" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Κυριακή, 6 Μαρτίου 2016

Εἴπαμε, ῥατσισμός ὁπουδήποτε ἀλλοῦ ΕΚΤΟΣ Ἰσραήλ !
Μετά τά τείχη πού σήκωσαν οἱ Ἰσραηλίτες καί τό κυνήγι πού ἀσκοῦν, κανονικά καί μέ τόν νόμο, κατά τῶν λαθραίως εἰσβαλλὀντων στήν χώρα τους, ἀποδεικνύουν μέ μία ἀκόμη ἀπόφασιν πώς ὁ ῥατσισμός μπορεῖ νά χαρακτηρίζῃ ὁποιονδήποτε ἄλλον λαόν,πέραν αὐτῶν ! 

Ἡ ἰσραηλινή βουλή λοιπόν, ἡ Κνεσέτ, γιά ἀκόμη μία φορά, ἀπέρριψε μίαν σειρά ἀπό νομοσχέδια πού προωθοῦσαν τά δικαιώματα τῶν ΛΟΑΤ ( ὁμοφυλόφιλοι, λεσβίες, τρανσέξουαλ), ὅπως : μέτρα γιά τήν καθιέρωσιν ἀστικῶν ἑνώσεων (τόν γάμο δῆλα δή), παρεχόμενα ὀφέλη ἀπό τό κράτος στούς ὁμοφυλοφίλους συντρόφους  νεκρῶν στρατιωτῶν, ἀπαγόρευσιν θεραπίας μετατροπῆς ὁμοφυλοφίλων καί ἐντολές καταρτήσεως γιά τούς ἐπαγγελματίες στόν τομέα τῆς ὑγειονομικῆς περιθάλψεως σέ «θέματα ΛΟΑΤ». 

Yaakov Litzman, ὁ ὑπουργός ὑγείας τοῦ Ἰσραήλ, μιλῶντας στήν Κνεσέτ, ἐπικαλέστηκε τήν βιβλική ἱστορία τοῦ χρυσοῦ μοσχαριοῦ, γιά νά ἐκφράσῃ τήν ἀπόρριψιν τοῦ νομοσχεδίου χαρακτηρίζοντας τούς ὁμοφυλοφίλους ὠς «ἀμαρτωλούς» : 

 «τό τμῆμα τῆς Τορά αὐτῆς τῆς ἐβδομάδος λέει ὅτι ἔκαναν τό χρυσό μοσχάρι ... ἦρθε ὁ Μωϋσῆς, κατεβαίνοντας ἀπό τόν οὐρανό, ἀφοῦ τοῦ δόθηκε ἡ Τορά, εἶδε τό μοσχάρι, εἶδε τούς χορούς. . . Καί ὁ Μωϋσῆς ἐπέστρεψε στόν Θεό καί εἶπε: « Σέ παρακαλῶ! Αὐτός ὁ λαός ἔχει διαπράξῃ σοβαρή ἀμαρτία». 

Κατά τούς ὑπάρχοντες νόμους στό Ἰσραήλ, οἱ ὁμοφυλόφιλοι, οἱ λεσβίες ἤ οἱ τρανσέξουαλς, δέν μποροῦν νά παντρευτοῦν, νἀ υἰοθετήσουν παιδιά ἤ νά ἔχουν ἐγκυμοσύνες ἀπό παρένθετες μητέρες στό Ἰσραήλ. 


Κατά τά ἄλλα ἡ  Anti-Defamation League καί τό ἑβραϊκό λόμπι στήν Ἀμερική, βρίσκεται στήν πρώτη γραμμή τῆς προώθησης τῆς ὁμοφυλοφιλίας, τοῦ λεσβιασμοῦ καί τοῦ "transgenderism" - μεταξύ τῶν ἐκτός Ἰσραήλ χωρῶν, τῶν λεγομένων «ἐθνικῶν».( ἐδῶ)


Υ.Γ. Νά σημειώσουμε ἐπίσης ὅτι ἀπορρίφθηκε ἕνα νομοσχέδιο πού καθιστᾶ παράνομο νά κάνουν διακρίσεις στήν πώληση ἤ ἐνοικίαση ἑνός σπιτιοῦ, μέ βάση τήν φυλή, τήν θρησκεία, θρησκευτική ὁμάδα, τήν ἐθνικότητα, τήν χώρα καταγωγῆς, φύλου, σεξουαλικοῦ προσανατολισμοῦ, τήν ἰδεολογία, τήν πολιτική ἔνταξη σέ κόμμα , τήν οἰκογενειακή κατάσταση, τήν γονική ἰδιότητα ἤ ἀναπηρία. (πηγή)

 Μήν μοῦ πεῖτε, ΚΑΘΟΛΟΥ ῥατσιστές οἱ ἑβραῖοι ἔτσι; Μέχρι καί τήν ἀναπηρία τῶν συνανθρώπων τους βάζουν ὠς κριτήριο γιά μίαν ἁπλήν ἐνοικίασιν κατοικίας ... 

Ἀλλά εἴπαμε, ῥατσισμός ὁπουδήποτε ἀλλοῦ ΕΚΤΟΣ Ἰσραήλ !  

μέ πληροφορίες ἀπό : Κόκκινο Οὐρανό  
 
Ἑλλάς Αἰώνιον 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου