" ...μητρός τε καὶ πατρὸς καὶ τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρὶς καὶ σεμνότερον καὶ ἁγιώτερον καὶ ἐν μείζονι μοίρᾳ καὶ παρὰ θεοῖς καὶ παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Σάββατο, 18 Μαρτίου 2017

Μία ἀλήθεια ἀκόμη διά στόματος Τράμπ : Νομίζω πώς τό Ἰσλάμ μᾶς μισεῖ ...«Ὑπάρχει κάτι σ'αὐτούς . Ὑπάρχει ἕνα τρομερό μῖσος..»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου