" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τρίτη, 9 Ιανουαρίου 2018

« ...τά ἐρείπια τά ἔπλασαν οἱ ἀνίκανοι κυβερνῆται τῆς Ἑλλάδος...»,ἔγραφε,120 χρόνια πρίν,ὁ Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης. Τί ἄλλαξε ἕως σήμερα ; ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ !

«Ἠμύνθησαν περί πάτρης οἱ ἄστοργοι πολιτικοί, οἱ ἐκ περιτροπῆς μητρυιοί τοῦ ταλαιπώρου ὠρφανισμένου Γένους, τοῦ στειρεύοντος πρίν, καὶ ἠτεκνωμένου δεινῶς σήμερον;.

Ἄμυνα περί πάτρης δέν εἶναι οἱ σπασμωδικαί, κακομελέτητοι καί κακοσύντακτοι ἐπιστρατεῖαι, οὐδὲ τά σκωριασμένης ἐπιδεικτικότητος θωρηκτά. Ἄμυνα περί πάτρης θά ἦτο ἡ εὐσυνείδητος λειτουργία τῶν θεσμῶν, ἡ ἐθνική ἀγωγή, ἡ χρηστή διοίκησις, ἡ καταπολέμησις τοῦ ξένου ὑλισμοῦ καί τοῦ πιθηκισμοῦ, τοῦ διαφθείραντος τό φρόνημα καί ἐκφυλίσαντος σήμερον τό ἔθνος καί ἡ πρόληψις τῆς χρεωκοπίας.

Τίς ἠμύνθει περί πάτρης; Καί τί πταίει ἡ γλαῦξ, ἡ θρηνοῦσα ἐπί ἐρειπίων; Πταίουν οἱ πλάσαντες τά ἐρείπια. Καί τά ἐρείπια τά ἔπλασαν οἱ ἀνίκανοι κυβερνῆται τῆς Ἑλλάδος». 

Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης,
ἀπόσπασμα ἀπό ἄρθρο μέ τίτλον  «Οἰωνός» 
ἐφημερίς Ἀκρόπολις, 1 Ἰανουαρίου 1896


«Αὐτοί οἱ πολιτικοί, αὐτοί οἱ βουλευταί, ἐκατέστρεψαν τό ἔθνος, ἀνάθεμά τους. Κάψιμο θέλουν ὅλοι τους!»

 Ἀπό τό διήγημα Ἀποκριάτικη νυχτιά του 1892 

«Τότε σ’ ἐξεθέωναν οἱ προεστοί καί οἱ «γυφτοχαρατζῆδες», τώρα σέ «ἀθωώνουν» οἱ βουλευταί καί οἱ δήμαρχοι.»

 Ἀπό τό διήγημα Οἱ Κανταραῖοι, πού γράφτηκε μετά τό 1908 (έμεινε ημιτελές). 

 «Τό τέρας, τό καλούμενον ἐπιφανής , τρέφει τήν φυγοπονίαν, τήν θεσιθηρίαν, τόν τραμπουκισμόν, τὀν κουτσαβακισμόν, τήν εἰς τούς νόμους ἀπειθείαν. Πλάττει (πλάθει) αὐλήν ἐξ ἀχρήστων ἀνθρώπων, στοιχείων φθοροποιῶν, τά ὁποῖα τόν περιστοιχίζουσι, παρασιτῶν τά ὁποῖα ἀποζώσι ἐξ αὐτοῦ. 

Μεταξύ δύο ἀντιπάλων μετερχομένων τήν αὐτήν διαφθοράν, θά ἐπιτύχῃ ὅστις εὐπρεπέστερον φορεῖ τό προσωπεῖον κι ἐπιδεξιώτερον τόν κόθορνον.» 

ἀπό τό « Χαλασοχώρηδες»

Ἄν καί στό διαδίκτυον παρουσιάζεται ὡς ἔνα κείμενον (έδῶ),ἡ πραγματικότης εἶναι πώς οἱ παράγραφοι αὐτοῦ,ἀποτελοῦν ἀποσπάσματα ἀπό διάφορα ἔργα τοῦ μεγάλου αὐτοῦ συγγραφέως. 

Πάντως,ἀκόμη κι'ἔτσι τό συμπέρασμα παραμένει τό ἴδιον : Οἱ ἀνίκανοι πολιτικάντηδες πού συστηματικῶς καταστρέφουν τόν τόπον. Συνεισφέροντος,βεβαίως, τοῦ ἀδαοῦς,ἀνιστορήτου,ἀνοήτου λαοῦ... 

Φυσικά,μετά ἀπό τόσα χρόνια συστηματικῆς καταστροφῆς (σέ ὅλους τούς τομεῖς),ἔχει ἐπέλθη ἡ ἀλλοίωσις (ὁλική λοβοτομή,κοινῶς),πού σημαίνει πώς ἔχει χαθῆ καί ἡ ἐλάχιστος ἐλπίς.

Καλή σας νύκτα. Υ.Γ. 1  Περισσότερα περί τῆς «κοπτοραπτικῆς» τοῦ ἀνωτέρῳ κειμένου, τοῦ Παπαδιαμάντη, θά βρεῖτε, ἐδῶ.

Υ.Γ. 2Καί στήν σελίδα Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης ,μπορεῖτε νά βρεῖτε ὅλα τά ἔργα τοῦ συγγραφέως καί μάλιστα στό πολυτονικόν.


Ἡ Πελασγική

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου