" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τετάρτη, 24 Ιανουαρίου 2018

Καί ἡ μεγαλυτέρα ἀπόδειξις τῆς δυνάμεως τοῦ λαοῦ θά δοθῇ εἰς τάς Ἀθήνας !

Θά εἴμαστε ΟΛΟΙ ἐκεῖ. 
Πρέπει νά εἴμαστε. 


Σκεφθεῖτε τόν τρόμο πού ἔχουν τά ὅντα πού μᾶς ἐξουσιάζουν,μετά τό μεγαλειώδες συλλαλητήριον τῆς Συμπρωτευούσης. Σκεφθεῖτε τώρα,τόν τρόμο καί πανικό πού θά νοιώσουν ἀπό τό συλλαλητήριον τῆς Πρωτευούσης,πού λογικῶς θά εἶναι πολύ -πολύ μεγαλύτερον. 

Γιατί,ἐδῶ πού τά λέμε,πόσοι Πατριῶτες ἀπό τήν Πελοπόννησον καί τήν Στερεάν δέν μπόρεσαν νά παρευρεθοῦν στήν Θεσσαλονίκη,γιά οἰκονομικούς,κυρίως, λόγους. Γιά τήν Ἀθήνα,πού εἶναι μικρότερες οἱ ἀποστάσεις,ἄρα καί τά εξοδα,πολύ πιό εὔκολα θά μπορέσουν νά πᾶνε. 

Γι'αὐτό καί πρέπει ΟΛΟΙ νά εἴμαστε ἐκεῖ. Νά πάρουν τέτοιο χαστούκι πού θά τό θυμοῦνται σ'ὅλη τους τήν ζωή (ποιά ζωή δῆλα δή μπορεῖ νά ἔχουν τά ἀνθρωποειδῆ;)

Υ.Γ. Ἐδῶ πού τά λέμε,καί μόνον πού θά βγάλουν ἀφρούς,ἀπό τήν λῦσσα τους,τά κουμμούνια,εἶναι μία τέτοιου μεγέθους ἰκανοποίησις πού δέν περιγράφεται ...

Ἡ Πελασγική

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου