" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τετάρτη, 25 Ιουλίου 2018

Διαπιστώσεις κάνουμε,μυαλό βάζουμε; !


Εἰπώθηκαν τόσα πολλά αὐτές τίς 3 ἡμέρες τῆς μεγάλης πολύνεκρης τραγωδίας πού γιά ἀκόμη μία φορά βρῆκε τήν χώρα μας. 
Ἔγινε λόγος γιά εὐθῦνες τῶν πολιτικάντηδων,τήν ἀνικανότητά τους πρός ἀντιμετώπισιν ἀντίξοων συνθηκῶν,τήν ἀκαταλληλότητα προσώπων σέ σημαντικές θέσεις ὅπου ἀνεδείχθη ἡ ἀπόλυτος ἀνεπάρκειά τους,ἀλλά καί γιά ὕποπτες ἐνέργειες ἐκ μέρους συγκεκριμένων προσώπων πού θυσίασαν στό βωμό τοῦ  μελλοντικοῦ τους κέρδους ἀνθρώπινες ζωές...

Εἰπώθηκαν,ἐγράφησαν,ἄφησαν τά ὑπονοούμενά τους καί ...μέχρι ἐκεῖ.Οἱ πονεμένοι συνάνθρωποί μας,πού αἴφνης βυθίστηκαν στό πένθος,σαφῶς καί δέν θά κάτσουν ν'ἀσχοληθοῦν γιά τό τίς πταίει,αὐτοί πού «ἔφυγαν» ποῦ νά ζητήσουν εὐθῦνες; Αὐτοί πού μένουν καί παρακολουθοῦν μέ δέος τά τραγικά γεγονότα, τούς γεμίζουν τό μυαλό μέ ἀνοησίες, τά πορνοκάναλα,ἀναλόγως ποιές σκοπιμότητες θέλουν νά ἐξυπηρετήσουν...Καί μετά βγαίνουν,οἱ ἀδαεῖς,καί τά παπαγαλίζουν καί μέσα σ'ὅλον αὐτόν τόν κυκεῶνα χάνεται ἡ οὐσία. Ἡ οὐσία πού εἶναι καί ἡ κρυμμένη ἀλήθεια καί ἀφορᾶ ἐκείνους πού πάντα θά ἐπιπλέουν καί θά ἐξουσιάζουν,παντί τρόπῳ,κατατρώγοντας καί τούς ἀνθρώπους ἀλλά καί τήν ἴδια τήν γαία ! 

Καί αὐτά τά ὅντα,χαίρουν καί βαθιᾶς ἐκτιμήσεως,ὄχι ἁπλῶς ἀπό τούς ὁμοίους τους πολιτικάντηδες,ἀλλά καί ἀπό τόν ἁπλό λαό,τούς ἁπλούς ἀνθρώπους πού θά βαδίζουν μέσα στήν ἄγνοια ἀλλά ἐπεί δή ζητοῦν νά εἶναι μέρος τῶν κοινωνιῶν θά ἀκολουθοῦν καί τίς ἐπιταγές τους, πού κατά διαολεμένη σύμπτωσι δίδονται ἀπό τούς ὀλίγους καί ...ἐκλεκτούς ! Ἄρα,χαμένοι γιά χαμένοι...

Γίνονται λοιπόν οἱ διαπιστώσεις περί τῶν διαπλεκομένων μέ τήν ἐξουσία πού τούς βρίσκουμε πίσω ἀπό κάθε κακό.ἀλλά ; Ἀλλά ὡς φαινεται,μόλις περνᾶ ὁ ἀπαιτούμενος γιά τήν λησμονιά χρόνος (καί στήν περίπτωσιν τοῦ Ἕλληνος εἶναι πολύ μικρός),ξεχοῦνται τά πάντα καί πᾶμε πάλι ἀπό τήν ἀρχή. Οὔτε κάν ἀπό τό ...νηπιαγωγεῖο,μωρέ ! 

Γιατί πρέπει νά ξεχάσουμε,τούς νεκρούς τῆς Ἠλείας,πού ...ἔπρεπε νά χαθοῦν γιά ν'ἀρχίσῃ τό φάγωμα τοῦ Καραμάν ἀλῆ ; Θυμᾶστε τό ἀγκάθι γι'αὐτόν; Ὁ ἀγωγός Μπουργκάς-Ἀλεξανδρουπόλεως καί οἱ σχέσεις μέ τήν Ῥωσσία...Τό εἶχε πεῖ,ξεκάθαρα (πιό ξεκάθαρα δέν γινόταν), ὁ ΓΑΠ (ὁ ἐφιάλτης τῶν μνημονίων),δύο χρόνια μετά : «Ὅταν γίνουμε κυβέρνησι δέν θά τηρήσουμε τήν συμφωνία γιά τόν ἀγωγό Μπουργκάς-Ἀλεξανδρουπόλεως ». Ἄρα θά τά χαλάσουμε καί μέ τούς Ῥώσσους... Καί γιά νά δεῖτε τί βρώμικα παιχνίδια παίζονται,καί πάντα βρέ παιδί μου εἰς βάρος μας,αὐτή τήν συμφωνία τήν εἶχαν ὑπογράψῃ καί οἱ πασόκοι διά Σημίτη ! Ἔλα,ὅμως πού τό 2010,ἄλλα σχέδια ἔπαισαν στό τραπέζι ! Καί στά σχέδια αὐτά,οἱ ὕαινες τῶν βαλκανίων (βούλγαροι) ἔπαιξαν τό ὕπουλο παιχνίδι. Βᾶλε μέ τό μυαλό σου,τώρα,τί ὑποσχέσεις ἔχουν πάρῃ ἀπό τά γνωστά κέντρα ! Ἔ,δέν θέλει καί πολύ σκέψιν,Αἰγαῖον θέλουν ΚΑΙ αὐτοί ... 

Καί ὁ ΓΑΠ,ἀπό ἐδῶ, ἐκτέλεσε τίς ἐντολές πού τοῦ δόθηκαν γιά τό τέλος τοῦ μεγαλόπνοου αὐτοῦ σχεδίου μέ τό τεράτιο ὥφελος γιά τήν χώρα. Καί ἀντί τοῦ ἀγωγοῦ μᾶς ἦρθαν τά αἰωνόβια δεσμά καί τό ξεπούλημα τῆς χώρας ! 

Ἕνα ξεπούλημα πού εἶναι ἀκόμη στήν ἀρχή. Γιατί ἡ Μακεδονία εἶναι ἡ ἀρχή τοῦ τέλους γιά τήν χώρα πού ἔχει μπροστά της μεγάλη μαυρίλα ...

Καί σήμερα,οἱ νεκροί τῶν πυρκαϊῶν,«ἐβοήθησαν» σέ μεγάλο βαθμό στό σταμάτημα τῶν ἀντιδράσεων τοῦ ξεπουλήματος τῆς Ἱστορικῆς μας κληρονομιᾶς,τῆς Μακεδονίας μας.Ποιός σκέφτεται αὐτές τίς ὥρες τήν Μακεδονία καί τά συλαλλητήρια ;Κανείς ! Καί τό πλέον τραγικό εἶναι αὐτό πού ἔρχεται ! Αὐτό πού θά εἶναι ἡ ἀρχή παραχωρήσεως ἐδαφῶν τῆς χώρας ,πρῶτα πρός τήν Ἀλβανία ! Μέ τά τουρκικά κτήνη νά περιμένουν ἤ μᾶλλον νά ὁρμοῦν, γιά τό κομμάτι τους... Ἐκεῖ πιά,καί θέλω νά μέ διαψεύσῃ ἡ πραγματικότης,θά ζήσουμε τίς πλέον τραγικές καταστάσεις πού οἱ ἑκατό νεκροί τῶν πυρκαϊῶν θά φαντάζουν ὡς τό ἐλάχιστον κακόν...

Διαπιστώσεις,λοιπόν,κάνουμε,μυαλό βάζουμε νά ξεσηκωθοῦμε νά τούς στείλουμε στά ἰκριώματα; Νά τό κάνουμε,σήμερα,διότι αὔριο θά εἶναι πολύ άργά...

Ἡ Πελασγική

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου