" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τετάρτη, 23 Δεκεμβρίου 2015

Ποῦτιν : Πιστεύουμε ὅτι εἶναι σωστό καί δίκαιο νά ὑπερασπιστοῦμε καί νά διατηρήσουμε τίς χριστιανικές ἀξίες !

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου