" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Παρασκευή, 12 Ιανουαρίου 2018

Ζοῦμε σ' ἕνα ξεφτιλισμένο κράτος, μέ σκατόψυχους πολιτικούς...


Ζοῦμε σ' ἕνα ξεφτιλισμένο κράτος, μέ σκατόψυχους πολιτικούς...


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου