" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2016

Ὑπερασπίζεσαι τήν Μακεδονία μας; Πᾶρε μία ΔΙΑΓΡΑΦΗ ! Φαῆλο, πόσα κυπαρίσσια μέτρησες; Βᾶλε ἀκόμη ἕνα...Ὁ Κούλης ὁ γουρλομάτης δέν μπορεῖ νά διατηρῇ στό ἀπόκομμά του, στελέχη πού θά βγαίνουν καί θά ὑπερασπίζονται τήν Ἱστορία μας, τήν κληρονομιά μας, τά ἱερά καί ὅσια τῆς φυλῆς μας ! 

Ὅποιος τό κάνει θά διαγράφεται μέ συνοπτικές διαδικασίες καί ἐκτός τῆς θῦρας ἐξόδου θά παραδίδεται καί στήν χλεύη τῶν νεοφιλελευθέρων πρώην συντρόφων του, ἔτσι γιά νά μάθῃ πόσο κακό εἶναι νά εἶσαι ...πατριώτης μέ περιοδικές ἐξάρσεις ! 

Κατ' αὐτόν τόν τρόπον ὁ κ. Κρανιδιώτης ἀποτελεῖ πλέον παρελθόν γιά τήν ΝουΔουλάρα. Τί εἶπε; 
Ἰδοῦ : 


Δηλαδή, τόσο κακό ἦταν πού εἶπε τό αὐτονόητον; Ὅπερ σημαίνει : ἡ ποινή τῆς Ἐσχάτης Προδοσίας ! 


Καί πάλι τό εἶχε πῆ :


Ἀλλά εἴπαμε, γιά νά θεωρῆ κάποιος ἐσχάτη προδοσία τήν ἀποποίησιν τῆς ἐθνικῆς μας κληρονομιᾶς, τό ὄνομα τῆς Μακεδονίας, θά σημαίνῃ πῶς τό ὑπερασπίζεται κιόλας. Καί ὁ υἱός Μητσοτάκη (;) σαφῶς καί δέν ἔχει καμμίαν τέτοιαν διάθεσιν ! Ἄλλωστε πῶς εἶχε πῆ καί ὁ πατήρ(;)  " σέ 10 χρόνια, τό ὄνομα αὐτό, θά τό ἔχουμε ξεχάσῃ" ! Καί ἀφοῦ ἔχουν περάσῃ 24 χρόνια ἀπό τότε, ἔ, μᾶλλον ἔχει γίνῃ ὁλική διαγραφή στό μυαλό τους...

Φαλο, πόσα κυπαρίσσια μέτρησες; Βᾶλε ἀκόμη ἕνα ( τουλάχιστον) ...
 

Ἑλλάς Αἰώνιον

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου