" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τρίτη, 3 Ιουλίου 2018

Μακεδόνες,τώρα νά σᾶς 'δῶ ! Ἡ Ἱστορία περιμένει νά γράψῃ τήν σελίδα τοῦ δικοῦ σας ἀγῶνα,τῶν συγχρόνων Μακεδονομάχων !


φωτό
Αὔριο,λέει,θά πάῃ ὁ Ἄξελ Χαβαναγκίλα στήν Θεσσαλονίκη ! Πόσο ἀπίστευτο καί πόσο θρασύτατο,μοῦ ἀκούγεται κάτι τέτοιο !

Τολμᾶ,ὁ μπολσεβίκος,πού πρόδωσε Ἱστορία,Κληρονομιά,Ἔθνος νά πατήσῃ τό μιαρό πόδι του, στήν καρδιά τῆς Μακεδονίας ! Καί μάλιστα νά λάβῃ μέρος σέ μία ...περίεργη συνάντησιν μέ Ῥουμάνους,Βουλγάρους καί Σέρβους. Ἀλήθεια,τί ἔχουν νά ποῦν μέ αὐτούς; Τί θά ἀπαιτήσουν οἱ βαλκάνιοι γείτονες καί θά ἐνδώσουν οἱ ἀπό ἐδῶ μπολσεβίκοι ; ......

Τό ζητούμενο στό προκείμενον θέμα πάντως,εἶναι πώς ὁ Chipra θά τολμήσῃ νά πάῃ στήν Θεσσαλονίκη ! Καί βεβαίως,οἱ Θεσσαλονικεῖς ἀλλά καί λοιποί Μακεδόνες θά τόν περιμένουν ἀναλόγως...

Ὅπως καί ἀνάλογος θά εἶναι ἡ περιφρούρησις τοῦ μπολσεβίκου ! Διαβάζουμε, μάλιστα,πώς τά παρακρατικά σκυλιά του,πῆγαν στήν ἀστυνομία τῆς πόλεως καί ζήτησαν νά τούς δοθοῦν στολές ΜΑΤ γιά νά δράσουν κατά τῶν πατριωτῶν ὅπως αὐτοί ξέρουν... Τό ἐάν τελικῶς συμφωνήσει ἡ ἀστυνομία δέν τό γνωρίζουμε,ἀλλά σίγουρα γνωρίζουμε πῶς θά δράσουν τά «κανονικά» ΜΑΤ γιά τήν προστασία τοῦ μπολσεβίκου ἀρχι-προδότη !


ΣΥΡΙΖΟΡΟΥΦΙΑΝΟΙ ΖΗΤΗΣΑΝ ΝΑ ΦΟΡΕΣΟΥΝ ΣΤΟΛΕΣ ΤΩΝ ΜΑΤ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΟΥΝ ΑΥΡΙΟ ΤΟΝ ΑΡΧΙΠΡΟΔΟΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΓΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ!

Πρέπει λοιπόν,σ'αὐτή τήν διαμαρτυρία,νά μαζευτῇ ὅσο περισσότερος κόσμος γίνεται. Πρέπει νά γίνουν ποτάμι πού θά ῥέει ἀσταμάτητο καί δέν θά μπορῇ κανείς νά τό σταματήσῃ. Πρέπει,οἱ ἑκατοντάδες χιλιάδες φωνές νά βρωντοφωνάζουν τήν προδοσία τοῦ μπολσεβίκου ἀσταμάτητα !!!


Ἄν τε,Μακεδόνες,τωρα νά σᾶς 'δῶ ! Ἡ Ἱστορία περιμένει νά γράψῃ τήν σελίδα τοῦ δικοῦ σας ἀγῶνα,τῶν συγχρόνων Μακεδονομάχων ! 

Ἡ Πελασγική 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου