐπισήμανσις αὐτή; Γιά νά μήν ξεχνᾶμε καί ποιά ἦταν ἡ χρήσις του πρό 200 χρόνων καί ἴσως μία πιθανή ἐπανεργοποίησίς του; Ἔ, βρέ μεγάλε ἑλληναρᾶ ! ! ! 

Σημειῶστε πώς ἐμεῖς οἱ Ναυπλιῶτες τό λέμε πάντα Τριανόν καί ΠΟΤΕ παλαιό τζαμί !  

Ἑλλάς Αἰώνιον 

Διαβᾶστε καί αὐτό τό τελευταῖον μαντάτο περί Σὠῤῥα : Πωλεῖται ὁ …Σῶῤῥας;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου