" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Παρασκευή, 26 Ιανουαρίου 2018

Καί τώρα, ΟΛΟΙ παρόντες στό Σύνταγμα, γιά τήν Μακεδονία μας !


Τήν ἑπομένη Κυριακή 4 Φεβρουαρίου στίς 14:00 θά γίνῃ τό συλλαλητήριο στό Σύνταγμα, γιά τηήν Μακεδονία μας. 

Ἡ διοργάνωσις ἀνήκει πλέον στίς Παμμακεδονικές Ἑνώσεις, ὁπότε τώρα δέν ὑπάρχει καμμιά δικαιολογία ἀπουσίας.

Τό σύστημα κάνει τά πάντα γιά νά ἀποτύχῃ τό συλλαλητήριο...

Ἒχει αρχίσει νά ξαναμυρίζῃ Λευτεριά. 

Θά εἲμαστε Ὅλοι ἐκεῖ.

Ἀθηναῖος Πολίτης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου