" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2018

Ὁ Μr.V ἐπανῆλθε καί μιλᾶ γιά τήν Μεγάλη Προδοσία !


«Εἶναι λίγο νά ποῦμε,ὅτι ἀναφερόμεθα σέ μία πένθιμη ἡμέρα,σέ μία ἀποφράδα ἡμέρα. Εἶναι μία ἀπερίγραπτη,βαθιά νοσηρή κατάστασις,ἡ ὁποία γίνεται μπροστά στά μάτια ὅλων τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν καί ἀναλογικῶς δέν φαίνεται νά εἶναι αὐτή ἡ ἀντίδρασις πού θά ἔπρεπε νά εἶναι ! » 

Παρακολουθεῖστε τήν ἐκπομπή,ἀκοῦστε προσεκτικῶς τόν Μr.V καί ἀναλογιστεῖτε :κάνουμε αὐτό πού πρέπει,αὐτό πού ἔχουμε χρέος,ἀπέναντι σέ προγόνους καί ἱστορική κληρονομιά ; Ἐσεῖς θά κρίνετε, πόσο καί πόσα ἀκόμη,μπορεῖτε νά ὑπομείνετε και κυρίως πόσο πιό γραικύλους μπορεῖτε νά καταστήσετε ἑαυτούς, μέσῳ αὐτῆς τῆς ἀνοχῆς...


Ἡ Πελασγική

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου