" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 2016

Αἴγινα ἡ ...σφηκοφωληά ( μέρος β΄)

Ἀνδρέας Ζαΐμης, Λιθογραφία. K. Krazeisen
Στίς 11 Νοεμβρίου τοῦ 1826, ἡ προσωρινή κυβέρνησις τῆς ἐλεύθερης ἑλληνικῆς περιοχῆς, ἐπειδή δεν ἔνοιωθε ἀσφάλεια στό Ναύπλιον ( ;), ὅπου ἐν τῷ μεταξύ εἶχαν καταφθάσῃ ὁ Ἄστυγξ μέ τό περίφημον ἀτμόπλοιόν του,ὁ Βαυαρός  Ἔϋδεκ καί τό πλοῖον Ἑλλάς ἀπό την Νέα Ὑόρκη μέ 64 πυροβόλα καί τό ὑπόλοιπον τοῦ β’δανείου 18.000 δίστηλα( γιά τήν κομπίνα μέ τά ἀτμόπλοια θά διαβάσετε παρακάτω, περί Κοντόσταυλου), αὐτή ἡ ...ὑποτιθέμενη κυβέρνησις, πηγαίνει λοιπόν στήν Αἴγινα.

Πέτρο-Μπέης Μαυρομιχάλης

Ὡς προσωρινή κυβέρνησις εἶχε ἐκλεγῇ κατά τήν Γ΄ Ἐθνοσυνέλευσιν, ἡ ὁποία ὅμως δέν ὁλοκλήρωσε τίς ἐργασίες της (βᾶλτε μέ τό μυαλό σας,τί φαγωμάρα ἔπεφτε γιά τά ὁφίτσια ἤ ἀλλιῶς,τήν …μᾶσα ! ) στήν Ἐπίδαυρο,τόν Ἀπρίλιον τοῦ 1826 : 

Πρόεδρος ὁ Ἀνδρέας Ζαΐμης (γόνος τῆς μεγάλης οἰκογενείας τῶν Ζαΐμηδων ἀπό τά Καλάβρυτα μέ σπουδές στήν Ἰταλία καί μυημένος στήν Φιλική Ἐταιρεία. Οἱ ἀπόγονοί του γεύτηκαν πολλά ἀξιώματα ἕως και πρωθυπουργία !), μέλη : Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης ( Μπέης τῆς Μάνης ἀπό ὀνομαστή οἰκογένεια, πολέμιος τοῦ Καποδίστρια. Ἕναν χρόνον μετά την δολοφονία τοῦ Κυβερνήτη ἀφήνεται ἐλεύθερος. Διαβάζουμε :  διορίζεται καί ἀντιπρόεδρος τοῦ νεοσύστατου Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας καί γερουσιαστής. Ἐπίσης, τιμήθηκε μέ τόν βαθμό τοῦ Ἀντιστρατήγου. Ὡς εὐγνωμοσύνη τοῦ ἔθνους, δωρίστηκε στήν οἰκογένειά του ἕνα κτῆμα στήν Πελοπόννησο, τό ὀνομαζόμενο «Λυκοβούνιο», πού βρίσκεται στό Δαφνί Λακωνίας.) - Τόσες πολλές τιμές στόν  ἡθικό αὐτουργό τῆς δολοφονίας τοῦ Ἰωάννη Καποδίστρια ; Γιατί ;  , Ἀναγνώστης  Δελιγιάννης ( γιός κοτζαμπάση διορισμένος ἀντιπρόσωπος (Βεκίλης)στην Πόλη. Ἀπό τους πρωτεργάτες τοῦ ἐμφυλίου εἶχε ἀντιταχθῇ στόν  Ὑψηλάντη. Τά προνόμια ὅμως δεν ἔλειψαν οὔτε σ’αὐτόν ! ),Σπυρίδων Τρικούπης ( Γόνος ἀριστοκρατικῆς οἰκογενείας τοῦ Μεσσολογγίου με σπουδές σε Ρώμη και Παρίσι. Βεβαίως ἔτρεξε και αὐτός στην Ἑλλάδα γιά τόν …ἀγῶνα. Πῆρε διάφορα ἀξιώματα φυσικά ἀντιπολιτεύτηκε τόν Καποδίστρια ( ἄν καί τόν εἶχε διορίσῃ γ.γ.ἐπικρατείας ἐπί ἐξωτερικῶν θεμάτων) ἔκανε κολεγιές και συμπεθεριά μέ τόν Μαυροκορδᾶτο (παντρεύτηκε τήν ἀδερφή του) ,μέχρι καί Πρωθυπουργός ἔφθασε ἡ χάρη του. Ἀγγλόφιλος μέχρι το ἔπακρον καί γιά πολλά χρόνια πρέσβης στό Λονδίνο. Καί φυσικά μέλος τῆς Μεγάλης Στοᾶς τῆς Ἑλλάδος ! ,Γεώργιος Σισίνης (ἐπίσης ἀπό πλούσια οἰκογένεια, πρόκριτος στην Γαστούνη ἐπί ὀθωμανοκρατίας,γαλλίδα ἡ μητέρα του,μυημένος καί αὐτός στήν Φιλική Ἑταιρία, ἔβαλε γιά τά καλά το χεράκι του κι’αὐτός στόν ἐμφύλιο σπαραγμό καί βεβαίως κέρδισε ἀρκετά ὀφίτσια ἀκόμη καί ἀπό τόν Καποδίστρια τόν ὁποίον ἐνῷ στήν ἀρχή ὑποστήριξε στήν συνέχεια ἦρθε σέ  ἀντιπαράθεσιν μαζί του), Δημ. Τσαμαδός (ἐδῶ ἔχουμε ἕναν καπετάνιο ἀγωνιστή τῆς Ἐπανάστασης, ἀπό τήν Ὕδρα, ὁ ὁποῖος μᾶλλον διακατεχόταν ἀπό ἀγνές προθέσεις. Δέν ἀναμίχθηκε στά ἐμφυλιοπολεμικά, μᾶλλον προσπάθησε νά ἐξομαλύνῃ τήν κατάσταση καί  ἔμεινε πιστός στόν Καποδίστρια ἕως τό τέλος.) ,Ἀνδρ. Ἀναργύρου ( Ὁ Χατζή Ἀναργύρου μέλος τῆς Σπετσιώτικης οἰκογένειας μέ πλούσια ναυτική ἱστορία.  Ἐνῶ ἡ οἰκογένεια προσέφερε στόν ἀγῶνα ὁ Ἀνδρέας ἀπεδείχθη ἄριστος πολιτικάντης -ὑπουργιλίκια,Γερουσίες Διοικἠσεις) ,Ἀναγνώστης  Μοναρχίδης ( Ψαριανή οἰκογένεια εὐπατρίδων , ὁ Ἀναγνώστης βγῆκε νεότατος στόν ἀγῶνα καί ἀπεδείχθη ἄξιος …πολιτικός κι’αὐτός ! Πρῶτος Νομάρχης τοῦ νεοσύστατου ἑλληνικοῦ κράτους, ἀλλά καί βουλευτής), Ἀνδρ. Ἴσκος ( ἀδερφός ἀπό πατέρα,τοῦ Γεωργίου Καραϊσκάκη. Ἀρματωλός στήν περιοχή τῆς Αἰτωλοἀκαρνανίας  πού ὅμως, ὅπως καί ἄλλοι ὁπλαρχηγοί,ὑπηρέτησε στήν αὐλή τοῦ Ἀλῆ Πασσᾶ. Πέραν τῆς ἐκλογῆς του ὡς πληρεξουσίου στίς ἐθνοσυνελεύσεις,οὐδέν ἄλλο πολιτικό ὅφελος ἀπεκόμισε. Πολέμισε γενναία καί σέ πολλές μάχες, ὅπως καί τά παιδιά του.), Ἰωάννης Βλάχος (δεν βρήκαμε κάτι γι’αὐτόν) καί Παναγ. Δημητρακόπουλος (Ἀρκάς,ἀπό τό χωριό τῆς μητέρας τοῦ Κολοκοτρώνη,τήν  Ἀλωνίσταινα. Μετά τά Ὀρλωφικά ἡ οἰκογένειά του κατέφυγε στήν Πάρο. Μυήθηκε, καί αὐτός, στήν Φιλική Ἑταιρείαν, καί χρηματοδότησε τόν ἀγῶνα,ὄχι ἀδίκως ἀφοῦ γεύτηκε καί τό βουλευτιλίκι καί τό ὑπουργιλίκι!) . Χρέη Γενικοῦ Γραμματέως ἐκτελοῦσε ὁ Κων/νος  Ζωγράφος ( Καλαβρυτινός,ἀπό πλούσια οἰκογένεια,σπούδασε ἱατρός στην Ἰταλία. Κολλητοί με τον Ζαΐμη,ἔγινε Γ.Γραμματέας τῆς κυβερνήσεώς του καί ἐξελίχθηκε πολιτικῶς γενόμενος ὑπουργός στήν κυβέρνησιν Τρικούπη. Νομάρχης Ἀρκαδίας καί πρεσβευτής στήν Πόλιν.  Τό 1837 γίνεται καί ὑπουργός Ἐξωτερικῶν καί λαμβάνει ἀπό τόν Σουλτάνο Ἀβδούτ Μετζήτ τό ἀνώτατο ὀθωμανικό παράσημον ὡς ἀπόρροια τῆς πρώτης ἑλληνοοθωμανικῆς συμφωνίας (Μάϊος 1840) κάτι πού μᾶλλον τόν «ἔφαγε» ἀφοῦ δέν ἐπικυρώθηκε οὔτε ἀπό το ὑπουργικό συμβούλιον ἀλλά οὔτε καί ἀπό το Συμβούλιον τῆς Ἐπικρατείας κάτι πού τόν ἀνάγκασε σέ παραίτησιν. Στήν «ἐπανάστασιν» τῆς 3ης Σεπτεμβρίου 1843,ἀποτέλεσε τόν ἕναν ἐκ τῶν τριῶν πρωταγωνιστῶν. Μεγααααάλος δημοκράτης ! ! ! Ἀντίδωρον, ἡ πρεσβεία στήν Πετρούπολιν.
 
Λόρδος Κόχραν

Στίς 19 Μαρτίου 1827, σχεδόν ἕναν χρόνο ἀργότερα καί ἀφοῦ τρωγόντουσαν σάν τά σκυλιά μεταξύ τους ( Ὁπλαρχηγοί,Καπεταναίοι,πολιτικάντηδες ) μέ τήν παρέμβασιν τῶν ξένων ( ἀντιστράτηγος Βασιλέως Νεαπόλεως Ριχάρδος Τσούρτς,λόρδος Κόχραν καί ὁ ἄγγλος μοίραχος  Ἄμιλτον) ἀποφάσισαν νά πραγματοποιηθῆ στήν Τροιζήνα ἡ διακοπεῖσα συνεδρίασις τῆς Γ΄ Ἐθνοσυνελεύσεως.  Σ’αὐτήν ἐξέλεξαν,μετά ἀπό πρότασιν τοῦ Θεοδώρου Κολοκοτρώνη,τόν Ἰωάννη Καποδίστρια ὡς Κυβερνήτη τοῦ Νεοσύστατου Ἑλληνικοῦ Κράτους.

Νά σημειώσουμε ἐδῶ πώς τό καλοκαίρι τοῦ 1824,τρία χρόνια νωρίτερα δῆλα δή,εἶχε ἔρθῃ ἀπό τήν Ῥωσσία ὁ Ψαριανός  Ἰωάννης Βαρβάκης ὁ ὁποῖος βλέποντας τόν τόπο νά κατατρώγεται ἀπό ἐμφύλιες διαμάχες, προσπάθησε νά πείσῃ καί τίς δύο πλευρές νά ἐκλέξουν Κυβερνήτη τόν Ἰωάννη Καποδίστρια. Ὅμως ἡ τότε προσωρινή κυβέρνησις δέν συνεφώνησε. Ἦταν οἱ λεγώμενοι ἀγγλόφιλοι. Πάντως τά 600.000 γρόσια πού προσέφερε δωρεά ὁ Βαρβάκης,μιά χαρά τά τσέπωσαν !

Γιά τήν ἱστορίαν νά ἀναφέρουμε πώς ἡ τότε διοικητική ἐπιτροπή ( προσωρινή κυβέρνησις) εἶχε ἐκλεγῇ ἀπό τήν Β΄ Ἐθνοσυνέλευσιν πού ἔγινε στό  Ἄστρος  τόν Ἀπρίλιον τοῦ 1823 : Πρόεδρος Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης,Ἀρχιγραμματέας Ἀλέξανδρος Μαυροκορδᾶτος. Μέλη : Σωτ. Χαραλάμπους, Ἀνδρέας Ζαΐμης καί Ἀνδρέας Μεταξᾶς. Ἐννοεῖται πώς ἡ διάστασις μέ τήν πλευρά τοῦ Κολοκοτρώνη ἦταν τεραστία ! Ὁ ἐμφύλιος σπαραγμός ἦταν στήν ἀρχή του καί ἔμελλε νά ἀφήσῃ πολλές πληγές ἀγιάτρευτες στήν ἑπομένη 4ετία !
Ἀλέξανδρος Μαυροκορδᾶτος

Ἐρχόμαστε λοιπόν καί πάλι στον Καποδίστρια,ὁ ὁποῖος ἀφοῦ ἐξελέγῃ Κυβερνήτης ἀπό τήν Γ’ Ἐθνοσυνέλευσιν, θέσιν τήν ὁποίαν ἀπεδέχθῃ, ξεκίνησε μίαν περιοδείαν σέ εὐρωπαϊκά κράτη ὅπου ζητοῦσε ἀπό Ἕλληνες καί Φιλέλληνες τήν συνδρομή τους στόν ἀγῶνα τῆς Ἑλλάδος. Μάλιστα τό πρῶτο δάνειο πού ζήτησε ἦταν στούς ἑν τῆ Ῥωσσία  Ἕλληνες καί Φιλέλληνες βάζοντας πρῶτος αὐτός 50000 φράγκα. Μετά πῆγε στήν Ἀγγλία ( δέν εἶχε ποτέ καλές σχέσεις μέ τήν Ἀγγλία οὕτε αὐτή μαζί του), στήν συνέχεια στήν Γαλλία καί τέλος στήν Ἰταλία.  Ἀπό ἐκεῖ καί συγκεκριμένα ἀπό τήν Ἀγκῶνα, ξεκίνησε τό ταξείδι γιά τήν Ἑλλάδα. Τό μπρίκι «Ἔκτωρ» τοῦ Νικολάου Γιανίτση (   ) ἔστειλαν οἱ Ἕλληνες νά συνοδεύσῃ τόν Κυβερνήτη ὁ ὁποῖος ἔδωσε ἐπιστολή νά τήν μεταφέρουν στήν ἀντικυβερνητική ἐπιτροπή (εἴχε ἐκλεγῇ μέ χρονικήν περίοδον ἕως τῆς ἀφίξεως τοῦ Καποδιστρίου. Ἦσαν : Γεώργιος Μαυρομιχάλης (υἱός Πετρόμπεη) Ίωάννης Μακρῆς Μηλαΐτης και Ἰωάννης Νάκος. Πρόεδρος τοῦ Βουλευτικοῦ ἐξελέγη ὁ Νικόλαος Ρενιέρης.

Τά γράφω ὅλα αὐτά, ὄχι μόνον γιά τήν ἱστορίαν, ἀλλά κυρίως γιά τά ὁνόματα πού παίζουν τόν ῥόλον τους καί ἔχουν τήν σημασίαν τους, τήν ὁποίαν δέν χρειάζεται φαντάζομαι ἐπεξήγησιν,ἀφοῦ ὅλοι τήν ἀντιλαμβάνεσθε ! Πλούσιες οἰκογένειες,πού μᾶλλον δέν τίς ἄγγιξε ἡ ὀθωμανική κατοχή(!!),μέ εὐκολία σπουδῶν στό ἐξωτερικό τῶν τέκνων τους καί λίγο πρό τῆς πτώσεως τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας, ἀφοῦ μπαίνουν στήν «Φιλική Ἑταιρείαν» ( προετοιμάζονται καταλλήλως), ξεκινοῦν τόν ἀγῶνα γιά τήν ἐλευθερία τῆς Πατρίδος (;) ἤ μᾶλλον γιά τήν διαφύλαξιν τῶν κεκτημένων τους καί τῶν θέσεῶν τους, μέσῳ  τῆς ἐξουσίας καί τῶν ὀφιτσίων πού διεκδικοῦν ; Πολύ πιθανή φαίνεται ἡ δευτέρα ὑπόθεσις, ἀφοῦ εἶχαν μάθῃ ἔτσι 400 χρόνια καί ἡ παῦσις τῆς ὀθωμανικῆς καθεστωτικής τάξης θα ἔφερνε τεράστιες ἀλλαγές. Αὐτές ἔτρεξαν νά προλάβουν, φυσικά ὄχι ὅλοι. Ὑπῆρξαν ὅντως ἀρκετοί ἀγνοί ἀγωνιστές τῆς ἐλευθερίας τῆς Πατρίδος πού ἔδωσαν σχεδόν τά πάντα γι’ αὐτήν  μέχρι καί τήν ἴδια τους τήν ζωήν!

Πρίν φθάσει στήν Ἑλλάδα ὁ Κυβερνήτης,μέ τήν ἀγγλική κορβέτα «Λύκος», ἔξω ἀπό τό ἀλβανικό νησί Σάσσων, τόν συνάντησε ὁ ἄγγλος ναύαρχος Κόδρινγκτον καί τόν παρεκάλεσε νά ἐπιβιβασθῇ στό ἀγγλικό δίκροτο «Warspite» ( Πολέμαρχος) μέ κυβερνήτη τόν πλοίαρχον Πάρκερ. Τό πλοῖο αὐτό συναντήθηκε στήν Μάλτα, με ἕνα γαλλικό καί ἕνα ῥωσσικό. Ἐκεῖ ἔμεινε ὁ Καποδίστριας γιά μερικές ἡμέρες.  Στην Μάλτα ἔ ; περίεργον … Καί γιατί ὅλοι μαζί (ἀγγλο-γαλλο-ῤώσσοι) τόν κράτησαν γιά κάποιες ἡμέρες ἐκεῖ ; Τί τοῦ ἔλεγαν,τι συνεφώνησαν καί ἐν πᾶσῃ περιπτώσει γιατί δέν γνωρίζουμε τί ἐπεδίωκαν οἱ τρεῖς δυνἀμεις ἀπό ἕναν νεοεκλεγμένο κυβερνήτη πού οὐδέ κάν εἶχε φθάσῃ στήν χώρα πού θα κυβερνοῦσε ; Ὅλα αὐτά στήν νῆσον τῶν Ἰωαννιτῶν Ἰπποτῶν…

Στίς 6  Ἰανουαρίου εἶναι στόΝαύπλιον, μετά 5 ἡμέρες στήν Αἴγινα καί στίς 2 Φεβρουαρίου μέ τό Ζ΄ ψήφισμα τῆς 2/2/1828 τοῦ Καποδίστρια ἀποφασίζεται ἡ ἵδρυσις τῆς «Ἐθνικῆς Χρηματιστικῆς Τραπέζης». Καί φυσικά τό διοικητικό συμβούλιον ἀπό : Γεώργιον Σταύρου, Γεώργιον Κουντουριώτη καί τούς ἀδελφούς Ἰωάννη καί  Ἀλέξανδρο Κοντοσταύλου. Γιά νά τούς δοῦμε λίγο, τούς κυρίους : 

Γεώργιος Σταύρου μέ καταγωγή ἀπό τά Ἰωάννινα. Ὁ πατήρ του,Ἰωάννης, ἦταν ἔμπορος ἀλλά κυρίως ἦταν ὑπεύθυνος ἐπί τῶν οἰκονομικῶν,ποίου ἄλλου ; μά τοῦ Ἀλῆ Πασᾶ ! Ἔτσι καί ὁ γιόκας  του πῆγε γιά σπουδές στήν Βιέννη. Ἐκεῖ πέρασε πρῶτα ἀπό τήν «Φιλόμουσον  Ἑταιρίαν» καί μετά,ὁλοταχῶς στήν «Φιλικήν Ἑταιρίαν» ! Ἐκεῖ μυήθηκε γιά τά καλά,ὁ τραπεζίτης, πῆρε καί τίς κατάλληλες ὁδηγίες,φαντάζομαι… Ἀπό τότε χρονολογοῦνται οἱ ἐπαφές του μέ τόν Καποδίστρια. Ὅταν ἦρθε στήν Ἑλλάδα ἔγινε κολλητός τοῦ Γεωργίου Κουντουριώτη ἔχοντες τάσεις μᾶλλον πρός τήν Ἀγγλίαν ἀμφότεροι.

Περιττόν νομίζω να ναφέρω πώς Σταύρου εναι δρυτής τς θνικς Τραπέζης τς λλάδος, ; Φαντάζομαι ο περισσότεροι γνωρίζεται καλς τί στί θνική Τράπεζα καί ποιοί στήν οσίαν τήν …δρυσαν . (ῥῖξτε μια ματιά δ,διότι πανάληψις εναι μήτηρ μαθήσεως :


 Τέλος πάντων ἔκανε καί πολλές φιλανθρωπίες στήν ζωήν του,ἔτσι δέν κάνουν πάντα οἱ ἐν λόγῳ,μέ πρῶτον καί καλύτερον τήν ἵδρυσιν Ἱδρυμάτων πού φέρουν τό ὅνομά τους ; Γιά τό ὁρφανοτροφεῖον στά  Ἰωάννινα πού ἱδρύθηκε ( δώρησε τό πατρικό του γιά τόν σκοπόν αὐτόν), προσελήφθη στήν ἀνέγερσιν ὁ ἀρχιμηχανικός τῶν ὀθωμανῶν, ὁ πολωνο-ἑβραῖος Σίγκμουντ Μινέϊκο. Ναί, ναί ὁ παπποῦς τοῦ Ἀνδρέα Παπανδρέου. (πόσο βαθεῖς εἶναι αὐτοί οἱ δεσμοί ;! ! ! )

Γεώργιος Κουντουριώτης : Ἡ καταγωγή τῶν Κουντουριώτηδων εἶναι ἀμφίβολος. Ἄλλοι λένε ἀπό το Κρανίδι,ἄλλοι ἀπό την Ἀρκαδία και ἄλλοι ἀναφέρουν τά Μέγαρα. Ὅπως και να ἔχῃ ὁ παπποῦς τοῦ Γεωργίου, πῆγε στήν Ὕδρα ὥς γαμβρός,ἀφοῦ παντρεύτηκε την κόρη τοῦ πλούσιου Κοκκίνη. Ἀπό ἐκεῖ και μετά ἐμφανίζονται οἱ …πλοιοκτῆτες Κουντουριώτηδες  και …ἀγωνιστές ! Ὁ Γεώργιος γνώρισε μεγάλα μεγαλεῖα,ἕως καί πρωθυπουργός τῆς Ἑλλάδος ἔγινε ! Και φυσικά συμπεθέριασε με μεγάλα ὁνόματα : Ῥούφους, Μιαούληδες,Καλλέργηδες,Νεγρεπόντε, Κοντόσταυλους… Μᾶλλον τά ὑπόλοιπα εἶναι περιττά…

Ἀλέξανδρος Κοντόσταυλος

Ἀδελφοί Κοντοσταύλου : Ὁ γνωστός εἶναι ὁ Ἀλέξανδρος. Αὐτός ἦταν μεγάλη προσωπικότης ! Εἰδήμων ἐπί τῶν οἰκονομικῶν ! ! ! Καταγωγή ἀπό τό …Βυζάντιον και ἐν συνεχείᾳ στην Χίο. Σπούδασε βεβαίως –βεβαίως στο ἐξωτερικόν ( Ἰταλία –Αὐστρία) μυήθηκε και αὐτός στην Φιλικήν Ἑταιρίαν και εἶχε γενικῶς πολλά πᾶρε –δῶσε με την Ἀγγλίαν …Κατηγορήθηκε για κατάχρησιν ( ὅταν πῆγε στην Ἀμερική για να παραλάβῃ τά δύο ἀτμόπλοια,τελικῶς ἔφερε μόνον το ἔνα), ἀλλά ὁ Καποδίστριας τον ἔβαλε στην διοικητική ἐπιτροπή τῆς Τραπέζης ! Τώρα εἶναι δυνατόν να μην πιστέψουμε πώς ἦταν ἐπιταγή τῶν ἐγγλέζων; ( Και μετά ἀναρωτιέμαι τι ἐκαναν ἐπί 20ημέρου στην Μάλτα οἱ ἐκπρόσωποι τῶν τριῶν δυνάμεων μέ τόν Καποδίστρια !) Ἀλλά ἐπανῆλθε ἡ κατηγορία, ἐπί Ὄθωνος, και μάλιστα διπλή αὐτή την φοράν.  Διότι ὁ Καποδίστριας αὐτόν ἐπέλεξε νά πάῃ στήν Μάλτα νά ἀγοράσῃ τό μηχάνημα κοπῆς νομισμάτων. Το σημαντικότερον ὅμως, εἶναι πώς τοῦ ἔδωσε πρός ἐξαργύρωσιν τήν προσφορά τοῦ τσάρου τῆς  Ῥωσσίας ( διά τοῦ ναυάρχου Χέϋδεν), πού ἦταν τρεῖς συναλλαγματικές τῶν πεντακοσίων χιλιάδων χρυσῶν ρουβλίων,ἑκάστη, δῆλα δή,1,5 ἑκαμμύρια χρυσά ρούβλια ! !  !  Τόν κατηγόρησαν λοιπόν για κατάχρησιν και ἀπό αὐτήν την περίπτωσιν. Καταδικάστηκε τελικῶς και ὑποχρεώθηκε να ἐπιστρέψῃ 174.000 δραχμές. Μετά ἀπό αὐτό ἔφυγε στην Κωνσταντινούπολιν ἀλλά πολύ γρήγορα ἐπανῆλθε ὅταν οἱ δημοκράταροι  ( 3η Σεπτεμβρίου 1843) ἦρθαν στά πράγματα ! Καί ἐπέτυχε καί ἐπανάληψιν τῆς δίκης, ὅπου,γιά μαντέψτε, ἀθωώθηκε ! ! ! Εἴδατε πῶς ἀποκαθιστᾶ τά πράγματα ἡ …δημοκρατία ;  Καί φυσικά τιμήθηκε δεόντως λαμβάνοντας τό ὑπουργεῖον ( ποιό ἄλλο;) τῶν οἰκονομικῶν ! Ἔγινε καί πρόεδρος τῆς Βουλῆς …

Αὐτοί λοιπόν, ὁρκίστηκαν ὡς μέλη τῆς διοικητικῆς ἐπιτροπῆς τῆς τραπέζης ( «ἡ ἐπί τῆς ἐθνικῆς χρηματιστικῆς τραπέζης ἐπιτροπή») , στίς 7 Φεβρουαρίου τοῦ 1828 στόν Μητροπολιτικόν Ναόν τῆς Αἴγινας και ὅπως διαβάζουμε στό ἐγκυκλοπαιδικό λεξικό τοῦ «Ἡλίου»,τοῦ Ἰωάννου Πασσᾶ : Ὁ τύπος τῆς ὁμολογίας καί ἡ σφραγίς της εἰκονίζονται ἐν τῷ περιοδικῷ « Ἑστία» τοῦ 1879,ἀρ. 171 τῆς 8.4.79, σελ. 209.

Το μηχάνημα κοπῆς νομισμάτων πού ἔφερε ἀπό την Μάλτα ὁ Κοντόσταυλος( ὁ Καποδίστριας εἶχε γράψῃ καί στόν Ἀνδρέα Μουστοξύδη πού ἦταν στήν Βενετία,νά βοηθήσῃ τόν Κοντόσταυλο.) Μέ τήν βοήθεια τοῦ Ἄνκεϋ,στρατηγοῦ -διοικητοῦ τῆς Μάλτας καί τοῦ φιλέλληνα Πάσσομβυ,τήν 11/6/1828 ἀγοράσθηκε ἀντί 100 γουϊνεῶν τό νομισματοκοπικό μηχάνημα. Τό ὁποῖον ἦταν ἀκριβῶς ἐκεῖνο πού χρησιμοποιοῦσαν οἱ Ἰωαννῖτες Ἱππότες στήν Ῥόδον καί ἔκοβαν τά νομίσματά τους καί ὅταν ἀναγκάσθηκαν νά φύγουν ἀπό τήν Ρόδο τό πῆραν  μαζί τους στήν Μάλτα. Καί τελικῶς τό ἀγοράσαμε ἐμεῖς…(πληροφορίες ἀπό ἐγκυκλοπαιδικό λεξικό «Ἥλιος»). 

προπάππος Ἀλεξάνδρου Μαυροκορδάτου, ὁ Νικόλαος Μαυροκορδᾶτος
 
Μαυροκορδτος Ἀλέξανδρος "ὁ ἐξ'ἀπορρήτων". Πρό-πρό πάππος τοῦ Ἀλεξάνδρου Μαυροκορδάτου

Ἑλλάς Αἰώνιον

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου