" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2016

Κατάλαβες,ἀνθρωπίσκε ; Ὄχι ; Γι' αὐτό θά εἶσαι πάντα ...πόπολο !


φωτό

Τό καλοκαίρι τοῦ 1971,ὁ Ἀνδρέας Παπανδρέου, πού τότε ζοῦσε στό Τορόντο τοῦ Καναδᾶ,ἔγραψε ἕνα κείμενο,κάτι σάν κοινωνικό συμβόλαιο τοῦ ΠΑΚ,ὅπου μέσα σ'αὐτό σκιαγραφοῦσε τούς στόχους, τό μέλλον καί τό πρόγραμμά του. 

Τότε ὁ καθηγητής Ἰωάννης Τσεκούρας,διαβάζοντάς το,εἶχε πεῖ :

φωτό
 " Ὁ Ἀνδρέας Παπανδρέου εἶναι ἐπιστήμονας φασίστας. Εἶναι δυνατόν νά γίνῃ αὐτός ὁ ἄνθρωπος κατάρα γιά ὅλους μας. Ἀλλά καί ἡγέτης. Δέν τόν θαυμάζω. Μία ἡμέρα θά μᾶς βάλει νά φτιάξουμε μέ τά χέρια μας,τό σχοινί πού θά κραμαστοῦμε. Ὄχι μόνον ἐμεῖς. Ἀλλά τό κίνημα καί ἡ Πατρίδα.

Ἀπό τό βιβλίο τοῦ Δήμου Μπότσαρη : Ὁπλοφόροι τοῦ ΠΑΚ 

Μήπως μποροῦμε νά ...μεταφράσουμε,τώρα, τήν ἀπάντησιν πού εἶχε δώσῃ ὁ Τσεκούρας, στήν ἐρώτησιν( συνέντευξιν στήν ἐφημ. Ἐλευθεροτυπία,Ἰανουάριος 2001 ) περί κατηγορίας του γιά ἀρχηγοῦ τῆς 17Ν,ἀπό τόν Ἀ. Παπανδρέου τό 1986 ;

Αναφερόμενος στη σύνδεση του ονόματός του με την τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη, επισημαίνει ότι αυτό συνέβη

 «ίσως γιατί παντού και πάντα υπάρχουν επιπόλαιοι, μικρόνοες, ανασφαλείς ή και πονηροί οι οποίοι φροντίζουν με κάθε μέσο και τρόπο να απομακρύνουν κάθε εμπόδιο από το δρόμο τους» (ἀπό ἐδῶ)

Ποιός,σέ ποιοῦ τόν δρόμο ἦταν ἐμπόδιο ὁ Ἰωάννης Τσεκούρας ; Ποιόν διέγραψε τό 1976,ἀπό τό ΠΑΣΟΚ, ὁ Ἀνδρέας Παπανδρέου ; 
Ναί, τόν Ἰωάννη Τσεκούρα. Καί τί ἔχει πεῖ γιά τήν διαγραφή αὐτή;

" Ο Γ.Τσεκούρας σημειώνει ότι η απομάκρυνσή του από το ΠΑΣΟΚ επιτεύχθηκε, αλλά δεν θεωρεί ακόμη «πολιτικά σκόπιμο» να γνωστοποιήσει το ακριβές ιστορικό της. 

Κληθείς να εκφράσει τη γνώμη του για τον Ανδρέα Παπανδρέου, ο βουλευτής αποκαλύπτει ότι έχει αρχεία του ΠΑΚ τα οποία θα φωτίσουν την προσωπικότητα του ηγέτη του ΠΑΣΟΚ, αν και όταν αποφασίσει να τα δημοσιοποιήσει."  (ἀπό ἐδῶ)

Ὁ νοῶν νοείτω ...

( Ὁλόκληρο τό κείμενον πού εἶχε γράψει ὁ Παπανδρέας,μπορεῖτε νά τό διαβάσετε στό παραπάνω βιβλίο στό κεφάλαιο :Ἕνα ἄγνωστο "Πράσινο βιβλίο" ) 


Ἑλλάς Αἰώνιον

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου