" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2016

Ὁ Θεός ἔβαλε τήν ὑπογραφή του γιά τή λευτεριά τῆς Ἑλλάδας καί δέν τήν παίρνει πίσω.


 Μίαν φοράν, ὅταν ἐπήραμεν τό Ναύπλιον, ἦλθε ὁ Ἄμιλτων νά μέ ἰδῆ. Μοῦ εἶπε ὅτι: 

“Πρέπει οἱ Ἕλληνες νά ζητήσουν συμβιβασμόν καί ἡ Ἀγγλία νά μεσιτεύσῃ”. 

Ἐγώ τοῦ ἀποκρίθηκα ὅτι: 

“Αὐτό δέν γίνεται ποτέ, ἐλευθερία ἤ θάνατος. Ἐμεῖς, καπετάν Ἄμιλτων, ποτέ συμβιβασμόν δέν ἐκάμαμεν μέ τόν Τοῦρκο. Ἄλλους ἔκοψε, ἄλλους ἐσκλάβωσε μέ τό σπαθί καί ἄλλοι, καθώς ἐμεῖς, ἐζούσαμεν ἐλεύθεροι ἀπό γενεά εἰς γενεά. Ὁ βασιλεύς μας ἐσκοτώθη, καμμία συνθήκη δέν ἔκαμε. Ἡ φρουρά του εἶχε παντοτινόν πόλεμον μέ τούς Τούρκους καί δύο φρούρια ἦταν πάντοτε ἀνυπότακτα”. 

Μέ εἶπε: 

“Ποῖα εἶναι ἡ βασιλική φρουρά του, ποῖα εἶναι τά φρούρια;”.

 “ Ἡ φρουρά τοῦ βασιλέως μας εἶναι οἱ λεγόμενοι κλέφτες, τά φρούρια ἡ Μάνη καί τό Σούλι καί τά βουνά”. 

Ἔτσι δέν μέ ὁμίλησε πλέον.


Χρόνια πολλά Συνέλληνες καί ΚΑΛΗ ΛΕΥΤΕΡΙΑ στήν ΠΑΤΡΙΔΑ μας !  

Ἑλλάς Αἰώνιον

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου