" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2018

Τότε πού οἱ ΗΠΑ ἔβλεπαν τό «Μακεδονικό» ὡς ἀστήρικτες δημαγωγίες μέ ἐπιθετικές προθέσεις κατά τῆς Ἑλλάδος ...


Ἡ δήλωσις τοῦ ὑπουργοῦ ἐξωτερικῶν τῆς κυβερνήσεως Ῥοῦσβελτ,τῶν ΗΠΑ, Edward Stettinius, τό 1944,ἡ ὁποία δήλωσις πέρασε ὡς ἐπίσημος θέσις διεθνῶς,τοῦ Στέητ Ντιπάρτμεντ. 

Στίς 26 Δεκεμβρίου τοῦ 1944 ( διπλωματικό ἔγγραφο ΗΠΑ,μέ κωδικό 868.014-122644) δηλώθηκε διά στόμματος Στετίνιους :

 «Αὐτή ἡ Κυβέρνησις,θεωρεῖ τούς λόγους περί «Μακεδονικοῦ ἔθνους»,«Μακεδονικῆς πατρίδος» ἤ «Μακεδονικῆς ἐθνικῆς συνειδήσεως», εἶναι ἀστήρικτες δημαγωγίες πού δέν ἀντικατοπτρίζουν καμμία ἐθνική ἤ πολιτική πραγματικότητα καί ἡ ἀναβίωσίς τους φαίνεται νά εἶναι μία κάλυψις ἐπιθετικῶν προθέσεων ἑναντίον τῆς Ἑλλάδος

Αὐτά ἔλεγαν ἐπισήμως οἱ ΗΠΑ,τό 1944. Τότε πού ἔδιναν τό στῖγμα γιά τό ποῦ θά ἀνήκει ἡ Ἑλλάς,μετά τόν Β΄μεγάλο πόλεμον, καί σέ ποίου τήν ἐπιρροή θά βρίσκεται. Καμπανάκι πρός τήν Ῥωσσία τῶν μπολσεβίκων τοῦ Στάλιν,μέ ἄλλα λόγια. 

Σήμερα,πού δέν ὑφίσταται αὐτή ἡ ...ψυχρή σχέσις,πού τά πράγματα εἶναι ἐντελῶς διάφορα,οἱ καταστάσεις,μέσῳ τῶν ὁποίων ἐπιζητοῦν ἄλλου εἴδους ἐπιρροές,ἐπιβάλλουν ἀλλαγή ῥότας. 

Καί οἱ δικές μας μαριονέτες,ἁπλῶς λαμβάνουν μέρος στήν παράστασιν ! 

Ὅμως,δέν παύει νά ὑφίσταται ἡ δήλωσις αὐτή. Ἡ ἐπίσημος δἠλωσις ! Καί βεβαίως, νά σηματοδοτῆ ἕνα τεχνητό πρόβλημα πού χειρίζονται οἱ ἐξουσιαστές ἀναλόγως, γιά τήν ἐκπλήρωσιν τῶν βρώμικων σχεδίων τους. 


Υ.Γ. Βεβαίως τήν ἀποκάλυψιν γιά τήν ἀνωτέρῳ δήλωσιν ἔχει κάνει ὁ   Mr.V   στήν ἐκπομπή τῆς Ὀδύσσεια tv. Ἐμεῖς βρήκαμε καί τήν ἀνάλογον φωτό,ἀπό ἐδῶ 


Ἡ Πελασγική

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου