" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Κυριακή, 14 Ιανουαρίου 2018

Χαμένα ὄνειρα...


Ἀπογοήτευσις ἀπό τά πάντα,μά κυρίως ἀπό τόν ...ἄνθρωπον ...


Ἡ Πελασγική

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου