" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τρίτη, 8 Μαρτίου 2016

Μπορεῖ νά φαντασθῇ κάποιος Ἑλληνας τήν Ἑλλάδα χωρίς ...σουβλατζίδικα;
Τά σχολεῖα καί τά κυλικεῖα ἀλλά καί πολλές καντίνες στήν Γερμανία ἔχουν ἀφαιρέσει ἀπό τό μενού τους κάθε προϊόν πού περιέχει χοιρινό κρέας, λένε οἱ εἰδήσεις πού μᾶς ἔρχονται ὡς τελευταῖα νέα. Καί αὐτό τό κάνουν, ὅπως λέγετε, ἐξ'αἰτίας τῶν μουσουλμάνων οἱ ὁποῖοι δέν δέχονται οὕτε τήν παρουσία ἤ τήν ὁσμή τοῦ χοιρινοῦ, ὄχι στό τραπέζι τους μόνον ἀλλά οὕτε κἄν καί σ'ἕναν χῶρο πού μπορεῖ νά βρίσκονται καί κάποιοι ἄλλοι καταναλώνουν τό ἀπαγορευμένο ἀπό τό κοράνι χοιρινό ! 


Ἡ εἴδησις ἀκόμη μᾶς λέει πώς κάποια μέλη τοῦ κόμματος τῆς Μέρκελ, κάνουν ἀγῶνα γιά νά προασπίσουν τήν ἀγαπημένη συνήθεια τῶν γερμανῶν, ἀφοῦ τό χοιρινό ἀποτελεῖ τήν βάσιν τῶν συντριπτικά πολυάριθμων προϊόντων στήν τροφική τους ἀλυσίδα σέ βαθμό πού νά χαρακτηρίζεται ὡς μέρος τοῦ γερμανικοῦ πολιτισμοῦ ! 
«βεβαίως καί πρέπει νά σεβόμαστε τίς μειονότητες, ἀκόμη καί τίς θρησκευτικές, ἀλλά αὐτό δέν σημαίνει ὅτι οἱ μειονότητες θά ἀποτελέσουν τόν παράγοντα ὥστε ἡ πλειοψηφία νά μήν μπορῇ νά ἀσκήσῃ τήν ἐλεύθερη ἐπιλογή της»

 Ἐν τάξει, στήν Γερμανία τό παλεύουν, στόν Καναδᾶ τούς τό ἔκοψαν τό μπαϊράκι μονομιᾶς ὅταν ἐπιχείρησαν νά ἀπαιτήσουν νά ἀφαιρεθῇ τό χοιρινό ἀπό σχολική καντίνα, διά ἀποστομοτικῆς ἀπαντήσεως τοῦ Δημάρχου : 
 Ο δήμος του Dorval είχε το δικαίωμα να αρνηθεί οποιεσδήποτε παραχωρήσεις προς το Ισλάμ και τη Σαρία.

Τό θέμα εἶναι ἐδῶ τί πρόκειται νά κάνουν σέ παρόμοια περίπτωσιν ; 


Ἐπεί δή οἱ «εὐαισθητούληδες» μᾶς ἔχουν καθήσει γιά τά καλά στόν σβέρκο καί ἐπεί δή τά διάφορα τσόκαρα στά πορνοκάναλα δίνουν καί παίρνουν μέ τήν προπαγάνδα ὑπέρ τῶν ...προσφύγων, πολύ φοβᾶμαι πώς μόλις πάρουν λίγο περισσότερο «θάρρος» τά μουσλίμ θά ἀπαιτήσουν ὄχι μόνον τήν ἀφαίρεσιν τοῦ χοιρινοῦ ἀπό τίς καντίνες τῶν σχολείων, ἀλλά καί τό κλείσιμο τῶν σουβλατζίδικων ἀνά τήν χώρα ! 
Μήπως τό βλέπετε πολύ τραβηγμένο; Δέν νομίζω καθόλου, ἀπεναντίας μέ τούς συμπαραστάτες τους ἀγκαλιά, μᾶλλον τό πιό πιθανόν ! ! ! Καί  ῥωτῶ : 

Μπορεῖ νά φαντασθῇ κάποιος Ἑλληνας τήν Ἑλλάδα χωρίς ...σουβλατζίδικα; 

Ἑλλάς Αἰώνιον

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου