" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τρίτη, 14 Μαρτίου 2017

Γιά νά μήν ἀπορεῖτε ποιά εἶναι ἡ ἑλλαδική ...ἐλίτ !


Ἐξ'ἀφορμῆς τῆς χθεσινῆς ἐπεμβάσεως τῶν ἀστυνομικῶν δυνάμεων γιά ἐκκένωσιν τῆς Βίλας τοῦ Ζωγράφου,ἀπό τούς ἀναρχοἀπλυτους πού τήν εἶχαν καταλάβῃ ἐδῶ καί πολλά χρόνια,ἡ κατωτέρῳ ἔρευνα. Μία ἔρευνα πού φέρνει καί πάλιν στό φῶς πῶς κάποιοι,πάντα περιούσιοι καί ἐπιτήδειοι ἐπετύγχαναν νά βρίσκονται,μέ ὅλες τίς ἐξουσίες καί κατοχές,στόν «ἀφρό» καί κατά συνέπειαν νά διαμορφώνουν τήν ...ἐλίτ τῆς ἑλλαδικῆς κοινωνίας !

Το 1832,ὅταν ἡ Ἀθῆνα ἀπελευθερώνεται ἀπό τούς ὀθωμανούς,ὁ Χατζῆ-Παρθένιος Πετράκης (κανονικό ἐπίθετον Παπασταμάτης ἀπό τήν Δημητσάνα Ἀρκαδίας),ἡγούμενος τῆς ὁμωνύμου Μονῆς (ἀπό τό 1673 πού ὁ πρόγονός του Παρθένιος ἐπισκεύασε τόν ἐκεῖ ναό τῶν Ἁγ. Ταξιαρχῶν καί τόν μετέτρεψε σέ Μονή, ἡ οἰκογένεια ἔδωσε ἄλλους 7 ἡγουμένους κατά κάποιον τρόπον κληρονομικόν δικαιώματι, ἐξ' οὖ καί ἡ ὁνοματοδοσία στήν Μονήν,Μονή Πετράκη ) ,ἀγοράζει ἀπό τόν πασᾶ τῶν Ἀθηνῶν χιλιάδες στρέμματα γῆς ( ἀπορῶ πού εὕρισκαν τά χρήματα ἐκείνες τίς ἐποχές ! Καί ἐπίσης μία ἀπορία ἀκόμη -ἀφελής μᾶλλον- Γιατί τό νεοελληνικόν κράτος δέν ἀκύρωσε ὅλες ἐκεῖνες τίς συναλλαγές πού ἔγιναν μεταξύ τῶν ἠττημένων καί ἄρον-ἄρον ἐγκαταλείψαντες τήν Ἑλλάδα, ὀθωμανῶν,μέ κάποιους πονηρούς, ἐκμεταλευτές -καιροσκόπους κατοίκους τῆς ἑλλαδικῆς; ! ) στήν περιοχή ὅπου σήμερα ὁνομάζεται Ζωγράφου ἀλλά καί στήν ὑπόλοιπη Ἀθῆνα. Μία περιοχή πού δέν ἐπελέγῃ τυχαίως ἀφοῦ ἀποτελοῦσε ἔνα ἀπό τά καλύτερα κομμάτια τῆς Ἀθῆνας μέ πολύ καλό κλῖμα καί βεβαίως πολύ κοντά στήν πόλη τῶν Ἀθηνῶν. Καί ἀφοῦ ὡς κληρικός ἦταν ἄτεκνος, ἡ περιουσία πηγαίνει στούς κληρονόμους του. Αὐτοί τό 1928 καί ἀφοῦ εἶχε πωληθῇ ἕνα μεγάλο μέρος, μοίρασαν μεταξύ τους τήν τεραστίαν ἔκτασι, χωρίζοντάς την σέ οἰκόπεδα, ἐκτός ἀπό 600 στρέμματα στήν περιοχή τέρμα Ζωγράφου πού ἔμειναν χωρίς να διανεμηθοῦν.

Τό 1902,ὁ Ἰωάννης Ζωγράφος,βουλευτής στό κόμμα τοῦ Θεόδωρου Δεληγιάννη,ἀγόρασε ἀπό τούς κληρονόμους τοῦ Πετράκη ( χήρα Βουρνάζου),μία μεγάλη ἔκταση τήν ὁποίαν ρυμοτόμησε σέ οἰκόπεδα καί ξεκίνησε νά τά πουλᾶ  μέ δόσεις (112 δρχ. /μῆνα). Κράτησε μόνον ἕνα κομμάτι γιά τόν ἑαυτόν του στήν συμβολή τῶν σημερινῶν λεωφόρων Παπάγου και Ζωγράφου. Ἀπό τό 1919 ἄρχισαν νά κτίζονται τά πρῶτα σπίτια καί σέ δέκα χρόνια ὑπῆρχαν ἤδη 100 οἰκἰες . Μεγάλοι κτηματίες τῆς περιοχῆς πού εἶχαν ἀγοράσῃ ἐπίσης πολλά στρέμματα γῆς ἐκτός ἀπό τούς Πετράκηδες καί  Ζωγραφαίους ἦσαν  καί οἱ Ἀργυροπουλαῖοι,Σταματόπουλοι


Το 1945,ἡ κληρονόμος Πετράκη,Σοφία Κορομηλᾶ,ἐπεί δή γηροκομήθηκε ἀπό καλόγριες ἄφησε ὅλην τήν περιουσία της στήν Ι.Μ. Καλογραιῶν Καλαμάτας. Αὐτή τήν περιουσία,τό 2005,ἡ Μονή τήν δώρησε στήν Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν.

Ἡ περιοχή Ἄνω Ἰλίσια, Γουδῆ καί Ζωγράφου ἀνῆκαν διοικητικά στόν Δῆμο τῆς Ἀθῆνας καί πρῶτος Δήμαρχος ἔγινε ὁ Ἀνάργυρος Πετράκης, εὔκολον ν'ἀντιληφθῇ κάποιος πώς ἔγινε Δήμαρχος ὁ Πετράκης (εἶναι καί ἡ Μονή στήν μέση βλέπετε...). 
 Το 1929 πού ἡ περιοχή ἔγινε Κοινότητα Πρόεδρος ἔγινε ὁ γιός τοῦ Ἰωάννη Ζωγράφου (πού εἶχε ἀγοράσῃ τά στρέμματα ἀπό τήν χήρα Βουρνάζου) ὁ Σωτήρης Ζωγράφος.

Ἀπό τήν οἰκογένεια Πετράκη, ὁ Ἀνάργυρος,πού ἦταν δήμαρχος Ἀθηναίων,ἔκανε τρεῖς κόρες και ἕναν υἱό. Ἡ μία κόρη του,ἡ Πηνελόπη παντρεύεται τον Δημήτρη Μιαούλη ἐγγονό τοῦ Ἀνδρέα Μιαούλη καί ἡ Ἀσπασία τόν Ἰάκωβο Ἀργυρόπουλο (τῆς γνωστῆς οἰκογενείας τῶν Ἀργυροπουλαίων Φαναριῶτες κι'αὐτοί μέ πολλές ἐκτάσεις καί αὐτοί στήν περιοχή) καί κάνουν 4 παιδιά. Συγγενεύουν μέ μεγάλες οἰκογένειες : Μάνου,Ῥάλλη,Μαυρομιχάλη καί Μαρτέν. Ἡ Μαρία πού παντρεύεται τόν Μάνο γεννᾶ δύο κόρες. Ἡ μία γίνεται σύζυγος τοῦ Βασιλέως Ἀλεξάνδρου (αὐτός πού πέθανε ἀπό δάγκωμα μαϊμοῦς) καί ἡ κόρη τους Ἀλεξάνδρα τόν Πρίγκιπα τῆς Γιουγκοσλαβίας Πέτρο. Ὁ Μάνος πρίν παντρευτεῖ τήν Μαρία Ἀργυροπούλου, εἶχε καί ἄλλον γάμον μέ τήν Τομπάζη Σοφία καί ἀπό τόν γάμο αὐτό ἡ κόρη τους Ῥαλλοῦ Μάνου,ἦταν ἡ γνωστή χορογράφος.

Ὅσον γιά τόν Ζωγράφο,τόν Ἰωάννη πού ἀγόρασε τά κτήματα ἀπό τούς Πετράκηδες, εἶναι τῆς οἰκογένειας Ζωγράφου (Μαυρονικόλας τό κανονικό ἐπίθετο τό ὁποῖο ἄλλαξαν σέ Ζωγράφος ),ἀπό τό χωριό Σὀλο τῶν Καλαβρύτων μέ γνωστότερο πρόγονόν του,τόν Κωνσταντῖνο Ζωγράφο (1796 - 1856 ) ὁ ὁποῖος ἦταν υἱός τοῦ ἁγιογράφου Μαυρονικόλα Ζωγράφου. Τώρα θά μοῦ πεῖτε ἐκείνους τούς σκοτεινούς καιρούς τῆς Ὀθωμανοκρατίας ποιοί ἦσαν ἐκεῖνοι πού μποροῦσαν νά στείλουν τά παιδιά τους γιά σπουδές καί μάλιστα στό ἐξωτερικό ; Ἄν κρίνουμε ἀπό τίς φιλίες πού ἔκανε στήν Ἰταλία ( Ἀλέξανδρος Μαυροκορδᾶτος) ἀλλά καί μέ τούς Ζαΐμηδες, ἀπαντᾶμε καί στήν ἐρώτησιν ! 
Αὐτός ἔγινε μέγας καί τρανός,ὄχι ἱατρός πού σπούδασε,ἀλλά πολιτικάντης ! Ἔγινε ὁ πρῶτος Νομάρχης (Ἁρκαδία) στήν ἐλευθέρα ἑλλαδικήν,ὑπουργός καί πρεσβευτής στήν Κωνσταντινούπολιν. Εἶχε τά ...προσόντα γιά τίς ἐπαφές μέ τούς ὀθωμανούς ! Ἄλλως τε ὁ σουλτάνος Ἀβδούλ Μεζήτ τοῦ ἀπένειμε καί ὀθωμανικό παράσημον !!! Βεβαίως ὡς ...ἀριστοκράτης πού ἦτο εἶχε καί λίμπεραλ ἀντιλήψεις. Δῆλα δή δημοκράταρος καί ὡς ἐκ τούτου δέν μποροῦσε νἀ λείπῃ ἀπό τήν ἐπανάστασιν τῆς 3ης Σεπτεμβρίου 1843 ! 

Ἀλλά καί ὁ Ἰωάννης ἀκολούθησε τά βήματα τοῦ Κωνσταντίνου καί ἔτσι γίνεται πολιτικός,οἰκονομολόγος (ἀλοίμονον ! ) καί καθηγητής Πανεπιστημίου. Ἀπό αὐτόν πῆρε τό ὄνομά του καί ὁ Δῆμος Ζωγράφου.
Ἀπό ὅ,τι καταλάβατε καί πάλιν μία οἰκογένεια ὅλοι,Φαναριῶτες,ναυτικές οἰκογένειες (Χῖος,Ὕδρα) και οἱ γάμοι μεταξύ τους πᾶνε κι’ ἔρχονται…


Τώρα ὅσον ἀφορᾶ τήν ἐπέμβασιν στήν βίλα,μέ ἐντολή τσυριζα,μήν σᾶς κάνει ἐντύπωσιν πού κυνηγήθηκαν τά ἀναρχοἀπλυτα πού προστατεύει ὑπέρ τοῦ δέοντος τό κατσαπλιάδικο σκυλολόϊ τοῦ Μαξίμου. Ἐκεῖ ὑπάρχουν συμφέροντα καί μάλιστα μεγάλα ! Καί ἐκτός αὐτοῦ εἶναι καί οἱ κληρονόμοι στήν μέσιν πού θέλουν νά κάνουν τίς μπίζνες τους στόν χῶρον. Στόν μισό,γιατί τό ἄλλο μισό τό ...δωρίζουν στόν Δῆμο καί αὐτός μέ τήν σειράν του ὅλο καί κάποιους θά βολέψῃ στούς χώρους πού θά φτιάξῃ (μετεγκατάστασιν τοῦ Δημοτικοῦ Ὠδείου) ...Ἀλλά γιά δεῖτε ἐδῶ ἐπί τοῦ θέματος :Σώζεται το κτήμα και η βίλα Ζωγράφου  

Δήμος Ζωγράφου - Ιστορικό 

Κάτι παρόμοιον συμβαίνει καί μέ τό Δρακοπούλειον,στό ὁποῖον ἐπίσης ἔγινε ἐπέμβασις ἐκκενώσεώς του,ἀπό τήν ἀστυνομίαν,ἐχθές. Εἶναι σημαντικόν νά διαβάσετε τό ἱστορικό τό ὁποῖον ἔχει πολλά κοινά σημεῖα μέ τό κτῆμα καί τήν βίλαν Ζωγρἀφου καί φυσικά καί ἐδῶ «παίζονται» πολλά ...συμφέροντα ( Ἐρυθρός Σταυρός, ὁ πρώην πρόεδρός του ὑπόδικος πλέον Μαρτίνης κ. ἄ. ) : 

Τό κληροδότημα Δρακοπούλου, ἡ βίλα καί ἡ παλιά ἐριουργία ( Πατήσια) 

Καί ἐδῶ ἕνα ἱστορικό γιά τήν ἵδρυσίν του : Δρακοπούλειο 

Αὐτά γιά σήμερα...

Ἑλλάς Αἰώνιον  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου