" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τετάρτη, 10 Ιανουαρίου 2018

Ἐντάξει Ἱερώνυμε,καταλάβαμε ...


Μετά ἀπό μακρά σιωπή ἐπί τοῦ θέματος τῆς ὀνομασίας τῶν Σκοπίων,ἡ κεφαλή τῆς ἑλλαδικῆς ἐκκλησίας εἶπε νά πάρῃ θέσιν.   Δέν θέλουμε νά λέγονται Μακεδονία,ἀλλά ἄν πάρουν τήν ὀνομασία αὐτή,δέν θά ἀντιδράσουμε ! ! ! 

Αὐτό ἀκριβῶς ἐννοεῖ ὅταν λέει  : ὄχι στό ὄνομα ἀλλά ὄχι καί στά συλλαλητήρια ! Καί πῶς θαρρεῖ ὁ Ἱερώνυμος τήν ἀντιδρασιν σέ κάτι πού ἐνοχλεῖ; Σέ κάτι πού ὑφίσταται ἀντίθετη θέσις καί πρέπει αὐτή νά γνωστοποιηθεῖ μέ κάθε τρόπον; 

Μήπως μία ἀνακοίνωσις ἐκ τοῦ γραφείου τύπου τῆς ἑκκλησίας λύνει τό θέμα καί καλύπτει κάθε διάφορον τρόπον ἀντιδράσεως; Μπορεῖ,κατά τόν Ἱερώνυμον...

Γιά ἐμᾶς,πού ἐκλαμβάνουμε τήν ἀντίδρασιν μέ πιό ...δυναμικόν τρόπον,ἀφοῦ ὁ λόγος φαίνεται ἄνευ οὐδεμίας ἀξίας (26 χρόνια τώρα ὅπως δείχνουν τά πράγματα,οἱ μόνοι κερδισμένοι θά εἶναι οἱ σκοπιανοί πού δέν ἔμειναν μόνον στά λόγια,ὅπως ἡ πλευρά τῆς ἑλλαδικῆς), ἡ στάσις τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἀρχῆς μᾶς φαίνεται ἀρκετά ὕποπτος...

Ποῦ ἦταν τόσα χρόνια ἡ ἀδιάλλακτος θέσις τῆς Ἑλλαδικῆς ἐκκλησίας; Οἱ θέσεις της ἐπί τοῦ θέματος;Οἱ,λεκτικές ἔστω,ἀντιδράσεις της; Τώρα πού ἔφτασε τό πρᾶγμα στήν τελική εὐθεῖαν,μέ ἀναπόφευκτη τήν ἦττα γιά τήν δική μας πλευρά (λόγῳ τῶν προδοτικῶν πολιτικῶν πού ἀκολούθησαν οἱ ἑλλαδικές κυβερνήσεις ἀπό τό 1991 ἕως σήμερα),τώρα βγῆκε νά κάνῃ,τάχα,τήν θιγμένη γιά τήν ἱσορική μας κληρονομιά πού κλέβουν οἱ γείτονες; Καί προβάλει καί τήν χριστιανική ἀγάπη τῆς θρησκείας μας, ὡς πρόφασιν γιά τήν ἄνευ ὅρων παράδοσιν ! 

Μήπως πῆρε θέσι γιά τό θέμα τῶν μουφτήδων τῆς Θράκης; Τήν νομιμοποίησιν τῶν τουρκοσυλλόγων ἀπό τά κουμμούνια τῆς κυβερνήσεως; 

 Γιά τήν πλημμύρα τῶν λαθροεισβολέων πού σώνει καί καλά θέλουν νά τούς ἐπιβάλλουν ὡς κατοίκους τῆς ἑλλαδικῆς παρέχοντάς τους σχεδόν τά πάντα δωρεάν, σέ ἀντίθεσιν μέ τούς ἕλληνες πού καθημερινῶς τούς στραγγίζουν ἐξαθλιώνοντάς τους, ἀκούστηκε μία λέξις ἀπό τόν Ἱερώνυμο ; Ὄχι,τόν Σταυρό ὅμως ξέρει νά τόν βγάζει γιά νά πάῃ νά συναντήσῃ τά μουσλίμ. Οὔτε κίχ ἐπίσης γιά τό τζαμί ! 

Μήπως ἔχει πεῖ τό ἐλάχιστον γιά τά ὅσα συμβαίνουν στήν πολύπαθον Βόρειο Ἥπειρο; Μοῦγκα κυριολεκτικῶς ! 

Ἄρα μέ τήν σημερινή δήλωσιν λέει :  Μακεδονία εἶναι τά Σκόπια εἴτε μᾶς ἀρέσει εἴτε ὄχι. 

Καί σέ λίγο θά συμπληρώνῃ :Ἡ Θράκη εἶναι τουρκική,εἴτε μᾶς ἀρέσει εἴτε ὄχι.Ἡ Ἥπειρος καί μέρος τῆς Στερεᾶς εἶναι Ἀλβανία,εἴτε μᾶς ἀρέσει εἴτε ὄχι. Τά μουσλίμ εἶναι ἕλληνες εἴτε μᾶς ἀρέσει εἴτε ὄχι. 

Συμπέρασμα :Ἡ κεφαλή τῆς ἑλλαδικῆς ἐκκλησίας λειτουργεῖ λές καί περιμένει  ἐναγωνίως τόν ἀφανισμό τῆς Ἑλλάδος καί μάλιστα συνεργαζομένη τἐλεια μέ τούς ἀρχιπροδότες πολιτικάντηδες πού μοναδικόν σκοπόν τους ἔχουν τήν καταστροφή τοῦ τόπου καί τόν ἀφανισμόν τῶν Ἑλλήνων καί νυχθημερόν δουλεύουν (κυριολεκτικῶς,ὡς δουλικά τῶν σιώνων πού εἶναι) γι'αὐτό !

Ἕνας Χριστόδουλος ὑπῆρξε πού πραγματικῶς ξεσήκωνε τόν λαό καί αὐτόν τόν ἔφαγε τό μαῦρο σκοτάδι ! Ἤ μήπως κάποιοι ἄλλοι πού γνωρίζουν τούς τρόπους νά ἐξοντώνουν ὅσους στέκονται ἐμπόδιο στά ...ἐκλεκτά τους σχέδια ; Λέω,τώρα...

Ἡ Πελασγική 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου