" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Κυριακή, 26 Μαρτίου 2017

Βουλευτικές Ἀπολαβές - Δεῖτε το σάν κουίζ… τί διαφορές ἔχει μέ σήμερα;


Διαβᾶστε ὁλόκληρο τό ἄρθρο ἐδῶ (ἐάν ἀντέχετε...)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου