" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τρίτη, 12 Ιουνίου 2018

Ὁλοκλήρωσαν τό ...ἔργο τους.Τώρα,σειρά ἔχει ...ἄλλος... Ποιος,ἄρα γε ;Ὁλοκλήρωσαν τό ...ἔργο τους.Τώρα σειρά ἔχει, ἄλλος... Ποιος,ἄρα γε ; 

Θυμηθεῖτε τούς αὐτουργούς : 
Καί ἰδού ! Τό ἀπό-τελείωμα ! ! ! 


Τήν φωτό μέ τήν λεζάντα,ἀνέβασε στό τουΐτερ,τό Ἀδωνάϊ. Πάει γιά μεγάααλη θέσιν ! ! ! 
Ἄ, μήν ξεχνοῦμε καί τόν ἕτερον καλο-βολεμένο πού μᾶς πλημμυρίζει μέ ἰσλάμ : 


Ἀλλά καί γιά τούς ἀδερφούς Κυπρίους,μία ἀπό τά ἴδια... Εἴπαμε : ὅπου Ἑλληνισμός, βάλλεται ...


Ὑπάρχει κανείς πού δέν καταλαβαίνει κάτι ; Λυποῦμαι... Γιά πολλά,μά πάρα πολλά ...


Ἡ Πελασγική 


3 σχόλια: