" ...μητρός τε καὶ πατρὸς καὶ τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρὶς καὶ σεμνότερον καὶ ἁγιώτερον καὶ ἐν μείζονι μοίρᾳ καὶ παρὰ θεοῖς καὶ παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Κυριακή, 26 Μαρτίου 2017

Βουλευτικές Ἀπολαβές - Δεῖτε το σάν κουίζ… τί διαφορές ἔχει μέ σήμερα;


Διαβᾶστε ὁλόκληρο τό ἄρθρο ἐδῶ (ἐάν ἀντέχετε...)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου