" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2018

Ξέρεις τί σημαίνει κουμμούνι;Γριάβασίλη,ἔμ...συγγνώμη Γεροβασίλη,
ἤθελα νά γράψω : 

«Τώρα κυβερνᾶμε ἐμεῖς »

Ναί ῥέ,αὐτοί κυβερνοῦν,ἀκόμη δέν τό ἔχεις καταλάβει; Τί περιμένεις,νά πᾶς στά γκούλαγκ γιά νά τό καταλάβῃς μία καί καλή; Ἡ Πελασγική

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου