" ...μητρός τε καὶ πατρὸς καὶ τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρὶς καὶ σεμνότερον καὶ ἁγιώτερον καὶ ἐν μείζονι μοίρᾳ καὶ παρὰ θεοῖς καὶ παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Κυριακή, 26 Μαρτίου 2017

Αὐτή εἶναι ἡ Ἀριστερά, ΗΛΙΘΙΕ !Ἄν ἀντέχετε,δεῖτε τα ὅλα Ἐδῶ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου