" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2016

Ἀλήθεια τί ἀκριβῶς πῆγε νά κάνῃ στήν ἐτήσια σύναξιν τῶν ἐν ἀμερικῇ ἑβραίων, ὁ Καμμένος;
American Israel Public Affairs Committee : Τό AIPAC εἶναι λόμπι ποὐ ὑποστηρίζει πολιτικές ὑπέρ τοῦ Ἰσραήλ

Ἀλήθεια τί ἀκριβῶς πῆγε νά κάνῃ στήν ἐτήσια σύναξιν τῶν ἐν ἀμερικῇ ἑβραίων, ὁ Καμμένος; 

Ἦταν καλεσμένος τους; ( Μέχρι ἐχθές τόν χαρακτήριζαν ἀντι-σημίτη πότε ἄλλαξε αὐτή ἡ ἄποψις τους;)

Πῆγε ὡς ὑπουργός Ἐθνικῆς Ἀμύνης ; ( Ἐάν ναί, τότε πιθανῶς νά ἑτοιμάζεται κάτι πολύ δυσάρεστον γιά τήν πατρίδα μας ; )

Ἀφοῦ δέν ἔχει λάβῃ πρόσκλησιν ἀπό τήν κυβέρνησιν τῶν ΗΠΑ καί ἀφοῦ πῆγε στό ἑβραϊκό ἐτήσιο συνέδριο τοῦ AIPAC πού προωθεῖ τά συμφέροντα τοῦ Ἰσραήλ, ἄς μᾶς πῇ τουλάχιστον,τί ἀκριβῶς πῆγε νά ὑποστηρίξῃ ὥστε νά βοηθηθῇ ἡ χώρα μας; ! 


Καί ἐπιπροσθέτως νά ἀναφέρουμε πῶς τό συγκεκριμένον ταξείδιον πραγματοποιήθηκε μέ τό πρωθυπουργικό ἀεροσκάφος (γιατί τέτοια ἐπισημότης ἆρα γε;) καί φυσικά μέ τήν ἀνάλογον πολυπληθῆ κουστωδία... ὅπερ σημαίνει πλήρωνε κορόϊδο λαέ γιά νά ταξειδεύῃ ὁ Κα(η)μμένος ὡς ... ἀρχηγός κράτους ἀνά τήν ὑφήλιον ...

Ἔ, σανίδα βρεγμένη πού σᾶς χρειάζεται ( γιά νά μήν πῶ τίποτα ἄλλο...) ! 

Υ.Γ. Ὄχι πού θά παραιτοῖτο ὁ κατα-Κα(η)μμένος... Καί τά μεγαλεῖα; 
Υ.Γ2. Μπῆκε στό σιωνιστικό λόμπι; Βᾶλτε μέ τόν νοῦν σας σέ τί μπορεῖ νά ἔχη δεσμευθῆ...Οὐαί ἡμῖν ! 

Ἑλλάς Αἰώνιον

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου