" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τρίτη, 17 Ιουλίου 2018

Ὁ «Τυφών» Κλεισθένης σαρώνει τήν Ἑλλάδα καί πάλιν,χιλιάδες χρόνια μετά...

Ὁ Σκουρλέτης καλέ,ὁ γόνος τῆς ἐφοπλιστικῆς οἰκογενείας Λαιμοῦ,ὁ σύγχρονος Κλεισθένης...
Δέν ἔχουν ποῦ νά κρύψουν τήν χαρά τους,πού τά σχέδιά τους προχωροῦν ὅπως τά θέλουν καί μάλιστα ὁλοταχῶς ! Μέσα σ' αὐτήν τήν μέθη τῆς ἐξουσίας τά βγάζουν ὅλα στήν φόρα...Ἔτσι καί τό νομοσχέδιο πού ἀφορᾶ μεταρρυθμίσεις  στήν τοπική αὐτοδιοίκησι,ὀνομάστηκε,πῶς ἀλλιῶς ; Μά, Κλεισθένης,φυσικά ... Καί ἐδῶ πού τά λέμε,δέν μποροῦσαν νά κάνουν καί διαφορετικά ἀπό τό νά ἀποτίσουν τόν ἀνάλογον φόρον τιμῆς στόν «πατριάρχη» τῆς δημοκρατίας τους !

Τῆς δημοκρατίας τους,μόνον, ἤ μήπως γενικῶς τόν πατριάρχη τους ; ... Ἔλα ντέ !

Διότι ὁ πρόγονός του,ὁ Μέλανθος,πού κουβαλήθηκε ἀπό τήν Μεσσηνία (τόν κυνήγησαν οἱ ἀπόγονοι τοῦ Ἡρακλέους ἀφοῦ καί ἐκεῖ μέτοικοι ἦσαν ἀπό τόν πρόγονό τους τόν Νηλέα) εἶχε φέρει μαζύ του καί κάθε καρυδιᾶς καρύδι. Ὅλους τούς εἶχε κάνῃ ἀθηναίους πολίτες. Ὅμως πάντα ἦσαν μέ τό  «στῖγμα» τοῦ μή κατοίκου τῆς Ἀττικῆς,τοῦ μετοίκου.

....
Πρώτη δουλειά τοῦ Μελάνθου,ὡς βασιλέως πλέον τῶν Ἀθηνῶν,νά δεχθῇ τούς μετοίκους Ἴωνες,κατά τό σύγχρονον «Refugees Welcome» ! Λέει,ὁ Παυσανίας πώς τό ἔκανε αὐτό ὁ Μέλανθος γιά νά ἰσχυροποιήσῃ τήν δύναμιν τῶν Ἀθηναίων ἀφοῦ φοβόταν μήπως οἱ Ἡρακλειδεῖς ἐπεδράμουν καί ἑναντίον τῆς Ἀττικῆς. Μήπως τάχα καί αὐτός μέτοικος δέν ἦταν; Καί φυσικά,σέ πολλά θά τοῦ φαίνονταν χρήσιμοι,οἱ Ἴωνες μέτοικοι...

Ὅπως καί νά τό δῆς πάντως,τήν δική του θέσιν ἤθελε νά ἰσχυροποιήσῃ ὁ Μέλανθος καί οἱ μέτοικοι ἦταν μεγάλη εὐκαιρία. Ἄλλως τε,καί ὁ ἀπόγονός του Κλεισθένης,ἀργότερα,τά ἴδια ἀκριβῶς ἔκανε ἀφοῦ ὀνόμασε ἀθηναίους πολίτες τόσον τούς μετοίκους ὅσον καί τούς ἀπελευθέρους (πρώην δούλους πού ἀπέκτησαν τήν ἐλευθερία τους) ! Αὐτές τίς διαφορές τῶν προϋπαρχουσῶν φυλῶν τῆς Ἀττικῆς, ἀλλά καί ἐκείνων πού κουβάλησε μαζύ του ὁ Μέλανθος, ἦρθε τό πλήρωμα τοῦ χρόνου,μέ τόν Κλεισθένη γιά νά ...σβήσουν μία καί καλή. Ἔ, αὐτό λοιπόν,τό εἶπαν δημοκρατική πολιτική καί μάλιστα τό ἐκθειάζουν ἕως καί σήμερα.

Διότι,λέει,ὁ «μεγαλοφυής» καί δημοκράταρος Κλεισθένης,ἐξάλειψε  ἔτσι τίς ...κοινωνικές ἀνισότητες καί δημιούργησε κοινή συνείδησιν ...καταγωγῆς στόν κάθε πολίτη τῆς Ἀττικῆς. Κάτι σάν τό σημερινό προνόμιο πού παρέχουν στούς ἀφρο-ασιανούς πού κουβαλιώνται στήν χώρα καί τυγχάνουν σ'ἐλάχιστον χρόνον τῆς ἑλληνικῆς  ἰθαγενείας ! 

Γιά νά θυμηθοῦμαι καί λίγο τή καταγωγή τοῦ Κλεισθένους τοῦ καταγωμένου ἀπό τήν οἰκογένεια τῶν Ἀλκμαιωνειδῶν,πού ἀπό τοῦ μετοίκου Μελάνθου  καί μετά ἔπαιζαν κύριον καί πρωταγωνιστικό ῥόλον στά κοινά τῶν Ἀθηνῶν: 
...
Τήν κατάρα πού κουβαλοῦσαν οἱ Ἀλκμαιωνίδες τήν κληρονόμησαν ἀπό τόν πατέρα τοῦ Ἀλκμαίωνος,τόν Μεγακλῆ Α΄,πού ἦταν ὁ δράστης τῆς δολοφονίας τῶν στασιαστῶν ὑπό τόν Κύλωνα,κάτι πού ἐπεφερε τό Ἄγος στήν Ἀθήνα καί τήν κληρονομική στάμπα τῶν μιαρῶν, στούς ἀπογόνους τῆς φάρας. (πρό ἑνός ἔτους,περίπου,ἀνακαλύφθηκε καί ὁ ὁμαδικός τάφος τῶν δολοφονημένων στασιαστῶν :Κυλώνειον Αγος: Οι αποτυχημένοι πραξικοπηματίες της Αθήνας. )
....
Ὁ υἱός του,Μεγακλῆς καί αὐτός,παντρεύεται τήν κόρη τοῦ τυράννου τῆς Σικυώνος,Κλεισθένους ( πού καί αὐτός ἄλλαξε τά ὀνόματα τῶν φυλῶν τῆς Σικυώνος καί γιά νά τούς ὑποτιμήσῃ -λόγῳ τῶν συγγενικῶν σχέσεῶν τους μέ τούς Ἀργείους- τούς ἔδωσε ὀνομασίες χοίρων,γαϊδάρων καί γουρουνόπουλων. Ὑάται -Ὀνεάται -Χοιρεάται! Μόνον τήν δική του ῥάτσα ἐτίμησε καί ὀνόμασε Ἀρχέλαοι.),τήν Ἀγαρίστη. Ἀπό αὐτόν τόν γάμο γεννιοῦνται δύο παιδιά : ὁ Κλεισθένης καί ὁ Ἱπποκράτης.

Ὁ Κλεισθένης εἶναι ὁ γνωστός δημοκράταρος (τρομάρα του !) καί ὁ ἀδερφός του,Ἱπποκράτης ( ἀπό τήν κόρη του Ἀγαρίστη Β΄), εἶναι ὁ παπποῦς τοῦ ἄλλου δημοκράταρου τοῦ Περικλέους (ναί,αὐτοῦ μέ τόν χρυσόν αἰῶνα ...) !

  Ὁ υἱός τοῦ Ἱπποκράτους,ὁ Μεγακλῆς Γ΄γεννᾶ μία κόρη, τήν Δεινομάχη, ὁ υἱός αὐτῆς εἶναι ὁ Ἀλκιβιάδης. Ὁ γνωστός περιφερόμενος ἀπο Ἀθηναίους σέ Λακεδαιμονίους,Πέρσες καί ξανά-μανά σέ Ἀθηναίους,στρατηγός. Ἀλλά καί ἀτίθασος νεανίας...

Εἶναι αὐτό πού λέμε : μία ὅμορφη οἰκογένεια εἴμαστε ὅλοι μας... ! Ἄμ,κρατάει χιλιετίες ἡ συνήθεα τῆς οἰκογενειοκρατίας ! Τί νομίζατε,πῶς μποροῦσαν ποτέ αὐτοί νά κάνουν κάτι ἄλλο πέραν τοῦ νά κατέχουν κρατικές καί ἐξουσιαστικές θέσεις πού σημαίνουν καί κρατικό χρῆμα; Μέ ἄλλα λόγια,ἔχουν μάθῃ ἔτσι, νά μήν κάνουν ΤΙΠΟΤΑ καί νά ζοῦν πλουσιοπάροχα σέ βάρος τοῦ,ἀεί, κορόϊδου- λαοῦ ! Καταλάβετέ το,εἶναι ΠΑΡΑΣΙΤΑ !

Ἀλλά,δημοκραταραῖοι !


δραματοποιημένο ντοκυμαντέρ του PBS «The Greeks: Crucible of Civilization» («Οι Ελληνες: Χωνευτήρι του πολιτισμού»)  ΕΤΣΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ! 
Τώρα,τά λοιπά μαγειρέματα τοῦ νομοσχεδίου Κλεισθένης,εἶναι γιά νά βρίσκονται οἱ μπολσεβίκοι πάντα μέσα στά πράγματα τῆς ἐξουσίας,ἀφοῦ βλέπουν καλῶς πώς τό θέμα ἐξουσία διά τῆς λαϊκῆς ψήφου,ἔχει γιά αὐτούς τελειώσῃ. Ἄμ, δέν θά εὕρισκαν τρόπον τά κουμμούνια ; Πανεύκολον ὅταν ἔχεις ἐντρυφήσῃ στήν σοβιετοποίησιν,ὡς καλός σιωνιστής -συνειδητοποιημένος σοβιετισμός- ἤ ὡς βλάξ  !    

Τό θέμα εἶναι πώς ἅπαξ καί βρέθηκαν στά πράγματα,οἱ ἐκλεκτοί τῆς σιών,δέν ἐγκαταλείπουν μέ τίποτα,ἀφοῦ κι'ἐφ'ὅσον ἀποτελειώσουν γιά τά καλά μέ τούς Ἕλληνες. Αὐτούς πού θά μείνουν θά τούς ἐγκλωβίσουν καταστῶντας τους ἀνικάνους γιά ὅποιαδήποτε ἀντίδρασιν ἤ περιθωριακούς καί ἀναποτελεσματικούς. 

Ἡ Πελασγική

3 σχόλια:

 1. ΕΚΕΙ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΑΛΗ ΜΕΡΙΑ ,ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΤΙΠΟΤΑ ΣΥΝΑΞΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 12 ΜΕ ΑΡΙΣΤΗ ΤΗΝ ΜΑΝΑ ΤΟΥ ΑΣΗΜΑΚΗ ΚΑΤΣΟΥΛΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗ ΓΙΑΤΙ ΜΟΥ ΦΕΡΝΕΙ ΛΙΓΟ ΑΠΟ ΜΑΝΤΕΛΗ ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ....ΑΧ ΑΥΤΟΣ Ο ΑΘΕΙΣΜΟΣ...ΟΣΟ ΠΑΕΙ Ο ΜΑΥΡΟΣ ΠΙΤ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΑΙΝΕΙ...ΩΧ ΜΑΝΑ ΜΟΥ ΠΟΥ ΛΕΕΙ ΚΑΙ Ο ΓΕΩΡΓΙΟΥ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. https://diodotos-k-t.blogspot.com/2018/07/blog-post_96.html
  🙂

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Πολύ καλή ἡ ἀναδημοσίευσις πού ἔκανες,Κώστα,ἀλλά τό σχόλιόν σου,τό καλλίτερον ! Τά λέει ὅλα ! Σοῦ ἄφησα καί ἀνάλογο σχόλιον...

  ΑπάντησηΔιαγραφή