" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Δευτέρα, 14 Μαρτίου 2016

Ἔχουν σκεφτῇ τά σκάγια πού θά τούς πάρουν τί μέγεθος θά ἔχουν;


φωτό
Τίποτα ἀπολύτως δέν ἔχει μείνῃ ὄρθιον σ'αὐτήν τήν χώραν ! 
Ὅποια εἴδησιν καί νά ἀκούσῃς δέν μπορεῖς παρά νά νοιώσῃς ἀπελπισία ἀπό τήν ἀπόλυτον κατάρρευσιν ! 


Βγαίνουν κάτοικοι, ἀπό τήν Είδομένην, τά νησιά, τήν Ἀττική καί καταγγέλουν τήν ἀπραξίαν τῆς ἀστυνομίας μπροστά στήν λαίλαπα τῶν λαθρομεταναστευτικῶν ὁρδῶν, πού καταπατεῖ, καταστρέφει, οὐρεῖ καί ἀποπατεῖ στίς περιουσίες τους ! 

Ἡ δέ, κυβέρνησις τό μόνον πού κάνει εἶναι νά ὁμολογῇ πῶς αὐτοί πού ἔρχονται θά μείνουν στήν χώραν τουλάχιστον 2 χρόνια ! Ἤ μέ θράσσος νά λένε, πῶς μέ τίς εἰσροές τῶν «προσφύγων» λύνεται τό δημογραφικό πρόβλημα ! Ἤ, τό πλέον χείριστον, πού ἔχουν μετατρέψει τόν ἑλληνικόν στρατόν σέ ὑπηρέτες, μαγείρους καί καθαρίστριες τῶν κάθε εἴδους ὀντοτήτων πού ἔχουν εἰσβάλλῃ στήν χώραν μας ! ! 

Καί ἀπό τήν ἄλλην νά ἔχῃς καί τά ἀναρχοκουμμούνια, ὑπό τήν ἀπόλυτον προστασίαν τῆς χειρίστης κυβερνήσεως τῆς ἑκατονταετίας, νά ἔχουν ἀποθρανσυνθῇ σέ τέτοιον βαθμόν πού νά βγαίνουν μέσα στό κέντρον τῆς Πρωτευούσης, στήν πλατεῖα Ἐξαρχείων, σέ πορεῖα ὅπου μάλιστα ἐπιδεικνύουν τά ἀνά χεῖρας ὅπλα τους ! ! ! 
 

Καί ὄχι νά μήν συμβαίνῃ ἀπολύτως τίποτα ( οὑδεμίαν ἀντίδρασις τῆς ἀστυνομίας ! ) ἀλλά μέ ...καμάρι νά δημοσιοποιοῦν τό βίντεο στό διαδίκτυον, ὅπου καί πάλιν οὐδείς εἰσαγγελεύς αἰσθάνεται τήν ἀνάγκην νά ἐνεργοποιήσῃ τόν ἀνάλογον νόμον καί νά διατάξῃ συλλήψεις ! ! ! 

Τώρα θά μοῦ πεῖτε τί συλλήψεις μᾶς λές ἐσύ, ἐδῶ αὐτά τά ὑποκείμενα τά ἐπιβραβεύει ἡ «πρώτη φορά ἀριστερά» κυβέρνησις, τοποθετῶντας τα σέ θέσεις ὄχι ἁπλῶς τοῦ δημοσίου, ἀλλά σέ θέσεις παρά τοῖς ὑπουργοῖς ἤ ἀκόμη καί παρά τῷ πρωθυπουργῷ, πού σημαίνει καί παχυλόν μισθόν πού πληρώνουμε ἐμεῖς οἱ βαλλόμενοι πανταχόθεν ὑπό τῆς κυβερνήσεως, δύστυχοι πολῖτες τῆς ἑλλαδικῆς !

Μόνον πού δέν ἔχουν ὑπολογίσῃ πῶς ὅταν κάποιον τόν φορτίζεις τόσον πολύ τό ἀναπόφευκτον εἶναι ἡ ἔκρηξις ! Καί τό θέμα εἶναι : ἔχουν σκεφτῇ τά σκάγια πού θά τούς πάρουν τί μέγεθος θά ἔχουν; ...

Ἑλλάς Αἰώνιον

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου