" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Κυριακή, 6 Μαρτίου 2016

Θέλουν νά νοιώσῃ ἐνοχές ἡ Εὐρώπη γιά τά «παλαιά ἐγκλήματα» σέ Ἀσία καί Ἀφρική ἀλλά κρύβουν τόν πραγματικό σκοπό τους : τό σχέδιο Καλλέργι


Βγῆκε στό Russia Today κάποιος ἰνδικῆς καταγωγῆς πολιτικός ἀναλυτής, μαρξιστής ( !) γιά νά κάνῃ κάλεσμα σέ ἑκατοντάδες  ἑκατομμύρια ἀφρικανούς καί ἀσιάτες νά πλημμυρίσουν τήν Εὐρώπη ὤστε νά γίνῃ μαῦρη ! Καί αὐτό ὅπως ὁ ἴδιος ὑποστηρίζει, θά εἶναι ἡ ἐκδίκησις τῶν λαῶν τῆς Ἀσίας καί Ἀφρικῆς πού ἔχουν ὑποστῇ τά ἐγκλήματα τῶν λευκῶν τῆς Εὐρώπης ! 

Διαβάζουμε ἀπό τόν Κόκκινο Οὐρανό : 


Ο ινδικής καταγωγής μαρξιστής πολιτικός αναλυτής και σχολιαστής στο κανάλι Russia Today, Sukant Chandan έκανε έκκληση «όλοι οι Μαύροι και οι Ασιάτες» να πλημμυρίσουν την Ευρώπη κατά εκατοντάδες εκατομμύρια και να κάνουν την «Ευρώπη μαύρη» για την παλιά «εγκλήματα» της αποικιοκρατίας και την φερόμενη εκμετάλλευση των μουσουλμανικών εθνών σε μια συνέντευξη που ονομάζεται "Ανθρώπινα παλιρροϊκά κύματα" στο RT. Ανέφερε το απόσπασμα του Μουαμάρ Καντάφι ο οποίος είχε προειδοποιήσει ότι η Ευρώπη διατρέχει τον κίνδυνο να γίνει "μαύρη", εκτός εάν η ΕΕ πλήρωνε στη Λιβύη τουλάχιστον 5 δις € ετησίως για να εμποδίσει την άφιξη των παράνομων μεταναστών από την Αφρική πίσω στο 2010. Η Ευρώπη αρνήθηκε την πληρωμή και ο Καντάφι τελικά δολοφονήθηκε.Σε ένα παλαιότερο δημοσιευμένο άρθρο του με τίτλο «Καταλαμβάνοντας την Δύση», ο Chandan, που μένει στο Λονδίνο, ζητεί την πλήρη εξάλειψη του ευρωπαϊκού πολιτισμού ως τρόπου να αποδοθεί δικαιοσύνη για "τα παλιά εγκλήματα".
Ἰδοῦ καί τό βίντεο : 

κόκκινος οὐρανός

Ἡ ἀλήθεια πού τόσο ἐνοχικά θέλουν νά κρύψουν οἱ ἐγκέφαλοι τῆς ΝΤΠ, εἶναι πώς τό σχέδιον ἀφορᾶ στήν δημιουργίαν μιᾶς νέας φυλῆς, τῆς λεγόμενης «γκρίζας», ὑποδεέστερης δῆλα δή ῥάτσας πού νά ἀποτελέσῃ τήν εὕκολη «λεῖα»  στά χέρια τῶν σιωνιστικῶν σχεδίων...( «Οἱ Εὐρωπαῖοι πρέπει νά γίνουν νεγροειδεῖς μιγάδες» ὁ Πρακτικός Ἱδεαλισμός τοῦ κόμη Coudenhove Kalergi)
Οἱ ἐνοχές πού θέλουν νά γεμίσουν τά μυαλά τῶν εὐρωπαίων καί πού ἀφοροῦν φυσικά τήν Ἀγγλία, Γαλλία, Ὀλλανδία κυρίως ( λόγῳ ἀποικιοκρατικῶν τακτικῶν τῶν παρελθόντων αἰώνων), καλλιεργοῦνται ἐντέχνως μέσῳ τῶν διαφόρων πρακτόρων τους, ἀλλά κυρίως μέσῳ τῶν ἀριστερίστικων, μαρξιστικῶν θεωριῶν περί ἐκμεταλεύσεως ἀνθρώπου ἀπό ἄνθρωπον καί τῶν ἰμπεριαλιστικῶν μεθόδων κρατῶν πού ἀποτελοῦν ἤ ἀποτελοῦσαν, παγκόσμιαν δύναμιν...

Ἔλα ὅμως πού τά σχέδιά τους εἶναι τόσο καταφανῆ πλέον, καί ἡ χαρά τῆς κατακτήσεώς τους δέν τούς ἀφήνει νά κρυφτοῦν :


Μιλᾶμε λοιπόν γιά τό σχέδιο  Coudenhove-Kalergi τό ὁποῖον ἐξυφαίνουν ἀπό τό 1922 :

«Στο βιβλίο του «Praktischer Idealismus», ο Kalergi δηλώνει ότι οι κάτοικοι των μελλοντικών "Ηνωμένων Πολιτειών της Ευρώπης" δεν θα είναι οι παλαιοί λαοί της Γηραιάς  Ηπείρου, αλλά ένα είδος υπανθρώπων  που θα προέρχονται από επιμιξία. Δηλώνει ξεκάθαρα, ότι θα πρέπει οι λαοί της  Ευρώπης  να διασταυρωθούν με ασιατικές και έγχρωμες φυλές, έτσι ώστε  να δημιουργηθεί ένα πολυεθνικό κοπάδι χωρίς ποιότητα και   εύκολα ελεγχόμενο από την άρχουσα τάξη.»(Ποιοί κρύβονται πίσω ἀπό τήν γενοκτονία τῶν Εὐρωπαίων!)
 
Γι'αὐτό καί οἱ καιροί πού θά ἀκολουθήσουν εἶναι πολύ δύσκολοι ! Εἶναι καιροί ὅπου οἱ μάσκες θά πέσουν μονομιᾶς καί θά λάβῃ ὁ καθείς αὐτό πού τοῦ ἀξίζει ! 
Γιατί ὅπως λέει καί ἡ Λαϊκή Σοφία : « ὅποιος ἀνοίγει τόν λάκκο τοῦ ἄλλου στό τέλος πέφτει ὁ ἴδιος μέσα» ...
Ἑλλάς Αἰώνιον

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου