" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τρίτη, 12 Ιουνίου 2018

Λοιπόν,γιά νά ἐξηγηθοῦμε,Καμμένε,σοῦ ὑπενθυμίζουμε τήν ὑπόσχεσίν σου. Θά τήν ῥίξῃς τώρα τήν συγκυβέρνησιν πού ΞΕΠΟΥΛΗΣΕ τήν Μακεδονία ;

φωτό
Σέ προεκλογική συγκέντρωσιν(2015),στήν Βόρειο Ἑλλάδα (Κοζάνη),ὁ Καμμένος εἶχε εἰπῇ : 

« Αὐτός πού ἀνέτρεψε τήν Κυβέρνησιν Μητσοτάκη,γιά τήν Μακεδονία. 

Ἔρχεται σήμερα, ὡς πρωθυπουργός τῆς χώρας ὁ Σαμαρᾶς,κάνει συμφωνία μέ τόν Νίμιτς τήν ὁποία ἀναγγέλει στήν Βουλή καί λέει : « Γεωγραφικό προσδιορισμό γιά τό ὄνομα τῶν Σκοπίων» 
Καί μετά,βγαίνει ἀξιωματοῦχος τῶν ΗΠΑ καί λέει ἡ ἑπομένη κυβέρνησις θά τό λύσῃ !

Λοιπόν,γιά νά ἐξηγηθοῦμε, ἀπό ἐδῶ,ἀπ' τήν Μακεδονία :

 Ἡ ἑπομένη κυβέρνηση μέ Ἀνεξάρτητους Ἕλληνες δέν θά ἔχῃ κανένα σύνθετο ὅρο μέ τό ὄνομα Μακεδονία γιά γεωγραφικό προσδιορισμό. Γιά νά λέμε τά σῦκα,σῦκα καί τήν σκάφη,σκάφη,ὅπως ῥίξαμε τήν κυβέρνηση Σαμαρᾶ Βενιζέλου,ἔτσι θά ῥίξω καί τήν ἑπομένη κυβέρνηση ἐάν παραχωρήσῃ ἔστω καί μία σπιθαμή ἑλληνικῆς γῆς» Λοιπόν,γιά νά ἐξηγηθοῦμε,Καμμένε,σοῦ ὑπενθυμίζουμε τήν ὑπόσχεσίν σου. Θά τήν ῥίξῃς τώρα τήν συγκυβέρνησίν σου,πού ΞΕΠΟΥΛΗΣΕ τήν Μακεδονία ;  

Τέλος τά ψέμματα καί οἱ δικαιολογίες. Τέλος οἱ ἀξιολογήσεις περί σοβαροῦ καί μή σοβαροῦ γεγονότος. Ἐδῶ,τώρα ἔχουμε νά κάνουμε μέ παραχώρησιν ἐθνικῆς κυριαρχίας ἐπί τοῦ ἑλληνικοῦ ἐδάφους. 

Διότι,τό Βόρειος Μακεδονία σημαίνει πώς ὑφίσταται καί Νότιος. 

Καί ποῦ εἶναι αὐτή; Στό ἑλληνικό ἔδαφος. Ποιός ἐδῶ καί πλέον τῶν 60 χρόνων,κάνει λόγον γιά ἀπελευθέρωσιν τῆς Μακεδονίας ;Τά Σκόπια. Ποιοί μιλοῦν γιά μακεδονική γλῶσσα,μακεδονικό ἔθνος ; Τά Σκόπια. Ποιοί διεκδικοῦν (δικαστικῶς) περιουσίες ἐπί τοῦ ἑλληνκοῦ ἐδάφους,ἐδῶ καί πλέον τῆς 10ετίας ; Κάτοικοι προερχόμενοι ἀπό τά  Σκόπια. 

Πῶς εἴπαμε,ἡ Κυβέρνησις πού ἀνήκεις,συμφώνησε νά λέγονται,ἐπισήμως πλέον,τά Σκόπια ; Βόρειος ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ! 

Ἄν τε,κατάΚα(η)μμένε, ἦρθε ἡ ὥρα σου. Ἡ ὥρα τῆς ὑποσχέσεως πού εἶχες δώσῃ ἀπό τήν Μακεδονία,πρό 3ετίας. 

«Ἡ ἑπομένη κυβέρνηση μέ Ἀνεξάρτητους Ἕλληνες δέν θά ἔχῃ κανένα σύνθετο ὅρο μέ τό ὄνομα Μακεδονία γιά γεωγραφικό προσδιορισμό. Γιά νά λέμε τά σῦκα,σῦκα καί τήν σκάφη,σκάφη,ὅπως ῥίξαμε τήν κυβέρνηση Σαμαρᾶ Βενιζέλου,ἔτσι θά ῥίξω καί τήν ἑπομένη κυβέρνηση ἐάν παραχωρήσῃ ἔστω καί μία σπιθαμή ἑλληνικῆς γῆς»

Ἰδοῦ,γιά ἐσέ,πεδίον δόξης λαμπρόν ! 

Ἡ Πελασγική

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου