" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Πέμπτη, 26 Ιουλίου 2018

Καί μία ...ἀνόητη ἀπορία : Γιατί ΠΟΤΕ,οἱ,παντῶς εἴδους,ἀριστερές ὀργανώσεις καί κόμματα,δέν συμπαρίστανται στούς πληγέντες,ἀπό φυσικές καταστροφές,Ἕλληνες;


Ἀλήθεια,ἔχετε ἀκούσῃ ποτέ,κάποια ἀριστερή ἤ ἀριστερίστικη ὀργάνωσι,κόμμα ἤ ὅτι ἄλλο, νά ἔχῃ κάνῃ κάποια κίνησι πρός βοήθεια πληγέντων,ἀπό φυσικές καταστροφές,ἑλλήνων πολιτῶν; Ὄχι,βεβαίως διότι ποτέ,μά ποτέ δέν ἔχει συνβῇ κάτι ἀνάλογον ! 

Καί,ἀπορεῖ κανείς,αὐτοί,οἱ εὐαίσθητοι πρός τόν ἄνθρωπον,πού τρέχουν σάν βολίδες,κυριολεκτικῶς,ὅταν συμβῇ κάτι,ὅτι δήποτε,σέ κάποιον ἀλλόφυλο,πού κινητοποιοῦν τά πάντα,μά τά πάντα,λέμε,ἕως καί παγκόσμιους ὀργανισμούς,γιατί δέν δείχνουν τήν ἀνάλογον εὐαισθησία τους καί πρός τούς Ἕλληνες; 

Δέν θά δώσω καμμία ἀπολύτως ἀπάντησι. Ἀφήνω ἐσᾶς νά τό σκεφτεῖτε καί νά βγάλετε τά συμπεράσματά σας. Ἀλλά νά μήν τά λησμονήσετε μετά. Κρατεῖστε τα καλά μέσα στό μυαλό σας καί ὅπου δεῖτε ἤ ἀκούσετε καποιον νά σᾶς λέει : εἶμαι ἀριστερῶν ἀντιλήψεων,φτῦστε τον κατάμουτρα,τόν Φαρισαῖο (ὄνομα καί πρᾶγμα)...

Ἡ Πελασγική

1 σχόλιο: